Extreme sports

 0    58 schede    sebii123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
realna alternatywa
inizia ad imparare
viable alternative
wykonalny, realny
inizia ad imparare
viable
zajmować się, podejmować
Nie chcę zajmować się polityką.
inizia ad imparare
engage
I don't want to engage in politics.
skomercjalizować, komercjalizować (określenie pejoratywne)
inizia ad imparare
commercialize
gardzić, pogardzać (kimś)
inizia ad imparare
to despise
szukać
inizia ad imparare
to seek
nowość
inizia ad imparare
novelty
ryzyko
inizia ad imparare
risk-taking
stały przypływ adrenaliny
inizia ad imparare
constant adrenaline rush
wyczyn
inizia ad imparare
feat
rozwijać charakter
Sport ekstremalny rozwija charakter.
inizia ad imparare
develop character
Extreme sports develops character.
chętny, chętnie
inizia ad imparare
willing, willingly
konfrontować, konfrontacja
Fani chętnie stają twarzą w twarz z ich strachem.
inizia ad imparare
to confront, confrontation
Fans willingly confront their fears.
synonim stamina
inizia ad imparare
endurance
obejmować coś, dotyczyć czegoś, pociągać za sobą
inizia ad imparare
to involve
łagodzić
Niebezpieczeństwo zaangażowania w aktywne sporty jest ograniczane poprzez specjalny sprzęt.
inizia ad imparare
to mitigate
The danger involved in the active sports is mitigated by special equipment.
chwalić się, przechwalać się (mówić o sobie i swoich osiągnięciach)
Osoba zaangażowana w sporty ekstremalne szczyci się w kręg. u przyjaciół
inizia ad imparare
to boast
A person engaging in an extreme sports boasts a circle of friends.
elitarny, elitarystyczny
Tworzą elitarną formę subkultury.
inizia ad imparare
elitist
They form an elitist subculture.
Osiągnięcia są respektowane i podziwiane.
inizia ad imparare
Feats are respected and admired.
Osoba jest zdolna do osiągania co inni nie potrafi
inizia ad imparare
A person is capable of achieving what others can not
Widzowie wydają się być zadowoleni obserwując odważne wyczyny
inizia ad imparare
Spectators tend to be thrilled by observing feats of courage
rozwlekłe godziny
inizia ad imparare
lengthy hours
Zapadające w pamięć doświadczenie.
inizia ad imparare
Memorable experience.
Niebezpieczne skoki wykonane podczas jazdy na rowerze
inizia ad imparare
Dangerous jumps performed while cycling
skłonność tendencja
On ma skłonność do złośliwości.
inizia ad imparare
streak
He has a streak of malice.
skłonność do buntu
inizia ad imparare
rebellious streak
niezapomniany, niezatarty
Niezatarte wrażenia
inizia ad imparare
indelible, memorable,
Indelible impressions
Sporty ekstremalne są modą która przychodzi i odchodzi
inizia ad imparare
Extreme sports are fads that come and go
sztuczny, sztucznie
Na stole stał wazon sztucznych kwiatów.
inizia ad imparare
artificial, artificially
There was a vase with artificial flowers on the table.
Sztucznie kreowane formy aktywności fizycznej
inizia ad imparare
Creating artificial forms of physical activity
entuzjasta, miłośnik sportu
inizia ad imparare
sport enthusiast
Ich miłośnicy ryzykują odnosząc obrażenia ciała.
inizia ad imparare
Their enthusiasts risk sustaining damage thier bodies
zerwane więzadła
inizia ad imparare
torn ligaments
skręcić kostkę
Spadłem ze schodów i skręciłem kostkę.
inizia ad imparare
sprain ankle
I fell down the stairs and sprain my ankle.
złamane kończyny
inizia ad imparare
broken limbs
nieosiągalny / niedostepny
inizia ad imparare
unobtainable
pozorny
Nie ufam jego pozornej życzliwości.
inizia ad imparare
superficial
I don't trust his superficial friendliness.
prawdziwy
To jest zrobione z prawdziwej skóry.
inizia ad imparare
genuine
It's made from genuine leather.
Prawdziwy przyjaciel
inizia ad imparare
Genuine friend
indywidualny
inizia ad imparare
individual
trudność, przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle, difficulty
właściwie, z natury
Dziecinne z natury
inizia ad imparare
inherently
inherently childish
podziw widzów
inizia ad imparare
the admiration of spectators
wyłączyć
inizia ad imparare
to switch off
zdrowy rozsądek jest utracony
inizia ad imparare
common sense is lost
Prosto w kierunku niebezpieczeństwa
inizia ad imparare
head straight towards danger
przeciwstawiać się (prawu)
inizia ad imparare
defy the (law)
Sporty ekstremalne są bardzo elitarną aktywnością
inizia ad imparare
Extreme sports are very elitist activity
przypływ adrenaliny
inizia ad imparare
the adrenaline rush, surge of adrenaline
przyłączać się do czegoś, wziąć udział w czymś (np. w zawodach)
inizia ad imparare
go in for sth
kierować się
inizia ad imparare
to head
synonim reduce
inizia ad imparare
mitigate, alleviate
synonim suffer
inizia ad imparare
sustain
aspołeczny, nietowarzyski
inizia ad imparare
antisocial
kształtować charakter
inizia ad imparare
shape character
rozwijać charakter
inizia ad imparare
develop character
dzielić się pasją
inizia ad imparare
share a passion
Sporty ekstremalne są spektakularne
inizia ad imparare
Extreme sports are spectacular

Devi essere accedere per pubblicare un commento.