europlus (1)

 0    20 schede    mentor2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
konsekwentny, spójny, logiczny
Jego poglądy i działania są spójne. konsekwentny rozwój
inizia ad imparare
consistent
His views and actions are consistent. a consistent development
Wiem mniej więcej gdzie jego dom jest.
inizia ad imparare
I know vaguely where his house is.
moje postanowienie noworoczne
inizia ad imparare
my New Year's resolution
Bawełna produkowana jest w fabrykach bawełny.
inizia ad imparare
Cotton is made in a cotton mill.
rzucać światło (ułatwiać zrozumienie)
Być może ktoś z nich może rzucić światło na to, co się stało cztery lata temu.
inizia ad imparare
shed light
Maybe one of them could shed light on what had happened four years ago.
dziesiatkować (np. wojska)
Zdziesiątkowała większość światowej populacji wielorybów.
inizia ad imparare
decimate
Decimated most of the world's whale populations.
przeczucie
Nie mówię, że jestem medium, ale czasami mam te niepokojąco silne przeczucia odnośnie przyszłości.
inizia ad imparare
premonition
I'm not saying i'm psychic, but i sometimes do get these alarmingly strong premonitions of the future.
obrazić, urazić
Jego treść obraża wrażliwości moralną większości czytelników
inizia ad imparare
offend
Its content offends the moral sensibilities of most readers.
On był wykorzystywany seksualnie jako dziecko.
inizia ad imparare
He was sexually abused as a child.
Proszę, mów wyraźniej, nie mogę Cię zrozumieć.
inizia ad imparare
Please, speak more clearly, I can't hear you.
bystry, sprytny, przebiegły
Bystry obserwator ludzkiej natury.
inizia ad imparare
shrewd
Shrewd observer of human nature.
To zbyt wcześnie by wciągać pochopne wnioski.
inizia ad imparare
It's still too soon to jump to conclusions.
Ona doszła do wniosku, że on się tym nie przejmował.
inizia ad imparare
She came to the conclusion that he didn't care about it.
odprawa celna, urząd celny
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
inizia ad imparare
customs
He was stopped at customs and questioned.
czekać/ustawić się w kolejce
Nienawidzę czekania w kolejce.
inizia ad imparare
queue up
I hate having to queue up.
Ich zyski zmniejszyły się o 20%.
inizia ad imparare
Their profits have decreased by 20%.
Ten sweter jest zrobiony z czystej wełny.
inizia ad imparare
This sweater is made from pure wool.
gorszy, niższej jakości
Nie chcę, żeby czuła się jak ktoś gorszy.
inizia ad imparare
inferior
I don't want her to feel inferior.
mocno, pewnie, miarowo, stopniowo
Szedł pewnie.
inizia ad imparare
steadily
He walked steadily.
Zdrowie jest ważniejsze od bogactwa.
inizia ad imparare
Health is more important than wealth.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.