Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 1

 0    26 schede    przemasgaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spacerować
Chodźmy na spacer.
inizia ad imparare
to walk
Let's go for a walk.
jeździć na nartach
Umiesz jeździć na nartach?
inizia ad imparare
to ski
Can you ski?
przytulić
inizia ad imparare
hug
jeździć na rolkach
inizia ad imparare
to rollerblade
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
inizia ad imparare
to play
Let's play basketball in the afternoon!
jeździć na rowerze
Raz w tygodniu, studenci zachęcani są do podróżowania na uczelnię na rowerze.
inizia ad imparare
to ride a bike
Once a week, the students are advised to ride a bike to college.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
inizia ad imparare
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
inizia ad imparare
to sit
We sat down for a moment to enjoy the view.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
inizia ad imparare
to eat
I've eaten your sandwich.
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
inizia ad imparare
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
pochmurno
inizia ad imparare
cloudy
zimno
inizia ad imparare
cold
mglisto
inizia ad imparare
foggy
gorąco
inizia ad imparare
hot
wietrznie
inizia ad imparare
windy
słonecznie
Słoneczny dzień.
inizia ad imparare
sunny
A sunny day.
pada deszcz
inizia ad imparare
it's raining
pada śnieg
inizia ad imparare
it's snowing
burzowo
inizia ad imparare
stormy
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
inizia ad imparare
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
grać w tenisa
inizia ad imparare
to play tennis
leżeć
inizia ad imparare
to lie
nazywać
Jak nazywa się ten budynek?
inizia ad imparare
call
What is that building called?
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
inizia ad imparare
to look
Look at these beautiful gliders.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
inizia ad imparare
to write
Robert is writing another letter of complaint.
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
inizia ad imparare
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.