everyday english

 0    14 schede    klaudia53583
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy znasz tytuł książki i jej autora?
inizia ad imparare
Do you know the title of the book and its author?
Sprawdzę w komputerze.
inizia ad imparare
I'll check on the computer.
Obawiam się, że jest wypożyczona.
inizia ad imparare
I am afraid it's out right now.
Czy chciałbyś ją zarezerwować?
inizia ad imparare
Would you like to reserve it?
Kiedy zostanie zwrócona?
inizia ad imparare
When will it to be back in?
Czy mógłbym pożyczyć te dwie książki?
inizia ad imparare
Can I take these two books out?
Termin oddania upływa w przyszłym tygodniu.
inizia ad imparare
They're due back one week from today/.
quit
inizia ad imparare
give up
difficult
inizia ad imparare
complicated
errors
inizia ad imparare
mistaces
zaawansowana technologia
inizia ad imparare
advanced technology
multimedialne zasoby
inizia ad imparare
Multimedia resources
czuć się pod presją
inizia ad imparare
feel under pressure
w celu
inizia ad imparare
in order to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.