Discover English, kl. IV, unit 3

 0    34 schede    irminads
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Tam jest żyrafa z niebieskimi oczami.
inizia ad imparare
There is a giraffe with blue eyes.
Czy wiewiórka umie śpiewać i jeżdzić na nartach wodnych?
inizia ad imparare
Can the squirrel sing and water ski?
Nie lubię nietoperzy.
inizia ad imparare
I don't like bats.
Słonie są zabawne.
inizia ad imparare
Elephants are funny.
Papugi z Azji są nudne ale piękne.
inizia ad imparare
Parrots from Asia are boring but beautiful.
Ta małpa nie może zobaczyć kolorów.
inizia ad imparare
This monkey can't see colors.
Mamy dużego i wolnego żółwia.
inizia ad imparare
We have got a large and slow turtle.
Tygrysy są bardzo niebezpiecznie i szybkie.,
inizia ad imparare
Tigers are very dangerous and fast.
Czy delfiny umieją pływać i skakać?
inizia ad imparare
Can dolphins swim and jump?
Ten rekin ma na imię Sam.
inizia ad imparare
This shark's name is Sam.
Kameleon jest niesamowity i sprytny.
inizia ad imparare
Chameleon is amazing and clever.
Oni umieją grać na gitarze i na perkusji.
inizia ad imparare
They can play the guitar and the drums.
Wiewiórka umie biegać i wspinać się po drzewach.
inizia ad imparare
Squirrel can run and climb trees.
Które zwierzę jest z Azji?
inizia ad imparare
Which animal is from Asia?
Skąd jest tamten żółw?
inizia ad imparare
Where is that turtle from?
Jej żyrafa nie umie malować.
inizia ad imparare
Her giraffe can't paint.
Roboty umieją się poruszać.
inizia ad imparare
Robots can move.
Kameleon może mieć różne kolory.
inizia ad imparare
Chameleon can have different colors.
Popatrz na jego długą szyję!
inizia ad imparare
Look at his long neck!
Co on może powiedzieć?
inizia ad imparare
What can he say?
Mam białe zęby i dwie stopy.
inizia ad imparare
I have white teeth and two feet.
Czy umiecie stać i chodzić?
inizia ad imparare
Can you stand and walk?
Czy masz duże usta?
inizia ad imparare
Have you got a big mouth?
Martyna ma dwie ręce.
inizia ad imparare
Martyn has got two hands.
Nie mogę robić zdjęć.
inizia ad imparare
I can't take photos.
Nie możesz dotykać zwierząt.
inizia ad imparare
You can't touch the animals.
Czy mogę tu usiąść?
inizia ad imparare
Can I sit down here?
Otwórz okno.
inizia ad imparare
Open the window.
Popatrz na małpę na pocztówce.
inizia ad imparare
Look at the monkey on a postcard.
Ola jest wiewiórką.
inizia ad imparare
Ola is a squirrel.
Nie ma mowy!
inizia ad imparare
No way!
Chodź!
inizia ad imparare
Come on!
Jego mama ma ciemne włosy.
inizia ad imparare
His mom has dark hair.
Czy mogę coś powiedzieć?
inizia ad imparare
Can I say something?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.