environment - zwroty

 0    42 schede    kamilacze
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niszczyć środowisko
inizia ad imparare
to ruin/destroy environment
zanieczyszczać srodowisko
inizia ad imparare
to pollute/contaminate the environment
zatruwać
inizia ad imparare
to poison
zakłócać balans naturalny
inizia ad imparare
to disturb natural balance
nadmiernie wytrzebiać zwierzynę
inizia ad imparare
to excesively hunt animals
narażać na niebezpieczeństwo ludzi
inizia ad imparare
to endanger people
zanieczyszczac powietrze/wodę
inizia ad imparare
to contaminate air /water
wchłaniać substancje toksyczne(o np. glebie)
inizia ad imparare
to soak up toxic substances
wydzielać/wydalać (o kominach fabrycznych)
inizia ad imparare
to give off
utracic własne środowisko (o zwierzętach)
inizia ad imparare
to lose home habitat
ochraniać środowisko
inizia ad imparare
to protect the environment/conserve nature
poprawiać stan środowiska
inizia ad imparare
to improve the environment
ochraniać zagrożone gatunki
inizia ad imparare
to protect endangered species
rozwiązac problem ...(jaki)
inizia ad imparare
to solve the problem of...
stworzyć więcej rezerwatów przyrody
inizia ad imparare
to create more nature reserves
dokarmiać zwierzęta
inizia ad imparare
to provide food for animals
przetwarzać materiały do ponownego użytku
inizia ad imparare
to recycle materials
rozwinąć przemysł przetwarzajacy zużyte produkty
inizia ad imparare
to develope recycling industry
wykorzystywac alternatywne/odnawialne źródła energi
inizia ad imparare
to use alternative/renewable sources of energy
bacznie odserwować środowisko
inizia ad imparare
to keep a check on the environment
żyć w harmonii z...
inizia ad imparare
to live in harmony with...
ocalić planetę
inizia ad imparare
to save the planet
ograniczyc liczbę pojazdów w centrach miast
inizia ad imparare
to reduce the number of cars in city centres
używać rowerów i transportu publicznego zamiast samochodów
inizia ad imparare
to use bikes and public transport instead of cars
używać benzynę bezołowiową
inizia ad imparare
to use unleaded petrol
rozwinąć samochody na ekopaliwa
inizia ad imparare
to develop clean energy cars
rozkładalny biologicznie (o butelce)
inizia ad imparare
to be biodegradable
używać produktów posiadających rozkładalne opakowania
inizia ad imparare
to use products with biodegradable packagings
zbierac i trzymac śmieci w wyznaczonych miejscach
inizia ad imparare
to gather/keep litter in appointed places
nie zaśmiecać parków i lasów
inizia ad imparare
to not litter parks and forests
segregować i przetwarzać śmieci
inizia ad imparare
to separate and recycle litter
oszczędzać zużycie wody
inizia ad imparare
to save water
powstrzymać kłusownictwo (nielegalne polowania)
inizia ad imparare
to stop poaching (illegal hunting)
oszczędzać energię w domu
inizia ad imparare
to save energy at your home
powstrzymać wrzucanie toksycznych odpadów do morza
inizia ad imparare
to stop dumping toxic wastes into the sea
zrobic cokolwiek dla swojej planety
inizia ad imparare
to do anything for your Planet
prowadzic kampanię ekologiczną
inizia ad imparare
to lead an ecological campaign
wprowadzić ustawy promujące ochronę środowiska
inizia ad imparare
to enforce ecological laws
karać grzywną firmy zanieczyszczające środowisko
inizia ad imparare
to fine companies polluting the environment
zwiększyć świadomosć ludzi w kwestii ochrony środowiska
inizia ad imparare
to raise people's awarness about how to protect the environment
wymrzeć
inizia ad imparare
to die out/to become extinct
zanieczyszczać
inizia ad imparare
to pollute/contaminate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.