DZIAŁ 2 sport

 0    80 schede    dorem
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pokonać przeciwnika/ mistrza
inizia ad imparare
beat an opponent/ the champion
zagwizdać/ odgwizdać
inizia ad imparare
blow a whistle
odbijać piłkę
inizia ad imparare
Bounce a ball
złapać piłkę
inizia ad imparare
catch a ball
uderzyć piłkę
inizia ad imparare
hit a ball
kopnąć piłkę
inizia ad imparare
kick a ball
podać piłkę
inizia ad imparare
pass a ball
rzucić piłkę
inizia ad imparare
throw a ball
pobić rekord świata
inizia ad imparare
beat a world record
gonić kogoś
inizia ad imparare
chase after sb
być pierwszym/drugim/ostatnim na mecie
inizia ad imparare
come first / second / last
współzawodniczyć
inizia ad imparare
compete
rzucić się na piłkę
inizia ad imparare
dive for the ball
uprawiać sport
inizia ad imparare
do sport
przystąpić do zawodów
inizia ad imparare
enter a competition
złoty/srebrny/brązowy medal
inizia ad imparare
gold / silver / bronze medal
utrzymywać dobrą kondycję
inizia ad imparare
keep/stay fit keep/stay in shape
prowadzić
inizia ad imparare
lead
przegrać mecz
inizia ad imparare
lose a game/match
stracić punkt
inizia ad imparare
lose a point
wyprzedzić
inizia ad imparare
overtake
pozycja
inizia ad imparare
position
zakwalifikować się do
inizia ad imparare
qualify for
wynik
inizia ad imparare
a score
zdobyć gola/punkt
inizia ad imparare
score a goal/point
ustanowić nowy rekord (świata)
inizia ad imparare
set a new (world) record
prędkość
inizia ad imparare
speed
przyspieszać
inizia ad imparare
speed up
brać udział w
inizia ad imparare
take part in
sesja treningowa
inizia ad imparare
training session
wygrać nagrodę/mecz
inizia ad imparare
win a prize / match/ game
zdobyć punkt
inizia ad imparare
win a point
boleć
inizia ad imparare
ache
skręcić kark
inizia ad imparare
break your neck
niepełnosprawnych
inizia ad imparare
disabled
upaść
inizia ad imparare
fall over/ have a fall
doznać urazu
inizia ad imparare
get injured
uraz (kręgosłupa)
inizia ad imparare
(spinal) injury
zrobić sobie krzywdę
inizia ad imparare
hurt yourself
przezwyciężyć niepełnosprawność
inizia ad imparare
overcome your disability
proteza nogi
inizia ad imparare
prosthetic leg
tragedia
inizia ad imparare
tragedy
wózek inwalidzki
inizia ad imparare
wheelchair
troskliwy
inizia ad imparare
caring
odwaga
inizia ad imparare
courage
odważny
inizia ad imparare
courageous
determinacja
inizia ad imparare
determination
zdeterminowany
inizia ad imparare
determined
hojność
inizia ad imparare
generosity
hojny
inizia ad imparare
generous
inspiracja
inizia ad imparare
inspiration
inspirujący
inizia ad imparare
inspiring
sympatyczny
inizia ad imparare
likeable
skromny
inizia ad imparare
modest
skromność
inizia ad imparare
modesty
pasja
inizia ad imparare
passion
pasjonować się czymś
inizia ad imparare
be passionate about sth
pozytywny
inizia ad imparare
positive
pozytywne nastawienie
inizia ad imparare
positive attitude
osiągnąć
inizia ad imparare
achieve
zostać członkiem (klubu)
inizia ad imparare
become a member (of the club)
wyzwanie
inizia ad imparare
challenge
naśladować
inizia ad imparare
copy
przedzierać się przez
inizia ad imparare
crash through
zdruzgotany
inizia ad imparare
devastated
zaspokoić ambicje
inizia ad imparare
fulfil your ambitions
poddać się
inizia ad imparare
give up
rzucić coś
inizia ad imparare
give sth up
dorastać
inizia ad imparare
grow up
wstąpić do klubu
inizia ad imparare
join a club
dotrzymać komuś kroku
inizia ad imparare
keep up with sb
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
look up to sb
wymyślić
inizia ad imparare
make up
zdecydować się
inizia ad imparare
make your mind up
stracić szansę
inizia ad imparare
miss the chance
grać rolę
inizia ad imparare
play a role
wzór do naśladowania
inizia ad imparare
role model
rozpocząć coś
inizia ad imparare
set out on sth
zająć się czymś
inizia ad imparare
take sth up
triumf
inizia ad imparare
triumph

Devi essere accedere per pubblicare un commento.