ELEMENTARY 2 UNIT 1

 0    462 schede    boguslawabanbur
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Elementary 2 Unit 1
inizia ad imparare
Elementary 2 Unit 1
bed and breakfast (B&B) hotel z noclegiem i śniadaniem w cenie
inizia ad imparare
bed and breakfast (B & B) hotel with bed and breakfast included
to book rezerwować
inizia ad imparare
This book book
brochure broszura / katalog
inizia ad imparare
brochure brochure / catalog
criuse rejs
inizia ad imparare
Criuse cruise
departure date data wylotu / wyjazdu
inizia ad imparare
departure date departure date / departure
exotic egzotyczny
inizia ad imparare
exotic exotic
to expire wygasać / tracić ważność / przekraczać termin, przeterminować się, skonać, wydychać
inizia ad imparare
It expire expire / expired / exceed a term of date to die, breathe out
to go abroad jechać za granicę
inizia ad imparare
to go abroad to go abroad
to go sightseeing iść zwiedzać
inizia ad imparare
is it to go sightseeing visit
guidebook przewodnik
inizia ad imparare
guidebook Guide
holiday destination cel podróży
inizia ad imparare
holiday destination destination
last
inizia ad imparare
minute holiday wakacje na ostatnią chwilę
make a reserwation robić rezerwację
inizia ad imparare
reserwation do make a reservation
package holiday wakacje z biurem podróży / z pakietem
inizia ad imparare
holiday package holiday with a travel agent / package
tour operator organizator wycieczki
inizia ad imparare
tour operator tour operator
travel agent's biuro podróży
inizia ad imparare
travel agent's travel agency
travel arrangements ustalenia / przygotowania do podróży
inizia ad imparare
travel arrangements arrangements / travel arrangements
to travel independently podróżować niezależnie / na własną rekę
inizia ad imparare
Independently travel to travel independently / No tour operators excursions
backpacking wędrowanie z plecakiem
inizia ad imparare
Backpacking hiking backpacking
to build sand castels budować zamki z piasku
inizia ad imparare
This build sand castels build sand castles
canoeing kajakarstwo
inizia ad imparare
Canoeing Kayaking
frisbee rzuczanie plastikowym talerzem na wolnej przestrzeni
inizia ad imparare
Frisbee rzuczanie a plastic plate on open space
to go on a road trip jechać w trasę na wycieczkę
inizia ad imparare
to go on a road trip to go on the road for a trip
hang
inizia ad imparare
gliding latanie na lotni
hunt polować
inizia ad imparare
hunt hunt
rafting spływ rwącą rzeką
inizia ad imparare
wild river rafting whitewater rafting
scuba diving nurkowanie aparatem / butlą
inizia ad imparare
scuba diving diving camera / diving
trekking trips wyprawy/wycieczki piesze
inizia ad imparare
trips trekking expedition / Hiking
amusement park park rozrywki
inizia ad imparare
amusement park amusement park
backpack plecak
inizia ad imparare
backpack backpack
chase pościg, pogoń
inizia ad imparare
chase chase, chase
to chase gonić / ścigać, zabiegać o coś / gonić za czymś
inizia ad imparare
to chase chase / chase, strive for something / give chase
lake jezioro
inizia ad imparare
lake lake
narrow wski
inizia ad imparare
narrow wski
paddle wiosło / pagaj, rakieta do tenisa
inizia ad imparare
paddle paddle / paddle, racket for tennis
to paddle wiosłować, brodzić w wodzie
inizia ad imparare
This paddle to paddle, wade in the water
sand piasek
inizia ad imparare
sand sand
tent namiot
inizia ad imparare
tent tent
water park park wodny
inizia ad imparare
water park water park
waves fale
inizia ad imparare
waves waves
beach towel ręcznik plażowy
inizia ad imparare
beach towel beach towel
bucket wiadro
inizia ad imparare
bucket bucket
to exchange wymienić
inizia ad imparare
This exchange exchange
local currency lokalna waluta
inizia ad imparare
Local currency local currency
to pack pakować
inizia ad imparare
This pack pack
packing list lista rzeczy do spakowania
inizia ad imparare
packing list list of things to pack
spade łopatka
inizia ad imparare
spade blade
sunglasses okulary przeciwsłoneczne
inizia ad imparare
sunglasses sunglasses
toothbrush szcoteczka do zębów
inizia ad imparare
szcoteczka toothbrush toothpaste
travel dokuments dokumenty do podróży
inizia ad imparare
dokuments travel documents for travel
trunks kąpielówki
inizia ad imparare
swimming trunks
waterproof jacket kurtka przeciwdeszczowa / sztormiak
inizia ad imparare
waterproof jacket rain jacket / oilskins
arrival lounge hala przylotów
inizia ad imparare
arrival lounge of the arrival hall
baggage / luggage bagaż
inizia ad imparare
baggage / luggage luggage
to board wchodzic na pokład samolotu
inizia ad imparare
this board to board aircraft
boarding card karta pokładowa
inizia ad imparare
boarding card boarding pass
cabin crew obsługa kabiny pasażerskiej / obsługa pokladowa /załoga
inizia ad imparare
cabin crew cabin service / service boarding pass / crew
customs cło/odprawa celna
inizia ad imparare
customs duty / customs
to declare zgłośić/zadeklarować coś do oclenia
inizia ad imparare
declare this report / declare anything to declare
delayed opóźniony
inizia ad imparare
delayed delayed
duty
inizia ad imparare
free shop sklep bezcłowy
flight attendant steward, stewardesa
inizia ad imparare
flight attendant steward, stewardess
gate bramka, furtka, bramka/wyjście na lotnisku
inizia ad imparare
gate gate, gate, gate / exit at the airport
overhead locker schowek bagażowy
inizia ad imparare
overhead locker luggage compartment
to take off startować (o samolocie)
inizia ad imparare
to take off the start (of the plane)
trolley wózek bagażowy
inizia ad imparare
trolley luggage cart
seatbelt pas bezpieczeństwa
inizia ad imparare
seatbelt safety belt
shuttle bus autobus kursujący wahadłowo
inizia ad imparare
A bus shuttle bus shuttle
What about sth? A co ty na to, żeby coś
inizia ad imparare
What about sth? And what do you say to something
When does the flight leave? O której odlatuje samolot?
inizia ad imparare
When does the flight leave? What time does the plane leave?
What time does the plane take off? O której startuje samolot?
inizia ad imparare
What time does the plane take off? About the aircraft takes off?
What's the departure time? Jaka jest godzina odlotu?
inizia ad imparare
What's the departure time? What is the departure time?
How long's the flight? Jak długi jest lot?
inizia ad imparare
How long's the flight? How long is the flight?
Did you have a good flight? Czy miał pan udany lot?
inizia ad imparare
Did you have a good flight? Did you have a good flight?
How much luggage can I take? Ile bagażu mogę wziąć?
inizia ad imparare
How much luggage can I take? How much baggage can I take?
Elementary 2 Unit 1 my
inizia ad imparare
Elementary 2 Unit 1 we
4x4 / for by for samochód z napędem na cztery kola
inizia ad imparare
4x4 / for that for a car with four-wheel drive
active aktywny, czynny, ruchliwy
inizia ad imparare
active active, active, busy
active holiday czynne wakacje
inizia ad imparare
holiday vacation active ingredients
activity holiday wakacje tematyczne
inizia ad imparare
activity holiday themed holiday
actually tak naprawdę
inizia ad imparare
actually really
to admire podziwiać, uwielbiać
inizia ad imparare
to admire admire, adore
adult dorosły
inizia ad imparare
adult adult
adventure przygoda
inizia ad imparare
adventure adventure
afraid przestraszony, wystraszony
inizia ad imparare
afraid frightened, scared
against przeciwko
inizia ad imparare
against against
airport monitors monitory na lotnisku
inizia ad imparare
airport monitors monitors at the airport
airport worker pracownik lotniska
inizia ad imparare
airport worker airport worker
aisle seat siedzenie od strony korytarza
inizia ad imparare
aisle seat from the aisle seat
alone sam, sama, samotny, smotna, jedynie, tylko
inizia ad imparare
Alone alone, alone, alone, smotna, only just
amazing zdumiewajacy, niezwykły
inizia ad imparare
amazing astonishing, extraordinary
amusement rozbawienie, rozrywka, wesołość
inizia ad imparare
amusement amusement, entertainment, gaiety
amusements rozrywki, atrakcje
inizia ad imparare
entertainment amusements, attractions
an immigration officer przedstawiciel urzędu imigracyjnego
inizia ad imparare
an immigration officer representative immigration office
angry zły, rozłoszczony
inizia ad imparare
angry angry, rozłoszczony
are asked są proszeni
inizia ad imparare
are asked are asked
around wokół, dookoła, około, mniej więcej, w pobliżu, w okolicy
inizia ad imparare
around around, around, around, around, around, around
assumption przypuszczenie, założenie
inizia ad imparare
assumption supposition, assumption
to avoid sth uniknąć czegoś
inizia ad imparare
to avoid sth avoid something
away daleko, z daleka
inizia ad imparare
far away, from afar
away daleko
inizia ad imparare
far away
backet wiaderko
inizia ad imparare
backet bucket
to backpack podróżować z plecakiem
inizia ad imparare
This backpack to travel with a backpack
backpacking wędrówka z plecakiem
inizia ad imparare
backpacking hike with a backpack
backpacking holidays wakacje z plecakiem
inizia ad imparare
backpacking holidays backpacking holiday
baggage balast, ciężar, obciążenie, kobieta
inizia ad imparare
baggage weights, weight, load, woman
balloon balon
inizia ad imparare
balloon balloon
be afraid bać się, obawiać się
inizia ad imparare
be afraid to be afraid of fear
to be very sunny będzie bardzo słonecznie
inizia ad imparare
It will be very very sunny sunny
beach umbrella parasol plażowy
inizia ad imparare
beach umbrella beach umbrella
behind z tyłu, za
inizia ad imparare
behind the back, behind
to believe wierzyć, uwierzyć, sądzić, uważać
inizia ad imparare
to believe to believe, believe, believe, be careful
bikini bikini
inizia ad imparare
bikini bikini
board utrzymanie, wyżywienie, wikt
inizia ad imparare
board maintenance, catering, board
board tablica, deska
inizia ad imparare
board blackboard, board
boarding wejście na pokład, zaokrętowanie, abordaż, deskowanie, szalowanie
inizia ad imparare
boarding boarding, boarding, boarding, boarding, timbering
boarding passes karty pokładowa
inizia ad imparare
boarding passes Boarding Card
bonfire ognisko
inizia ad imparare
bonfire fire
boots buty
inizia ad imparare
boots boots
boring nudne
inizia ad imparare
boring boring
breathtaking zapierający dech
inizia ad imparare
breathtaking breathtaking
bungee jumping skoki na bungee (linii elastycznej)
inizia ad imparare
bungee jumping bungee jumping (flexible lines)
cabin crew obsługa kabiny pasażerskiej
inizia ad imparare
cabin crew cabin service
Cairo
inizia ad imparare
Cairo
camel wielbłąd
inizia ad imparare
camel camel
carefully starannie, uważnie, ostrożnie
inizia ad imparare
carefully carefully, carefully, carefully
carry
inizia ad imparare
on baggage bagaż podręczny
case przypadek
inizia ad imparare
Case case
certain pewien, pewny (przekonany o czymś)
inizia ad imparare
Certain sure, sure (confident about something)
to chase pościg, rywalizacja
inizia ad imparare
to chase chase, rivalry
to check kontrolwać, sprawdzać
inizia ad imparare
kontrolwać to check, check
to check
inizia ad imparare
in odprawiać się na samolot
check
inizia ad imparare
in lady osoba dokuonujaca odprawy na lotnisku
checking in at the airport odprawiając się na lotnisku
inizia ad imparare
checking in at the airport dismissing at the airport
citizen obywatel
inizia ad imparare
citizen citizen
coincidence zbieg okoliczności, zbiezność
inizia ad imparare
coincidence coincidence, the convergence
comment komentarz, uwaga
inizia ad imparare
comment comment comment
contraction kurczenie się
inizia ad imparare
contraction shrinkage
contractions skróty
inizia ad imparare
contractions shortcuts
coral reef rafa koralowa
inizia ad imparare
coral reef coral reef
correctly poprawnie, właściwie, stosownie
inizia ad imparare
CORRECTLY correctly, properly, in accordance with
to cruise pływać, odbywać rejs
inizia ad imparare
This cruise swim, take a cruise
currency waluta
inizia ad imparare
currency currency
customs officer celnik
inizia ad imparare
customs officer publican
dangerous niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous dangerous
definitely definitywnie, zdecydowanie
inizia ad imparare
definitely definitely, definitely
to delay opóźniać, odwlekać, odkładać
inizia ad imparare
This delay, delay, postpone, put off
departure lounge hala odlotów
inizia ad imparare
departure lounge hall departures
to desert opuścić, zostawić
inizia ad imparare
This desert to leave, to leave
desk punkt
inizia ad imparare
desk point
difficult trudne
inizia ad imparare
difficult difficult
disaster katastrofa
inizia ad imparare
disaster disaster
diseases choroba
inizia ad imparare
disease diseases
dissatisfaction niezadowolenie
inizia ad imparare
dissatisfaction discontent
diving nurkowanie (z aparatem tlenowym)
inizia ad imparare
diving diving (breathing apparatus)
do not be afraid nie bój się
inizia ad imparare
do not be afraid Do not be afraid
to do not panic nie panikuj
inizia ad imparare
is to not panic, do not panic
dolphin delfin
inizia ad imparare
dolphin dolphin
don't forget nie zapomnij
inizia ad imparare
do not forget, do not forget
dustpan szufelka do zamiatania
inizia ad imparare
dustpan dustpan to sweep
duty
inizia ad imparare
free towary bezcłowe, wolny od cła
earlier than wcześniej niż
inizia ad imparare
Earlier than before
early wcześnie
inizia ad imparare
early early
easy proste
inizia ad imparare
easy easy
electronic devices urządzenia elktroniczne
inizia ad imparare
electronic devices elktroniczne device
emergency exit wyjście awaryjne/bezpieczeństwa
inizia ad imparare
emergency exit emergency exit / safety
especially szczególnie, zwłaszcza
inizia ad imparare
Especially particularly, especially
essential niezbędny, konieczny
inizia ad imparare
Essential essential, necessary
even nawet, wręcz
inizia ad imparare
even even even
excess nadmiar, nadwyżka
inizia ad imparare
excess surplus, the surplus
excess luggage nadwyżka bagażu/nadbagaż
inizia ad imparare
excess luggage excess baggage / excess baggage
extreme krańcowy, ostateczny
inizia ad imparare
extreme limit, the final
extremely skrajnie, nadzwyczaj, wyjątkowo, niezwykle
inizia ad imparare
extremely extremely, extremely, extremely, extremely
fan wentylator, wachlarz, fan
inizia ad imparare
fan fan, fan, fan
to fasten zapiąć np. pasy, torebkę, zamknąć, zabezpieczyć przez zamknięcie
inizia ad imparare
for example, fasten fasten it. belts, bag, close and secure by closing
feet stopy
inizia ad imparare
feet feet
to fight fought fought walczyć, bić się
inizia ad imparare
Fought Fought to fight fight fight
to fille zapełniać, wypełniać
inizia ad imparare
This fille fill, to fill
filled wpełniony
inizia ad imparare
filled wpełniony
flight lot samolotem
inizia ad imparare
flight plane flight
flight lot
inizia ad imparare
flight flight
flip flops klapki
inizia ad imparare
flip flops flip flops
floor pietro, podłoga
inizia ad imparare
floor floor floor
to fly latać
inizia ad imparare
to fly to fly
flyer osoba podróżująca samolotem
inizia ad imparare
flyer person traveling by plane
fox hunting polowanie na lisy
inizia ad imparare
fox hunting fox hunting
frishbee łatający dysk
inizia ad imparare
frishbee patched disk
funfair wesołe miasteczko
inizia ad imparare
funfair funfair
to gain osiagać/zdobywać, wzrastać stopniowo, przybyć/ dotrzeć po wielu trudach
inizia ad imparare
This gain reach / gain, grow gradually, arrive at / reach after many hardships
gain korzyść, zysk, wygrana
inizia ad imparare
gain an advantage, profit, win
to get dotrzeć
inizia ad imparare
to get reach
glass szkłanka
inizia ad imparare
A glass glass
glide ślizg, szybowanie
inizia ad imparare
glide slide, glide
to glide ślizgać się, sunąć, szybować
inizia ad imparare
it glide slide, glide, soar
gliding szybownictwo
inizia ad imparare
gliding gliding
to go through przejść
inizia ad imparare
to go through to go
to goggle wytrzeszczać oczy
inizia ad imparare
This goggle goggle
goggles okulary ochronne
inizia ad imparare
goggles goggles
going through customs przechodzić przez odprawę
inizia ad imparare
going through customs to go through customs
good luck szczęście, powodzenie
inizia ad imparare
good luck happiness, success
Good luck! powodzenia
inizia ad imparare
Good luck! good luck
gorilla
inizia ad imparare
gorilla
to guess zgadywać, odgadywać, sądzić, przypuszczać
inizia ad imparare
This guess guess guess, to think, to believe
hairbrush szczotka do włosów
inizia ad imparare
hairbrush hairbrush
hairdryer suszarka do włosów
inizia ad imparare
hairdryer hair dryer
hand baggage bagaż podręczny
inizia ad imparare
Hand baggage carry-on luggage
hang
inizia ad imparare
gliding lotniarstwo
to hate nienawidzieć
inizia ad imparare
This hate hate
to have a picnic robić piknik
inizia ad imparare
to have a picnic do picnic
headache ból głowy
inizia ad imparare
headache headache
heat ciepło
inizia ad imparare
heat warmth
helpful pomocny
inizia ad imparare
helpful helpful
Here they! tu są
inizia ad imparare
Here they! here they are
hiking piesza wycieczka
inizia ad imparare
hiking walking tour
holiday świeto, dzień wolny od pracy, wakacje
inizia ad imparare
holiday holiday, a day off work, holidays
holiday destination wakacyjny cel podróży
inizia ad imparare
holiday destination Holiday Destination
How about sth Co powiesz na coś?
inizia ad imparare
How about sth What do you say something?
How come/ jak to?
inizia ad imparare
How come / like this?
How do you know? skąd wiesz?
inizia ad imparare
How do you know? How do you know?
huge olbrzymi
inizia ad imparare
huge giant
to hunt polować, gonić, tropić, szukać
inizia ad imparare
to hunt hunt, chase, hunt, search
hunting myślistwo,
inizia ad imparare
hunting hunting,
Hurghada Hurgharda
inizia ad imparare
Hurghada Hurgharda
I hope so mam nadzieję
inizia ad imparare
I hope so, I hope
immigration officer urzędnik imigracyjny
inizia ad imparare
immigration officer immigration officer
including włączając w to, w tym, łącznie z
inizia ad imparare
Including including, including, including
independent oddzielny, niezależny, autonomiczny, niepodległy
inizia ad imparare
independent separate, independent, autonomous, independent
information desk informacja, punkt informacyjny
inizia ad imparare
information desk information, information
injection zastrzyk (strzykawką, finansowy)
inizia ad imparare
injection injection (syringe, financial)
instead zamiast, natomiast, ale
inizia ad imparare
instead, instead, contrast, but
jumper sweter
inizia ad imparare
jumper sweater
kite surfing serfing z latawcem
inizia ad imparare
kite surfing kite surfing
landscape krajobraz, pejzaż
inizia ad imparare
landscape landscape, landscape
to last trwać
inizia ad imparare
This last last
to leave wychodzić, zostawić, opuszczać, odlatywać, odjeżdżać, zrezygnować
inizia ad imparare
to leave to leave, leave, leave, depart, depart, give up
leave pozwolenie, zgoda, upoważnienie
inizia ad imparare
leave permission, consent, authorization
life jacket kamizelka ratunkowa
inizia ad imparare
life jacket life jacket
lilo materac dmuchany
inizia ad imparare
lilo inflatable mattress
limit limit, ograniczenie
inizia ad imparare
limit limit limit
local currency waluta lokalna
inizia ad imparare
local currency local currency
lost property office biuro rzeczy znalezionych
inizia ad imparare
lost property office lost and found
lots of dużo
inizia ad imparare
lots of lots
lounge hol, poczekalnia
inizia ad imparare
lobby lounge, waiting room
lover kochanek, miłośnik
inizia ad imparare
Lover lover lover
lucky mający szczęście, szczęśliwy, pomyślny
inizia ad imparare
lucky having happiness, happy, successful
luggage bagaż
inizia ad imparare
luggage luggage
Luxor
inizia ad imparare
Luxor
made
inizia ad imparare
up pogodzić się
majority wiekszość, pełnoletność
inizia ad imparare
majority majority, the age of majority
market targ, rynek
inizia ad imparare
market market, market
may oby
inizia ad imparare
apr may
to may might móc
inizia ad imparare
This small might be able to
may mógłby
inizia ad imparare
small could
maybe być może
inizia ad imparare
maybe maybe
mind myśl
inizia ad imparare
mind thought
mountain góra
inizia ad imparare
mountain top
mysterious tajemniczy
inizia ad imparare
mysterious mysterious
narrow wąski
inizia ad imparare
narrow narrow
necessary niezbedny, potrzebny, konieczny
inizia ad imparare
Necessary indispensable, necessary, necessary
notebook notatnik
inizia ad imparare
Notebook notebook
now a teraz
inizia ad imparare
now and now
on the top of luggage na wierzchu bagażu
inizia ad imparare
on the top of luggage on top of the luggage
once in a lifetime raz w życiu
inizia ad imparare
once in a lifetime once in a lifetime
open
inizia ad imparare
air na powietrzu, odkryty
oxygen mask maska tlenowa
inizia ad imparare
oxygen mask oxygen mask
package pakiet
inizia ad imparare
package package
package holiday wakacje zorganizowane
inizia ad imparare
holiday package holidays organized
package tour wycieczka zorganizowana
inizia ad imparare
package tour organized trip
paddle wiosło, rakieta do tenisa
inizia ad imparare
paddle paddle tennis racket
parachuting spadochroniarstwo
inizia ad imparare
parachuting parachuting
parrot papuga
inizia ad imparare
parrot parrot
party impreza
inizia ad imparare
party event
passenger pasażer
inizia ad imparare
passenger passenger
peace pokój
inizia ad imparare
peace peace
penguin
inizia ad imparare
penguin
perhaps być może, mozliwie
inizia ad imparare
perhaps maybe, possibly
phrasebook rozmówki
inizia ad imparare
phrasebook phrasebook
pill pigułka
inizia ad imparare
pill pill
to pill mechacić się
inizia ad imparare
This pill mechacić up
pilot pilot
inizia ad imparare
Pilot Pilot
plan plan, zamierzenie, szczególowy opis dzialania, rzut, widok z góry, plan miasta
inizia ad imparare
plan plan, intention, detailed description of activities, throw, top view, city plan
plane samolot
inizia ad imparare
plane plane
probably prawdopodobnie
inizia ad imparare
probably likely
to procceed kontynuować, przejść dalej, iść dalej, podążać
inizia ad imparare
This procceed continue, go on, go on, follow
proud dumny
inizia ad imparare
proud proud
quad bikes
inizia ad imparare
quad bikes
quad biking jazda quadem
inizia ad imparare
quad biking quad biking
quite całkiem, dość
inizia ad imparare
quite pretty, pretty
raft ponton, tratwa
inizia ad imparare
inflatable raft, the raft
rafting spływ pontonem górską rzeką
inizia ad imparare
rafting rafting mountain river
rainforest las deszczowy
inizia ad imparare
rainforest rainforest
relaxed odprężony, rozluźniony
inizia ad imparare
relaxed relaxed, at ease
resort kurort, miejscowość wypoczynkowa
inizia ad imparare
resort spa, resort
response reakcja, odpowiedź
inizia ad imparare
response reaction, response
to rest odpoczywać, wypoczywać
inizia ad imparare
to rest to rest, relax
to ride jeżdzić na czymś, płynąć
inizia ad imparare
to ride to ride on something, go
ride jazda, przejażdżka, bryka, fura
inizia ad imparare
horseback ride, ride, dray, cart
right away natychmiast
inizia ad imparare
right away immediately
to riun zrujnować, zepsuć
inizia ad imparare
This riun ruin, ruin
road trip podróż samochodem
inizia ad imparare
road trip journey by car
rock climbing wspinaczka (skałkowa)
inizia ad imparare
rock climbing climbing (climbing)
rollerblades łyżworolki, rolki
inizia ad imparare
rollerblades skates, roller
rubbish bin kubeł na śmieci
inizia ad imparare
rubbish bin trash
rubbish tip wysypisko śmieci
inizia ad imparare
garbage dump rubbish tip
safe bezpieczny, pewny
inizia ad imparare
safe safe, reliable
same taki sam, identyczny
inizia ad imparare
same same same
sandals sandały
inizia ad imparare
sandals sandals
satisfied zadowolony
inizia ad imparare
satisfied satisfied
sausage kiełbasa
inizia ad imparare
sausage sausage
to save oszczędzać, oszczędzić, zapisać dane na komputerze, chronić
inizia ad imparare
to save to save, save, save data on your computer, protect
to save some time oszczędzić trochę czasu
inizia ad imparare
to save some time to spare a little time
scales waga
inizia ad imparare
weight scales
scare panika, trwoga
inizia ad imparare
scare panic, fear
to scare przestraszyć, straszyć
inizia ad imparare
This scare scare, frighten
to scare sb przestraszyć kogoś
inizia ad imparare
This scare someone to scare sb
scary straszny, przerażający
inizia ad imparare
scary scary scary
scary/ scarey straszny, przerażający
inizia ad imparare
scary / scarey scary, scary
scuba akwalung
inizia ad imparare
scuba diving
scuba diving nurkowanie z akwalunkiem
inizia ad imparare
scuba diving scuba divers
seaside teren nadmorski, wybrzeże
inizia ad imparare
seaside coastal area, coast
security control kontrola bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security control security control
serious ważny, poważny
inizia ad imparare
serious important, serious
to serve obsługiwac
inizia ad imparare
to serve handle your
shark
inizia ad imparare
shark
shopping bag torba/siatka na zakupy
inizia ad imparare
shopping bag bag / grocery bag
should be powinny być
inizia ad imparare
should be should be
should be number one powinny być numerem jeden
inizia ad imparare
should be number one should be number one
sightseeing zwiedzanie, wycieczka krajoznawcza
inizia ad imparare
sightseeing tours, excursion tours
simple prosty, nieskomplikowany
inizia ad imparare
simple simple, uncomplicated
sleeping bag śpiwór
inizia ad imparare
sleeping bag sleeping bag
snap myk, trzask
inizia ad imparare
myk snap, crackle
snorkel rurka do nurkowania
inizia ad imparare
snorkel snorkel
snorkelling nurkowanie z rurką do oddychania
inizia ad imparare
snorkelling Snorkelling breathing
something nie byle coś, naprawdę coś
inizia ad imparare
something not just something that's really something
somewhere gdzieś
inizia ad imparare
somewhere somewhere
south południe (kierunek)
inizia ad imparare
south the south (direction)
spade łopata
inizia ad imparare
spade shovel
species tylko liczba mnoga gatunek
inizia ad imparare
only species plural species
stay relaxed pozostań odprężony
inizia ad imparare
Stay relaxed, stay relaxed
suitcase walizka
inizia ad imparare
suitcase suitcase
summer camp obóz letni
inizia ad imparare
summer camp summer camp
sun cream krem do opalania
inizia ad imparare
sun cream sunscreen
to sunbathe opalac się
inizia ad imparare
This sunbathe to sunbathe
sunbathing opalanie się
inizia ad imparare
sunbathing sunbathing
to sunburnt opalić się, spalić się
inizia ad imparare
This sunburnt tan up, burn
to sunburnt without opalić się/ spalić się bez czegoś
inizia ad imparare
This sunburnt without bronzing / burn without something
sunburnt/sunburned poparzony przez słońce, mocno spalony przez słońce, spalony, ogorzały (twarz)
inizia ad imparare
sunburnt / sunburned burned by the sun, heavily burnt by the sun, burnt, weather-beaten (face)
surrrounding okoliczny, otaczający
inizia ad imparare
surrrounding surrounding surrounding
swimming costume strój kąpielowy
inizia ad imparare
swimming costume swimsuit
swimming siut kostium kąpielowy
inizia ad imparare
siut swimming swimsuit
swimming trunks/ swimg trunks/ trunks kąpielówki, spodenki do pływania
inizia ad imparare
swimming trunks / swimg trunks / swimming trunks, shorts for swimming
to take podjąć wykonanie, zabrać/podwieść kogoś do domu, wymagać (gdy cos wymaga czasu)
inizia ad imparare
This also undertake execution, take / podwieść someone's home, demand (when something requires time)
to take a bus pojechać autobusem
inizia ad imparare
to take a bus to go by bus
to take out wyjąć
inizia ad imparare
to take out Remove
task zadanie
inizia ad imparare
task assignment
teddy bear misiek pluszowy
inizia ad imparare
misiek plush teddy bear
the least najmniej
inizia ad imparare
the least the least
the locals lokalni
inizia ad imparare
the locals Local
the open air otwarta przestrzeń
inizia ad imparare
The open air open space
theme styl, motyw, wypracowanie
inizia ad imparare
theme style, theme, working out
themselves sobie, oni sami
inizia ad imparare
themselves themselves, they themselves
these te (o przedmiotach w zasięgu naszych rąk)
inizia ad imparare
These these (about the objects within our hands)
third trzeci
inizia ad imparare
third third
this way tym sposobem, w ten sposób
inizia ad imparare
this way the process in this way
thought mysl
inizia ad imparare
thought thought
till / until aż
inizia ad imparare
till / until until
timetable rozkład jazdy, rozklad lotów, plan lekcji, kalendarium wystepów
inizia ad imparare
timetable timetable, flight timetables, timetable, calendar of performances
to timetable ustalać godzinę
inizia ad imparare
This timetable set hour
tip wskazówka, rada, czubek, koniuszek
inizia ad imparare
tip tip, tip, tip, tip
toothbrush szczoteczka do zębów
inizia ad imparare
toothbrush toothbrush
toothpaste pasta do zębów
inizia ad imparare
toothpaste toothpaste
top destination szczytowy cel podróży
inizia ad imparare
top destination peak travel destination
tour podróż, wycieczka autokarowa, zwiedzanie
inizia ad imparare
tour trip, bus tour, sightseeing
tourist attraction atrakcja turystyczna
inizia ad imparare
tourist attraction tourist attraction
trek wyprawa, wędrówka piesza
inizia ad imparare
trek expedition, hiking tour
trek podróż wozem zaprzężonym w woły
inizia ad imparare
trip trek wagon drawn by oxen
trekking podróżowanie pieszo
inizia ad imparare
traveling trekking on foot
trekking trips wyprawy/wycieczki piesze/wędrówki
inizia ad imparare
trips trekking expedition / hiking / walking
tripping żwawy, zwinny, rześki
inizia ad imparare
tripping spry, agile, sprightly
trolley tramwaj, wózek na zakupy
inizia ad imparare
trolley tram, trolley shopping
unattended bez opieki, niepilnowany, samoobsługowy/zautomatyzowany
inizia ad imparare
unattended unattended, unattended, self-service / automatic
unfastened niezapięty
inizia ad imparare
unfastened unbuckled
useful użyteczny, przydatny
inizia ad imparare
useful useful, useful
vaccination szczepienie
inizia ad imparare
vaccination vaccination
waistcoat kamizelka
inizia ad imparare
waistcoat vest
walet portfel, aktówka
inizia ad imparare
Jack wallet, briefcase
walking chodzenie, spacerowanie
inizia ad imparare
walking walking, walking
war wojna
inizia ad imparare
war war
water skiing narciarstwo wodne
inizia ad imparare
water skiing skiing
waterproof jacket nieprzemakalna kurtka, kurtka przeciwdeszczowa, sztormiak
inizia ad imparare
waterproof jacket waterproof jacket, raincoat, slicker
wave fala
inizia ad imparare
wave wave
well cóż
inizia ad imparare
Well Well
whale wieloryb
inizia ad imparare
whale whale
window seat miejsce przy oknie, ławeczka przy oknie wykuszowym
inizia ad imparare
window seat window seat, a bench in a bay window
windsurfing serfowanie na desce z żaglem
inizia ad imparare
Windsurfing surfing on a board with a sail
without bez kogoś/czegoś, na zewnątrz
inizia ad imparare
without without someone / something outside
worried zmartwiony
inizia ad imparare
worried worried
worst to, co najgorsze
inizia ad imparare
worst the worst
You are right! masz rację
inizia ad imparare
You are right! you're right
you will find all information you need ty znajdziesz informacje tobie potrzebne
inizia ad imparare
you will find all information you need you will find the information you need
yourselves własnoręcznie
inizia ad imparare
yourselves personally
PREPOSITIONS
inizia ad imparare
Prepositions
a picture of a boat on them rysunek łodzi na nich
inizia ad imparare
a picture of a boat on a boat drawing them on them
a picture of a bus on it rysunek autobusu na tym
inizia ad imparare
a picture of a bus on it drawing on the bus
all over the world na całym świecie
inizia ad imparare
all over the world worldwide
at the weekend na wikendzie
inizia ad imparare
at the weekend on wikendzie
to be too hot for jumpers będzie zbyt gorąco na swetry
inizia ad imparare
to be too hot for jumpers will be too hot on sweaters
first of all po pierwsze, przedewszystkim
inizia ad imparare
first of all, first, above all
flighing in a balloon lot balonem
inizia ad imparare
flighing in a balloon ballooning
flight leavs from gate 24 lot odlatuje z bramki 24
inizia ad imparare
leavs flight from gate 24 flight departs from gate 24
for dinner na obiad
inizia ad imparare
for dinner for lunch
for fans dla fanów
inizia ad imparare
for fans for fans
for fans of different watersprts dla fanów sportów wodnych
inizia ad imparare
for fans of different watersprts for water sports fans
for help o pomoc
inizia ad imparare
for help for help
to get to the hotel dotrzeć do hotelu
inizia ad imparare
to get to the hotel to reach the hotel
go on a sightseeing pojechać na wycieczkę krajoznawczą
inizia ad imparare
go on a sightseeing ride on a sightseeing tour
to go on a sth pojechać na coś
inizia ad imparare
to go on a ride on something sth
holiday on the beach urlop na plaży
inizia ad imparare
holiday on the beach vacation at the beach
how about co powiesz
inizia ad imparare
how about what you say
I'm waiting in the arrival lounge Ja czeka w hali przylotów
inizia ad imparare
I'm waiting in the arrival lounge I am waiting in the arrivals hall
in 4x4 w samochodzie z napedem na cztery koła
inizia ad imparare
in 4x4 in the car with four-wheel drive
in advance z wyprzedzeniem, z góry, zawczasu
inizia ad imparare
Thanks in advance in advance, advance, advance
in case w przypadku
inizia ad imparare
in case where
in case of a dangerous situation w przypadku niebezpiecznej sytuacji
inizia ad imparare
in case of a dangerous situation in case of emergency
It never rains in the summer. Nigdy nie pada latem.
inizia ad imparare
It never rains in the summer. It never rains in summer.
to look for szukać
inizia ad imparare
to look for look
lots of choices dużo wyborów / dużo do wyboru
inizia ad imparare
lots of choices many choices / a lot to choose from
many pairs of shoes wiele par butów
inizia ad imparare
many pairs of shoes many pairs of shoes
museum in the open air with a lot of monuments
inizia ad imparare
museum in the open air with a lot of monuments
on a camel na wielbłądzie
inizia ad imparare
on a camel on a camel
on the beach na plaży
inizia ad imparare
on the beach at the beach
picnics in a park pikniki w parku
inizia ad imparare
picnics in a park picnics in the park
plane arrive at Heathrow airport samolot przylatuje na lotnisko Heathrow
inizia ad imparare
plane arrive at Heathrow airport flight arrives at Heathrow Airport
spicies of fish gatunek ryb
inizia ad imparare
spicies of fish and fish species
swimming with dolphins pływanie z delfinami
inizia ad imparare
swimming with dolphins swimming with dolphins
to take up surf lessons wziąć / podjąć lekcje serfingu
inizia ad imparare
to take up surf lessons take / take surfing lessons
the land from here lądowanie stąd
inizia ad imparare
The land from here to land here
to ask other people for help prosić innych ludzi o pomoc
inizia ad imparare
to ask other people for help to ask other people for help
to do on the plane robić w samolocie
inizia ad imparare
is to do on the plane on the plane
to my mind moim zdaniem
inizia ad imparare
to my mind in my opinion
travel documents dokumenty do podrózy
inizia ad imparare
travel documents for the trip documents
trip to sth wycieczka dokąś
inizia ad imparare
sth trip hike dokąś
up in the mountains wysoko w górach
inizia ad imparare
Up in the mountains high in the mountains
what about sth co powiesz na coś
inizia ad imparare
what about sth what do you say to something
SYNONYMS
inizia ad imparare
Synonyms
advice tip rada
inizia ad imparare
advice tip council
alone by yourself on you own sam, sama
inizia ad imparare
alone by yourself on you own alone, alone
boarding pass boarding card karta pokładowa
inizia ad imparare
boarding card boarding pass boarding pass
bonfire campfire ognisko
inizia ad imparare
bonfire campfire fire
to expire lapse wygasać / tracić ważność / przekraczać termin
inizia ad imparare
This lapse expire expire / expired / exceed the term
flight attendant steward/stewardess steward(esa)
inizia ad imparare
flight attendant steward / stewardess Steward (esa)
holiday holidays vacantion wakacje
inizia ad imparare
holiday vacation holidays vacantion
jumper sweater sweter
inizia ad imparare
sweater jumper sweater
paddle bat rakieta do tenisa stołowego
inizia ad imparare
whip paddle tennis racket
to paddle wade brodzić w wodzie
inizia ad imparare
This paddle wade wade in the water
plane aeroplane airplane samolot
inizia ad imparare
plane airplane airplane plane
response reaction reakcja, odpowiedź
inizia ad imparare
reaction reaction response, reply
response answer reply odpowiedź np. na list
inizia ad imparare
response answer answer such reply. to the letter
rubbish bin dustbin kubeł na smieci
inizia ad imparare
rubbish bin dustbin bucket Garbage
to ruin spoin zrujnować, zepsuć
inizia ad imparare
it ruins the joints ruin, ruin
walet billfold portfel
inizia ad imparare
Jack billfold wallet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.