Emails - job applications VOCAB

 0    55 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
request for work
inizia ad imparare
prośba o pracę
regret nothing
inizia ad imparare
niczego nie żałować
consider all options
inizia ad imparare
rozważyć wszystkie opcje
necessary qualifications
inizia ad imparare
niezbędne kwalifikacje
sufficient experience
inizia ad imparare
wystarczające doświadczenie
wonderful opportunity
inizia ad imparare
wspaniała okazja
my interests
My interests include sports and cinema.
inizia ad imparare
moje zainteresowania
I wish you every success...
inizia ad imparare
Życzę ci wszelkich sukcesów...
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
Best wishes
inizia ad imparare
Wszystkiego najlepszego
(na końcu maila)
My CV includes...
inizia ad imparare
Moje CV zawiera...
I'll supply you with my employment history...
supply sb WITH sth!
inizia ad imparare
Dostarczę Państwu historię mojego zatrudnienia...
supply sb with sth
inizia ad imparare
dostarczać komuś coś
up-to-date personal details
inizia ad imparare
aktualne dane osobowe
a previous position
inizia ad imparare
poprzednie stanowisko
hesitate to say sth
inizia ad imparare
wahać się coś powiedzieć
need more details
inizia ad imparare
potrzebować więcej szczegółów
a post of a machine operator
inizia ad imparare
stanowisko operatora maszyny
advertise on a website
inizia ad imparare
reklamować się/ogłaszać na stronie internetowej
it seems interesting
inizia ad imparare
to wydaje się interesujące
apply for a job
inizia ad imparare
ubiegać się o pracę
have a good reputation
inizia ad imparare
mieć dobrą reputację
an attached document
inizia ad imparare
załączony dokument
I am very keen to show that I am a good employee.
inizia ad imparare
Chętnie pokażę, że ​​jestem dobrym pracownikiem.
make the most of sth
inizia ad imparare
wykorzystać coś jak najlepiej się da
I look forward to my holiday.
inizia ad imparare
Nie mogę się doczekać mojego urlopu.
an application for the post of...
inizia ad imparare
podanie na stanowisko...
a post / a position
inizia ad imparare
stanowisko
advertise
inizia ad imparare
ogłaszać, reklamować
a website
inizia ad imparare
strona internetowa
seem
inizia ad imparare
wydawać się
apply for
inizia ad imparare
ubiegać się o
a reputation
inizia ad imparare
reputacja
be keen to do sth
He is keen to work for IKEA.
inizia ad imparare
być chętnym, żeby coś zrobić
look forward to
inizia ad imparare
czekać z niecierpliwością na
an application
inizia ad imparare
podanie lub aplikacja
include
His job includes a lot of hard manual work.
inizia ad imparare
zawierać
supply
inizia ad imparare
dostarczać
up-to-date
inizia ad imparare
aktualny
previous
inizia ad imparare
poprzedni
hesitate
inizia ad imparare
wahać się
details
inizia ad imparare
szczegóły
a request
inizia ad imparare
prośba
regret
inizia ad imparare
żałować
consider
inizia ad imparare
rozważać, wziąć pod uwagę
necessary
inizia ad imparare
niezbędny / konieczny
qualifications
inizia ad imparare
kwalifikacje
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
experience
inizia ad imparare
doświadczenie
opportunity
inizia ad imparare
okazja / możliwość
interest
inizia ad imparare
zainteresowanie
wish
inizia ad imparare
życzyć
success
inizia ad imparare
sukces
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
wishes
inizia ad imparare
życzenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.