Environmental problems and solutions

 0    37 schede    zanetaszczyglak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
zanieczyszczenie powietrza / gleby / wody
inizia ad imparare
air pollution / soil / water
żywność ekologiczna
inizia ad imparare
organic food/ bio foods
produkty ulegające biodegradacji
inizia ad imparare
biodegradable products
kontener na zużyte butelki
inizia ad imparare
bottle bank
spaliny samochodowe
inizia ad imparare
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
niszczyć środowisko naturalne
inizia ad imparare
destroy the environment
wycinanie lasów
inizia ad imparare
deforestation
niszczyć naturalne środowisko życia zwierząt
inizia ad imparare
destroy the natural habitat of animals
wyginąć, wymrzeć
inizia ad imparare
die out, become extinct
produkty jednorazowego użytku
inizia ad imparare
disposable products
pozbywać się odpadów
inizia ad imparare
dispose of wastes
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
environment-friendly
ekologiczny
inizia ad imparare
ecological
energooszczędna żarówka
inizia ad imparare
energy saving bulb
wymieranie zagrożonych gatunków
inizia ad imparare
extinction of endangered species
zużyty sprzęt ekologiczny
inizia ad imparare
e-waste/ electronic waste
wysypisko smieci
inizia ad imparare
Garbage dump/ rubbish heap
globalne ocieplenie klimatu
inizia ad imparare
global warming
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
topniejący lodowiec
inizia ad imparare
melting glacier
wyciek ropy naftowej
inizia ad imparare
oil spill
warstwa ozonowa
inizia ad imparare
the ozone layer
pestycydy (środki owadobójcze)
inizia ad imparare
Pesticides (insecticides)
chronić środowisko naturalne
inizia ad imparare
protect the environment
zanieczyszczać środowisko naturalne
inizia ad imparare
pollute the environment
utylizacja odpadów
inizia ad imparare
Disposal of waste
makulatura
inizia ad imparare
wastepaper
butelki zwrotne
inizia ad imparare
bottle feedback/ returnable bottles
ponownie wykorzystywać
inizia ad imparare
re-use
oszczędzać energię
inizia ad imparare
save energy
niedobór wody pitnej
inizia ad imparare
shortage of drinking water
energia słoneczna / wiatrowa
inizia ad imparare
solar / wind energy
segregować śmieci
inizia ad imparare
to sort out rubbish
zagęszczenie ruchu ulicznego
inizia ad imparare
traffic congestion
benzyna bezołowiowa
inizia ad imparare
unleaded petrol

Devi essere accedere per pubblicare un commento.