czasowniki nieregularne

 0    35 schede    merymilicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
powstawać, narastać
inizia ad imparare
arise (arose, arosen)
budzić
inizia ad imparare
awake (awoke, awoken)
nosić
inizia ad imparare
bear (bore, borne)
bić
inizia ad imparare
beat (beat, beaten)
stać się
inizia ad imparare
become (became, become)
dźwigać
inizia ad imparare
bear
uderzać
inizia ad imparare
beat
przytrafiać się
inizia ad imparare
befall (befell, befallen)
rozbijać
inizia ad imparare
beat (beat, beaten)
rodzić
inizia ad imparare
beget (begot, begotten)
pozbywac się np. nałogi
inizia ad imparare
beat (beat beaten)
zaczynać od czegoś
inizia ad imparare
begin with
znosić
inizia ad imparare
bear (bore, borne)
słońce praży
inizia ad imparare
the sun beats down
na początku
inizia ad imparare
to begin with
uprzedzić kogoś(zrobić wczesniej)
inizia ad imparare
beat sb to do
skręcać
inizia ad imparare
bend over (bent, bent)
pobić, zbic kogoś
inizia ad imparare
beat up
zginać, uginać
inizia ad imparare
bend (bent, bent)
łapać
inizia ad imparare
catch (caught, caught)
Pochyliła się, by zawiązać but
inizia ad imparare
She bent over to tie her shoe
O której zaczyna się sztuka
inizia ad imparare
What time does the plane begin?
Ona urodziła 12 dzieci
inizia ad imparare
She has begotten 12 children
Wczoraj mojemu przyjacielowi przydarzył się niebezpieczny wypadek
inizia ad imparare
Yesterday dangerous accident befell my friend
Jim ubiegł mnie wcześniej
inizia ad imparare
Jim beat me to do it
Zegnij kolana i dotknij ziemi
inizia ad imparare
bend your knees and touch the ground
on został pobity przez huliganów
inizia ad imparare
He was beaten up by the hooligans
Cała społeczność powstała
inizia ad imparare
The whole community arose
On udźwignął ciężki mebel
inizia ad imparare
He bore very heavy furniture
Musisz wbic jajko jesli chcesz upiec ciasto
inizia ad imparare
You have to beat the egg if you want to bake a cake
chcę zostać aktorem w przyszłości
inizia ad imparare
I want to become an actor in the future
Ona nosi imię swojej ciotki
inizia ad imparare
She bears her aunt's name
Chce pozbyć się okropnego nałogu
inizia ad imparare
I want to beat this nasty addictions
Droga zakręca w lewo
inizia ad imparare
The road bend to the left
Nie mogę tego znieść
inizia ad imparare
I can't bear this

Devi essere accedere per pubblicare un commento.