Electric Charge Static electricity

 0    16 schede    lukaszDrygas16082
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ładunek elektryczny pochodzi z bateri.
inizia ad imparare
Electric charge comes from batteries
Ale niektóre materiały gromadza ładunek kied je pocieramy
inizia ad imparare
But some materials become charged when they are rubbed.
Taki ładunek jest nazywany ładunkiem elektrostatycznym lub elektrycznością statyczną
inizia ad imparare
their charge is called electrostatic charge or static electricity
Istnieja dwa różne typy ładunków elektrycznych ładunek pozytywny i ładunek negatywny
inizia ad imparare
there are two different types of electric charge positive charge and negative charge
Takie same ładunki sie odpychają a odmienne przyciągają
inizia ad imparare
Like charge repel and unlike charges attract
im bliżej ładunki, tym większa siła między nimi
inizia ad imparare
the closer the charges, the greater the force between them
Ładunki pochodzą z atomów, elektrony mają ujemne ładunki a protony maja pozytywne ładunki
inizia ad imparare
charges come from atoms, electrons have negative electric charges and protons have positive charges
normalnie atomy mają równa liczbe elektronów i protonów więc ładunek materiału jest równy zero
inizia ad imparare
Normally atoms have equal number of electrons and protons so the charge on the material is zero
może
inizia ad imparare
may
jednak
inizia ad imparare
but
Jednak kiedy dwa materiały są pocierane razem elektrony mogą być przeniesione z jednego na inny
inizia ad imparare
but when two materials are rubbed together, the electrons may be transferred from one to the other
mniej
inizia ad imparare
fewer
W rezultacie jeden materiał ma więcej elektronów i całkowity ładunek ujemny, a drugi ma mniej elektronów oraz całkowity ładunek dodatni
inizia ad imparare
As a result, one material more electrons and has an overall negative charge and the other has fewer electrons and the total positive charge
naładowany objekt chce przyciągnąć jakikolwiek nienaładowany objekt blisko niego
inizia ad imparare
A charged object will attract any uncharged object close to it
kurz
inizia ad imparare
kurz in inglese
dust
Na przykład, naładowany ekran telewizora chce przyciągnąc kurz
inizia ad imparare
For example, the charged screen of a TV will attract dust

Devi essere accedere per pubblicare un commento.