English 2600

 0    300 schede    jadzyn
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
upiększać; ozdabiać (czymś; za pomocą czegoś)
inizia ad imparare
to embelish (with sth)
powstać; zdarzyć się
inizia ad imparare
to come about
zawstydzony
inizia ad imparare
ashamed
wstydzić się kogoś/czegoś
inizia ad imparare
to be ashamed of sb/sth
parować; zmieniać się w parę; odparowywać; wyparowywać
inizia ad imparare
to evaporate
zeskrobywać; zdrapywać
inizia ad imparare
to scrape sth (off/away)
przeziębić się
inizia ad imparare
to catch (a) cold
przesada; wyolbrzymienie
inizia ad imparare
U exaggeration
chleb; pieczywo
inizia ad imparare
U bread
wyczerpany (czymś); bez sił
inizia ad imparare
exhausted (by sth)
kuchenka
inizia ad imparare
a cooker
długi; rozwlekły
inizia ad imparare
long
zdrajca
inizia ad imparare
a traitor
iluzjonicta; magik; sztukmistrz
inizia ad imparare
a conjurer
stały (o ciele fizycznym); solidny (= mocny; pokaźny; rzetelny; dobry; uczciwy)
inizia ad imparare
solid
cichy; spokojny; nieruchomy
inizia ad imparare
still
być chwalonym za coś
inizia ad imparare
to be praised for sth
praktyczny; funkcjonalny; możliwy (do zastosowania) w praktyce
inizia ad imparare
practical
poddasze; strych
inizia ad imparare
an attic
przypadkowy; losowy
inizia ad imparare
random
samotność; odosobnienie
inizia ad imparare
U solitude
materac
inizia ad imparare
a mattress
średnio; przeciętnie
inizia ad imparare
on an/the average
zaułek
inizia ad imparare
a backstreet
niedosłyszący
inizia ad imparare
hard of hearing
krystaliczny (= przezroczysty); kryształowy
inizia ad imparare
crystal
rodzic przybrany
inizia ad imparare
a stepparent
zwięzły
inizia ad imparare
concise
dłuto
inizia ad imparare
a chisel
maść
inizia ad imparare
an ointment
mdlący; przyprawiający o mdłości
inizia ad imparare
queasy
techniczny; technologiczny
inizia ad imparare
technological
spowodować; być przyczyną wywoływać; sprawiać (coś / żeby ktoś coś zrobił)
inizia ad imparare
to cause (sth / sb to do sth)
przestraszony; bojący się
inizia ad imparare
afraid
bać; obawiać; lękać się (kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to be afraid (of sb/sth)
szkoła z pensjonatem
inizia ad imparare
a boarding school
rzecz jasna...
inizia ad imparare
needless to say...
temperament; usposobienie
inizia ad imparare
C/U temperament
wygładzać
inizia ad imparare
to smooth
podopieczny
inizia ad imparare
a ward
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
dobrze wychowany; o nienagannych manierach
inizia ad imparare
well-mannered
przytłoczony; zdruzgotany (czymś)
inizia ad imparare
devastated (by/at sth)
zajmować się (czymś); uporać się (z czymś)
inizia ad imparare
to deal with sth
druhna
inizia ad imparare
a bridesmaid
okazały dom; rezydencja
inizia ad imparare
a mansion
brudzić; walać; plamić się
inizia ad imparare
to soil
mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
seplenić
inizia ad imparare
to lisp
t. przen. żonglować (czymś)
inizia ad imparare
to juggle (with sth)
założyć/zamknąć konto
inizia ad imparare
to open/close an account
plątanina; gąszcz
inizia ad imparare
a tangle
pobłażliwy (dla kogoś)
inizia ad imparare
indulgent (to sb)
na moment/chwilę
inizia ad imparare
for a moment
uszczelka; plomba
inizia ad imparare
a seal
pieczątka; stempel; pieczęć (urządzenie lub odcisk)
inizia ad imparare
a (rubber) stamp
odnawiać; przeprowadzać renowację
inizia ad imparare
to renovate
ostatecznie; w końcu
inizia ad imparare
eventually
trzymać kciuki
inizia ad imparare
to keep one's fingers crossed
rozszczepialny
inizia ad imparare
fissionable
dać klapsa
inizia ad imparare
to spank
sznurowadło; sznurówka
inizia ad imparare
a shoelace
szufla; łopata
inizia ad imparare
a shovel
bochenek; bochen
inizia ad imparare
a loaf
przylądek; peleryna
inizia ad imparare
a cape
dąsać się
inizia ad imparare
to sulk
zabawka pluszowa
inizia ad imparare
a stuffed animal
podpis
inizia ad imparare
a signature
celować; mierzyć (w kogoś/coś lub do kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to aim (at sb / sth)
cel; zamiar
inizia ad imparare
an aim
bufor
inizia ad imparare
a buffer
zderzak
inizia ad imparare
a bumper
rzetelność; uczciwość
inizia ad imparare
U probity
przeinaczać; przekręcać (np. czyjeś słowa); fałszować obraz (kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to misrepresent
powołanie (do czegoś)
inizia ad imparare
C/U vocation (for sth)
przyłapać/złapać kogoś na gorącym uczynu
inizia ad imparare
to catch sb red-handed
(skierowany) do wewnątrz (np. o kierunku; ruchu; przepływie)
inizia ad imparare
inward
arogancki; butny
inizia ad imparare
arrogant
pot. zaczekaj!
inizia ad imparare
hang on!
pospieszny; szybki; prędki; pochopny; nagły
inizia ad imparare
hasty
reagować; odpowiadać (na coś)
inizia ad imparare
to respond (to sth)
tryskający energią; energiczny; pełen życia
inizia ad imparare
exuberant
kpina; kpiny; pośmiewisko
inizia ad imparare
C/U mockery
szczery; otwarty; prostolinijny (o osobie)
inizia ad imparare
straightforward
zapobiegać (czemuś); zabezpieczać się przed (czymś); uprzedzać (kogoś/coś)
inizia ad imparare
to forestall (sth / sb/sth)
przejście (z czegoś w coś / od czegoś do czegoś)
inizia ad imparare
C/U transition (from sth to sth)
zaniepokojony; pełen obaw (przed czymś)
inizia ad imparare
anxious (about sth)
loch
inizia ad imparare
a dungeon
podniecenie; zdenerwowanie; podekscytowanie
inizia ad imparare
U excitement
naglący; pilny (o potrzebach); niecierpiący zwłoki (o sprawach)
inizia ad imparare
pressing
papier toaletowy
inizia ad imparare
U toilet paper
blady; pobladły
inizia ad imparare
pale
t. przen. blednąć; blaknąć
inizia ad imparare
to pale
napływ (np. kapitału; towarów; turystów); dopływ (np. funduszy)
inizia ad imparare
an influx
różniczkowy; zróżnicowany; różny
inizia ad imparare
differential
różnica; różniczka
inizia ad imparare
a differential
weryfikować
inizia ad imparare
to verify
wąwóz; jar
inizia ad imparare
a ravine
gdyby tylko
inizia ad imparare
if only
gdakać
inizia ad imparare
to cluck
najwyższy czas (żeby ktoś coś zrobił)
inizia ad imparare
it's high time (sb did sth)
spragniony
inizia ad imparare
thirsty
podatny na coś; wrażliwy na coś
inizia ad imparare
prone to sth
świeży; rześki; wypoczęty
inizia ad imparare
fresh
obrzucać kogoś wyzwiskami
inizia ad imparare
to call sb names
naczynie; półmisek; potrawa; danie
inizia ad imparare
a dish
szczęka
inizia ad imparare
a jaw
zbędny; zbyteczny; niekonieczny; niepotrzebny
inizia ad imparare
redundant
leje jak z cebra
inizia ad imparare
it's raining cats and dogs
malowniczy (o krajobrazie; postaci); obrazowy (o języku)
inizia ad imparare
picturesque
budynek; blok
inizia ad imparare
a block
przegródka (np. portfela); skrytka; (oddzielne) pomieszczenie (np. na bagaż)
inizia ad imparare
a compartment
aparat słuchowy
inizia ad imparare
a hearing aid
kra
inizia ad imparare
a floe / an ice floe
trzymać w niewoli
inizia ad imparare
to hold captive
stęskniony za domem/ojczyzną
inizia ad imparare
homesick
bocian
inizia ad imparare
a stork
nadawać; transmitować
inizia ad imparare
to broadcast
transmisja; emisja; audycja; program
inizia ad imparare
a brodcast
falbana
inizia ad imparare
a flounce
mącić; gmatwać; wikłać
inizia ad imparare
to confuse
zjazd (np. rodzinny; absolwentów)
inizia ad imparare
a reunion
wieczność
inizia ad imparare
U eternity
splątany; pozlepiany (o włosach; sierści; futrze)
inizia ad imparare
matted
niezbędny (do czegoś); zasadniczy; istotny; kluczowy (dla kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
essential (to sb/sth)
żartobliwy
inizia ad imparare
playful
uwodzicielski
inizia ad imparare
seductive
rodzicielski
inizia ad imparare
parental
chełpliwy
inizia ad imparare
boastful
zapisać
inizia ad imparare
to write down
peron; platforma
inizia ad imparare
a platform
kraty
inizia ad imparare
pl. bars
sztaba; pręt; rygiel
inizia ad imparare
a bar
zmiana; przeróbka; poprawka
inizia ad imparare
an alteration
dom towarowy
inizia ad imparare
a department store
opryskliwy; naburmuszony
inizia ad imparare
grumpy
form. tym samym; w ten sposób; przez to
inizia ad imparare
thereby
polegać (na kimś/czymś); liczyć (na kogoś/coś); mieć zaufanie (do kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to rely (on sb/sth)
powracający (np. o problemie; myśli); powtarzający się (np. o koszmarze)
inizia ad imparare
recurring
wyczerpywać; zużywać; uszczuplać; naruszać (zasoby; zapasy; środki)
inizia ad imparare
to deplete
dręczyć; męczyć; znęcać się nad
inizia ad imparare
to torment
młodzieniec
inizia ad imparare
a juvenile
panowanie; rządy
inizia ad imparare
a reign
panować; władać
inizia ad imparare
to reign
za jednym zamachem
inizia ad imparare
at a/one blow
czajnik elektryczny
inizia ad imparare
an electric kettle
proces; rozprawa; badanie; test; próba; rozgrywka eliminacyjna
inizia ad imparare
a trial
dostać karę za coś
inizia ad imparare
to get a penalty for sth
zadbany (o wyglądzie)
inizia ad imparare
well-groomed
od pierwszego wejrzenia; na pierwszy rzut oka
inizia ad imparare
at first sight
marnować/tracić pieniądze na coś
inizia ad imparare
to waste money on sth
brzemię; ciężar
inizia ad imparare
a burden
rozdrażnienie; irytacja
inizia ad imparare
U annoyance
pełnomocnictwo
inizia ad imparare
U power of attorney
opuszczać zajęcia
inizia ad imparare
to skip classes
popatrzeć; spojrzeć (na kogoś/coś); przyjrzeć się (komuś/czemuś); obejrzeć (kogoś/coś)
inizia ad imparare
to have a look (at sb/sth)
mieć kogoś/coś na oku (=pilnować lub doglądać)
inizia ad imparare
to have/keep an eye on sb/sth
źrebak
inizia ad imparare
a foal
echo; pogłos
inizia ad imparare
an echo
wyróżniający (się); charakterystyczny
inizia ad imparare
distinctive
na wszelki wypadek
inizia ad imparare
at all events
stanowić część czegoś
inizia ad imparare
to form part of sth
ku czyjemuś zaskoczeniu/zdumieniu
inizia ad imparare
to one's amazement
dokładny; ścisły; precyzyjny
inizia ad imparare
accurate
kosztować/wydać/być wartym fortunę
inizia ad imparare
to cost/spend/be worth a fortune
złe przeczucie; zapowiedź; wróżba
inizia ad imparare
foreboding
nabrać; wykiwać
inizia ad imparare
to diddle
szukać; ścigać kogoś/coś
inizia ad imparare
to be after sb/sth
leniuch
inizia ad imparare
a lazybones
Oświecenie
inizia ad imparare
the Enlightenment
przekomarzać się; droczyć się (z kimś)
inizia ad imparare
to banter (with sb)
uduszenie
inizia ad imparare
U strangulation
surowy (o prawach; ograniczeniach; normach; wymaganiach)
inizia ad imparare
stringent
mieć coś zrobić; zamierzać coś zrobić
inizia ad imparare
to be about to do sth
ubranie cywilne
inizia ad imparare
pl. plainclothes
krzątać się; uwijać się
inizia ad imparare
to bustle (around)
uprzedzenie; (negatywne) nastawienie
inizia ad imparare
C/U prejudice
ograniczać (się/coś do czegoś)
inizia ad imparare
to confine (o.s./sth to sth)
marszczyć czoło/brwi
inizia ad imparare
to frown
porost
inizia ad imparare
a lichen
sala posiedzeń (zarządu); sala konferencyjna
inizia ad imparare
a boardroom
form. szydzić; drwić (z kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to deride (sb/sth)
przymykać oczy; przyzwalać na coś
inizia ad imparare
to connive at sth
plama; kleks
inizia ad imparare
a blot
poruszać się po omacku; przen. postępować ostrożnie
inizia ad imparare
to feel one's way
wzdrygnąć się
inizia ad imparare
to flinch
rdzenny; tubylczy (o ludności); występujący naturalnie (na danym obszarze)
inizia ad imparare
indigenous
lukier
inizia ad imparare
U icing / frosting
człapać
inizia ad imparare
to waddle
kierować się (= iść w określonym kierunku)
inizia ad imparare
to go towards
skrzele; blaszka (grzyba)
inizia ad imparare
a gill
lok; loczek; kędzior
inizia ad imparare
a curl
wahać się; oscylować (pomiędzy czymś a czymś)
inizia ad imparare
to waver (between sth and sth)
podchodzić ukradkiem; zbliżać się chyłkiem (do kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to sidle (to/toward sb/sth)
zadurzony (w kimś/czymś); zapatrzony (w kogoś/coś)
inizia ad imparare
infatuated (with sb/sth)
cypel
inizia ad imparare
a promontory
przerwa (zwł. w dopływie prądu)
inizia ad imparare
an outage
rosnąć (gwałtownie); wzrastać (o cenach; temperaturze); wzbijać się; wzlatywać; unosić się; szybować (o ptaku)
inizia ad imparare
to soar
poniżej wszelkiej krytyki
inizia ad imparare
beneath contempt
zdrętwiały
inizia ad imparare
numb
świadek (np. wypadku); widz
inizia ad imparare
a bystander
wątroba
inizia ad imparare
a liver
osuszać; odwadniać
inizia ad imparare
to drain
oszczędności
inizia ad imparare
pl. savings
mrożony; przemarznięty
inizia ad imparare
frozen
na pewno
inizia ad imparare
for sure
nieoficjalny; nieoficjalnie; poza protokołem
inizia ad imparare
off the record
odwracać się; obracać się; kręcić się (o kole); kręcić (korbą); przekręcać (klucz); odwracać (np. wazon); przewracać (np. kartkę); skręcać
inizia ad imparare
to turn (around/away)
biczować; chłostać; smagać
inizia ad imparare
to whip
zagorzały; oddany; lojalny (o zwolenniku idei; sympatyku partii)
inizia ad imparare
staunch
zwł. przen. wbić komuś nóż w plecy
inizia ad imparare
to stab sb in the back
odstraszać (kogoś od zrobienia czegoś)
inizia ad imparare
to deter (sb from doing sth)
rozważać; rozmyślać (nad czymś)
inizia ad imparare
to ponder (on/over/about sth)
zool. stadny; gromadny; biol. rosnący w skupiskach
inizia ad imparare
gregarious
z racji czegoś; ze względu na coś
inizia ad imparare
on account of sth
z zaciśniętymi wargami
inizia ad imparare
tight-lipped
huśtawka (wisząca)
inizia ad imparare
a swing
huśtawka (pozioma)
inizia ad imparare
a seesaw
huśtać się; kołysać się; bujać się
inizia ad imparare
to swing
sponiewierany
inizia ad imparare
battered
szczecina
inizia ad imparare
C/U bristle
palenisko
inizia ad imparare
a grate
kowadło
inizia ad imparare
an anvil
haczykowaty
inizia ad imparare
hooked
uzależniony (od czegoś); zbzikowany (na punkcie czegoś)
inizia ad imparare
hooked on sb/sth
wygasać; tracić ważność (np. o licensji); upływać (np. o terminie)
inizia ad imparare
to expire
gościnny; serdeczny (np. o powitaniu); przyjazny (np. o klimacie)
inizia ad imparare
hospitable
uzasadniać
inizia ad imparare
to justify
gasić papierosa
inizia ad imparare
to stub out
niedopałek (papierosa)
inizia ad imparare
a butt / a stub
obelga; zniewaga; obraza
inizia ad imparare
an insult
obrażać; znieważać; lżyć
inizia ad imparare
to insult
skręcać; przykręcać (np. ogrzewanie); ściszać; przyciszać (np. radio)
inizia ad imparare
to turn down
dopuszczać kogoś (do czegoś); umożliwiać komuś wejście (do czegoś lub na coś); przyjmować kogoś (do czegoś) (np. organizacji; klubu)
inizia ad imparare
to admit (sb to sth)
uznawać (np. swój błąd; pomyłkę)
inizia ad imparare
to admit (to) sth
muszę się przyznać że
inizia ad imparare
I must admit (that)
śpieszny; prędki; bezzwłoczny; niezwłoczny (o reakcji; odpowiedzi)
inizia ad imparare
swift
oddzielony; odczepiony; osobny; luzem
inizia ad imparare
detached
zbesztać kogoś (za coś)
inizia ad imparare
to tell off (for sth)
niespokojny; nerwowy; niecierpliwy
inizia ad imparare
restless
mieć ochotę na coś / na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
to feel like sth / doing sth
wyrozumiały
inizia ad imparare
forgiving
wahadło
inizia ad imparare
a pendulum
szczelny; hermetyczny
inizia ad imparare
airtight
faktyczny; istotny; rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
sprawdzić coś (np. w słowniku; encyklopedii)
inizia ad imparare
to look sth up
robić coś dla przyjemności
inizia ad imparare
to do sth for pleasure
potulny
inizia ad imparare
meek
form. poprzedzać (coś czymś)
inizia ad imparare
to precede (sth with sth)
zatrudnić kogoś; przyjąć kogoś
inizia ad imparare
to take sb on
równoczesny; jednoczesny
inizia ad imparare
simultaneous
uważny; baczny
inizia ad imparare
attentive
kurz; pył
inizia ad imparare
U dust
ścierać kurze z (czegoś); odkurzać
inizia ad imparare
to dust
próżnia
inizia ad imparare
C/U vacuum
odkurzać (pokój; dywan)
inizia ad imparare
to vacuum
przewidywanie; wyczekiwanie; oczekiwanie
inizia ad imparare
U anticipation
przypominać kogoś; być podobnym do kogoś
inizia ad imparare
to take after sb
odłożyć słuchawkę; rozłączyć się
inizia ad imparare
to hung up
(nie)obliczalny; (nie)wymierny
inizia ad imparare
(in)calculable
brew
inizia ad imparare
an eyebrow
podziwiać kogoś; traktować kogoś jak autorytet
inizia ad imparare
to look up to sb
przed; wcześniej od
inizia ad imparare
ahead of
z przodu; na przedzie; naprzód; do przodu
inizia ad imparare
ahead
iść prosto przed siebie
inizia ad imparare
go straight ahead
bezbronny
inizia ad imparare
vulnerable
cud; zdumienie; zadziwienie
inizia ad imparare
C/U wonder
zastanawiać się
inizia ad imparare
to wonder
stawka
inizia ad imparare
a stake
odcień; nuta; zabarwienie
inizia ad imparare
a tinge
znęcać się nad; dręczyć; gnębić; tyranizować
inizia ad imparare
to bully
osoba znęcająca się nad słabszymi
inizia ad imparare
a bully
przypominać (komuś o czymś / komuś że)
inizia ad imparare
to remind (sb about sth / sb that)
cofnąć; odwołać coś (np. obietnicę); odnieść coś (zwł. nieudany zakup do sklepu); przyjąć coś z powrotem (zwł. wadliwy towar)
inizia ad imparare
to take sth back
reprezentatywny; typowy (dla kogoś/czegoś); przedstawiający; wyobrażający (coś)
inizia ad imparare
representative (of sb/sth)
od razu; zaraz
inizia ad imparare
straightaway
handlować (czymś)
inizia ad imparare
to trade (in sth)
zenawać (że / przeciwko komuś)
inizia ad imparare
to testify (that / against sb)
kwaśny; kwaskowy; cierpki
inizia ad imparare
sour
trafny; celny (zwł. o uwadze)
inizia ad imparare
apt
nieustępliwy; stanowczy; natarczywy; uporczywy (o deszczu; dźwięku)
inizia ad imparare
insistent
szacunek; uznanie (dla kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
U respect (for sb/sth)
dziwny; osobliwy; dziwaczny; nieparzysty
inizia ad imparare
odd
nie do pary
inizia ad imparare
unpaired
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
przen. patrzyć z góry na kogoś/coś
inizia ad imparare
to look down on sb/sth
oczywisty; widoczny; pozorny
inizia ad imparare
apparent
bez żadnej widocznej przyczyny
inizia ad imparare
for no apparent reason
mówić po angielsku
inizia ad imparare
to speak English
mówić płynnie (biegle) po angielsku
inizia ad imparare
to be fluent in English
w rzeczywistości; właściwie; prawdę mówiąc; jeśli chodzi o ścisłość
inizia ad imparare
as a matter of fact / in (actual) fact
owijać w bawełnę
inizia ad imparare
to beat about the bush
raczej woleć coś zrobić niż zrobić coś innego
inizia ad imparare
to prefer to do sth rather than (to) do sth else
kiełkować (o liściach; pączkach); puszczać; wypuszczać (pędy) (o roślinach)
inizia ad imparare
to sprout
kiełek; odrost; pęd
inizia ad imparare
a sprout
nie być w nastroju by coś zrobić
inizia ad imparare
not to be in the mood for doing sth
duszny; zatęchły (o pomieszczeniu; powietrzu)
inizia ad imparare
stuffy
gęsty; zbity; zwarty
inizia ad imparare
dense
interesować się kimś/czymś
inizia ad imparare
to be keen on sb/sth
robić wydech; wydychać
inizia ad imparare
to exhale

Devi essere accedere per pubblicare un commento.