Employment and the job market 2

 0    27 schede    markiewiczagata
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Urlop macierzyński / ojcowski
inizia ad imparare
maternity/paternity leave
praca o stałych godzinach
inizia ad imparare
nine-to-five job
na takich samych warunkach
inizia ad imparare
on equal terms
przepracowywać się
inizia ad imparare
overwork
posada
inizia ad imparare
position
perspektywy awansu
inizia ad imparare
prospects of promotion
zwolnić się, zrezygnować z pracy
inizia ad imparare
quit/resign
wymagania
inizia ad imparare
requirements
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
emerytura
inizia ad imparare
retirement
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
prowadzić usługi / biznes
inizia ad imparare
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
inizia ad imparare
run your own business
zwolnić kogoś
inizia ad imparare
sack sb/ give sb the sack/ fire sb
założyć firmę
inizia ad imparare
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
wziąć dzień wolny
inizia ad imparare
take a day off
prowadzić nabór pracowników
inizia ad imparare
take on employees
przejmować od kogoś
inizia ad imparare
take over from sb
praca wiąże się
inizia ad imparare
the job involves
bezrobotni
inizia ad imparare
the unemployed
wolna posada
inizia ad imparare
vacancy
powołanie
inizia ad imparare
vocation
pracować w domu
inizia ad imparare
work from home
pracować w firmie
inizia ad imparare
work for a company
pracować dotrzymując terminów
inizia ad imparare
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work overtime

Devi essere accedere per pubblicare un commento.