DC1C2-chance&nature reszta chałastry

 0    227 schede    fiszunia15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przybliżyć, przybliżony
inizia ad imparare
approximate
przypisywać
inizia ad imparare
ascribe
przydzielić, wyznaczyć
inizia ad imparare
assign
przypisać
inizia ad imparare
attribute
podmuch
inizia ad imparare
blow
spowodować, wywołać/ przyczyna, sprawa, cel
inizia ad imparare
cause
zbieg okoliczności
inizia ad imparare
coincidence
przeklinać, zaklinać/ przekleństwo, klątwa
inizia ad imparare
curse
przemyślany, z premedytacją
inizia ad imparare
deliberate
ustalić, określić, determinować
inizia ad imparare
determine
los, przeznaczenie
inizia ad imparare
fate
wahać się, często się zmieniać
inizia ad imparare
fluctuate
przewidywać
inizia ad imparare
foresee
paranoicznie bać się czegoś, wariować/ niecodzienny
inizia ad imparare
freak
uprawiać hazard, ryzykować
inizia ad imparare
gamble
niebezpieczeństwo, ryzyko
inizia ad imparare
hazard
nieuważny, nieumyślny
inizia ad imparare
inadvertent
przyczyniający się do zajścia zdarzeń
inizia ad imparare
instrumental
pechowy
inizia ad imparare
jinxed
możliwość, prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
likelihood
talizman
inizia ad imparare
lucky charm
wić się, błądzić
inizia ad imparare
meander
nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek
inizia ad imparare
mishap
zmienić się, ewoluować, mutować
inizia ad imparare
mutate
szanse, prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
odds
wybierać, wybór
inizia ad imparare
pick
los, szczęście (gdy ktoś zdaje się na los)
inizia ad imparare
pot luck
losowy, przypadkowy
inizia ad imparare
random
znak, symbol
inizia ad imparare
sign
spekulować, rozważyć teoretycznie
inizia ad imparare
speculate
spontaniczny, żywiołowy
inizia ad imparare
spontaneous
przestraszyć, spłoszyć
inizia ad imparare
startle
statystyka
inizia ad imparare
statistics
błądzić, błąkać się, zabłąkany, zagubiony, przybłęda
inizia ad imparare
stray
przesądny
inizia ad imparare
superstitious
wyjść na jaw, transpirować
inizia ad imparare
transpire
niepewność, niejasność, kruchość
inizia ad imparare
uncertainty
trząść się, drgać
inizia ad imparare
wobble
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
docenić, wzrastać na wartości
inizia ad imparare
appreciate
katastrofa
inizia ad imparare
catastrophe
uprawa, plon, zbiór
inizia ad imparare
crop
susza
inizia ad imparare
drought
opróżnić, ewakuować
inizia ad imparare
evakuate
eksploatować, użytkować
inizia ad imparare
exploit
głód, klęska głodu
inizia ad imparare
famine
wylać, zalać, wzbierać/ powódź
inizia ad imparare
flood
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
roślinność, zieleń
inizia ad imparare
greenery
siedlisko, środowisko życia
inizia ad imparare
habitat
żniwa, plon, zbiory/ zbierać (plony)
inizia ad imparare
harvest
huragan
inizia ad imparare
hurricane
instynkt, wrodzona zdolność
inizia ad imparare
instinct
katastrofa naturalna
inizia ad imparare
natural disaster
zasób, źródło
inizia ad imparare
resource
ograniczony, niewystarczający
inizia ad imparare
scare
gatunek
inizia ad imparare
species
napotkać przypadkiem, wpaść
inizia ad imparare
come across
chłodzić się, studzić, stygnąć
inizia ad imparare
cool down
chłodny
inizia ad imparare
cool
przypadkowy, chaotyczny
inizia ad imparare
haphazard
redukować, ograniczać
inizia ad imparare
cut back
liczba, ilość
inizia ad imparare
amount
wymrzeć, wygasnąć
inizia ad imparare
die out
odkopać, wykopać
inizia ad imparare
dig up
usunąć
inizia ad imparare
remove
kopać
inizia ad imparare
dig
wyschnać
inizia ad imparare
dry up
wykonać coś, przetrwać, poradzić sobie
inizia ad imparare
get through
zagrzać, podgrzać
inizia ad imparare
heat up
wybić, wytępić
inizia ad imparare
kill off
stłumić, uśmiercić
inizia ad imparare
put down
pomylić się
inizia ad imparare
slip up
pojawić się jak grzyby po deszczu
inizia ad imparare
spring up
wyrzucać, odrzucać
inizia ad imparare
throw out
pozbyć się
inizia ad imparare
get rod of
kosz na śmieci
inizia ad imparare
dustbin
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
wyrzucać w powietrze, rodzić, przynosić (np. pytania)
inizia ad imparare
throw up
zakładać sie z kimś
inizia ad imparare
make a bet with sb
bezpieczny, pewny zakład
inizia ad imparare
safe bet
na pewno
inizia ad imparare
for certain
upewnić się
inizia ad imparare
make certain
pewien czegoś
inizia ad imparare
certain of/about
pewna liczba
inizia ad imparare
certain amount of
zaryzykować
inizia ad imparare
take a chance on
pozostawiać coś losowi, przypadkowi
inizia ad imparare
leave to chance
przypadkiem, trafem
inizia ad imparare
by chance
druga szansa
inizia ad imparare
second chance
dzięki czemuś
inizia ad imparare
by dint of
wywóz, rozmieszczenie
inizia ad imparare
disposal
do czyjejś dyspozycji
inizia ad imparare
at sb's disposal
na czyichś rozkazach
inizia ad imparare
at the disposal of
wygospodarować, znaleźć
inizia ad imparare
find
natrafić, zastać
inizia ad imparare
find sb doing
trafić, znaleźć właściwą drogę
inizia ad imparare
find your way
polityka proekologiczna
inizia ad imparare
green politics
pas zieleni
inizia ad imparare
green belt
wyrazić zgodę
inizia ad imparare
give sb the green light
szklarnia
inizia ad imparare
greenhouse
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
zgadywać o
inizia ad imparare
guess at
zgadnąć właściwie
inizia ad imparare
guess wright
próbować zgadnąć
inizia ad imparare
take/make/hazard a guess at
zgadywanie na oko
inizia ad imparare
rough guess
przypadkowe zgadnięcie
inizia ad imparare
lucky guess
hipoteza
inizia ad imparare
educated guess
przypadkowo coś zrobić
inizia ad imparare
happen to do
tak się składa, że
inizia ad imparare
it so happens that
tak się składa
inizia ad imparare
as it happens
błyskawica, piorun
inizia ad imparare
lightning
grzmot
inizia ad imparare
thunder
błyskawica
inizia ad imparare
a bolt/ flash of lightning
ugodzony piorunem
inizia ad imparare
struck by lightning
z prędkością błyskawicy
inizia ad imparare
at lightning speed
pomóc szczęściu
inizia ad imparare
push your luck
zawierzyć szczęściu
inizia ad imparare
trust to luck
przypadkowe szczęście
inizia ad imparare
the lack of draw
łut szczęścia
inizia ad imparare
a stroke/piece of luck
tak się złożyło
inizia ad imparare
as luck would have it
mieć szczęście
inizia ad imparare
(be) in luck
naturalna przyczyna
inizia ad imparare
natural causes
naturalna zdolność, umiejętność
inizia ad imparare
natural ability
naturalne zasoby
inizia ad imparare
natural resources
selekcja naturalna
inizia ad imparare
natural select`ion
natura czegoś
inizia ad imparare
the nature of
z natury, charakteru
inizia ad imparare
by nature
w przyrodzie
inizia ad imparare
in nature
trudności, przeszkody
inizia ad imparare
odds
szanse, prawdopodobieństwo jest na korzyść, za
inizia ad imparare
the odds are in favour of
lać jak z cebra
inizia ad imparare
pour with rain
tęcza
inizia ad imparare
rainbow
deszczówka
inizia ad imparare
rainwater
złapany przez deszcz
inizia ad imparare
caught in the rain
podejmować ryzyko
inizia ad imparare
take a risk
ryzykować
inizia ad imparare
run the risk of
oszacować
inizia ad imparare
put sth at risk
stanowić
inizia ad imparare
pose
na słońcu
inizia ad imparare
in the sun
opalać się
inizia ad imparare
sunbathe
światło słoneczne (2)
inizia ad imparare
sunlight, sunshine
wschód słońca
inizia ad imparare
sunrise
zachód słońca
inizia ad imparare
sunset
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
stanąć naprzeciw
inizia ad imparare
face
pod groźbą
inizia ad imparare
under threat
próżna groźba, groźba bez pokrycia
inizia ad imparare
idle threat
groźba śmierci (pogróżki- listy z groźbami zabicia kogoś)
inizia ad imparare
death threat
niecodzienna, zwariowana pogoda
inizia ad imparare
freak weather
w każdą pogodę
inizia ad imparare
in all weathers
czuć się źle
inizia ad imparare
feel under the weather
prognoza pogody
inizia ad imparare
weather forecast
odporny na warunki zew/ zaimpregnować
inizia ad imparare
weatherproof
poryw, podmuch wiatru
inizia ad imparare
gust of wind
zapowiedź zmian
inizia ad imparare
winds of change
ocenić, oszacować
inizia ad imparare
assess
rewidować, rozważać ponownie
inizia ad imparare
reassess
ocena, oszacowanie
inizia ad imparare
assessment
rzeczoznawca, biegły
inizia ad imparare
assessor
wyceniony
inizia ad imparare
assessed
spowodować, przyczyna
inizia ad imparare
cause
przyczynowość
inizia ad imparare
causation
przyczynowy
inizia ad imparare
causal
przyczynowy (np. fraza)
inizia ad imparare
causative
chronić, zachowywać
inizia ad imparare
conserve
ochrona zabytków, konserwacyjny
inizia ad imparare
conservation
konserwatyzm
inizia ad imparare
conservatism
konserwatywny
inizia ad imparare
conservative
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody, związany z ochroną przyrody
inizia ad imparare
conservationist
nieuchwytność
inizia ad imparare
elusiveness
nieuchwytny
inizia ad imparare
elusive
ominąć, wysmyknąć się
inizia ad imparare
elude
erozja
inizia ad imparare
erosion
podmywać, przeżreć
inizia ad imparare
erode
wybuch wulkanu
inizia ad imparare
eruption
wybuchnąć
inizia ad imparare
erupt
wygaśnięcie, wymarcie
inizia ad imparare
extinction
wygasły, wymarły
inizia ad imparare
extinct
faworyzowanie
inizia ad imparare
favouritism
ulubiony
inizia ad imparare
favourite
pomyślny, korzystny, życzliwy
inizia ad imparare
favourable
woleć
inizia ad imparare
favour
przypadek, traf, los
inizia ad imparare
fortune
pech, niepowodzenie
inizia ad imparare
misfortune
szczęśliwy, pomyślny
inizia ad imparare
fortunate
przypadkowy
inizia ad imparare
fortuitous
odruch, instynkt
inizia ad imparare
instinct
zamiar
inizia ad imparare
intention
zamierzać, planować
inizia ad imparare
intend
zamierzony
inizia ad imparare
intended
zamierzony, celowy
inizia ad imparare
intentional
piętrzyć się, gromadzić się
inizia ad imparare
mount
pokonać
inizia ad imparare
surmount
góra
inizia ad imparare
mountain
alpinista, wspinacz
inizia ad imparare
mountaineer
alpinistyka, wspinaczka górska
inizia ad imparare
mountaineering
możliwy do przezwyciężenia
inizia ad imparare
surmountable
niebotyczny, gigantyczny, górzysty
inizia ad imparare
mountainous
tajemnica
inizia ad imparare
mystery
zadziwiać
inizia ad imparare
mystify
zdumienie, mistyfikacja
inizia ad imparare
mistification
tajemniczy, skryty, zagadkowy
inizia ad imparare
mysterious
wydarzyć się, wystąpić, pojawić się
inizia ad imparare
occur
powracać, powtarzać się
inizia ad imparare
recur
występowanie
inizia ad imparare
occurrence
nawrót, ponowne wystąpienie
inizia ad imparare
recurrence
powtarzający się, powracający
inizia ad imparare
recurring
powtarzający się, cykliczny
inizia ad imparare
recurrent
prawdopodobny
inizia ad imparare
probable
prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
probability
nieprawdopodobny
inizia ad imparare
improbable
ryzyko, ryzykować
inizia ad imparare
risk
ryzykowny, niebezpieczny
inizia ad imparare
risky
wydawać się
inizia ad imparare
seem
pozorny
inizia ad imparare
seemingly
grozić, zagrażać
inizia ad imparare
threaten
zagrożony
inizia ad imparare
threatened
groźny
inizia ad imparare
threatening
pustkowie, pustynia, odludzie
inizia ad imparare
wilderness
dzicz, puszcza, dzika przestrzeń
inizia ad imparare
wilderness
flora i fauna, dzika przyroda, dzikie zwierzęta
inizia ad imparare
wildlife
dzikość, płochliwość
inizia ad imparare
wildness
dziko
inizia ad imparare
wildly
uprawiać
inizia ad imparare
grow
nagły
inizia ad imparare
sudden
przypadek, traf, prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
chance

Devi essere accedere per pubblicare un commento.