Czasowniki niereguralne część szósta

 0    32 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
płacić
inizia ad imparare
pay - paid - paid
Zapłaciłem swoją kartą debetową.
inizia ad imparare
I paid with my debit card.
błagać
inizia ad imparare
plead - pled (US) - pled (US)
Błagała ich, żeby nie skrzywdzili jej dziecka.
inizia ad imparare
She pled with them not to hurt her baby.
udowadniać
inizia ad imparare
prove - proved - proved/proven (US)
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
inizia ad imparare
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
kłaść
inizia ad imparare
put - put - put
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
inizia ad imparare
I don't know where I've put my pen.
zrezygnować, porzucić (np. nałóg)
inizia ad imparare
quit - quit - quit
Zrezygnowała z palenia, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży.
inizia ad imparare
She quit smoking when she found out she was pregnant.
czytać
inizia ad imparare
read - read - read
Przeczytałeś artykuł, który ci polecałem?
inizia ad imparare
Have you read the article I recommended to you?
rodzierać
inizia ad imparare
rend - rent - rent
Jej nagły krzyk rozdarł powietrze.
inizia ad imparare
Her sudden scream rent the air.
pozbyć się
inizia ad imparare
rid - rid - rid
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
inizia ad imparare
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
jeździć
inizia ad imparare
ride - rode - ridden
Jechałeś już kiedyś konno?
inizia ad imparare
Have you ridden a horse before?
dzwonić
inizia ad imparare
ring - rang - rung
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
inizia ad imparare
The phone is ringing, can you answer it?
podnosić się, wzrastać
inizia ad imparare
rise - rose - risen
Ceny paliwa wzrosły bardzo szybko.
inizia ad imparare
The prices of petrol rose very quickly.
biec
inizia ad imparare
run - ran - run
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
inizia ad imparare
She ran for miles until she was completely exhausted.
piłować
inizia ad imparare
saw - sawed - sawn
Bob odpiłował tamten kawałek drewna.
inizia ad imparare
Bob sawed off that piece of wood.
widzieć
inizia ad imparare
see - saw - seen
Widziałeś moje okulary?
inizia ad imparare
Have you seen my glasses?
szukać, zabiegać o coś
inizia ad imparare
seek - sought - sought
Szukałem pomocy u władz.
inizia ad imparare
I sought help from the authorities.
sprzedawać
inizia ad imparare
sell - sold - sold
Sprzedaliśmy nasz samochód.
inizia ad imparare
We've sold our car.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.