Czasowniki nieregularne

 0    142 schede    magdalenagajewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pojawić się
inizia ad imparare
arise - arose - arisen
obudzić się
inizia ad imparare
awake - awoke - awoken
być
inizia ad imparare
to be - was, were - been
znosić
inizia ad imparare
bear - bore - borne
stawać się
inizia ad imparare
become - became - become
zaczynać
inizia ad imparare
begin - began - begun
zginać, nachylać
inizia ad imparare
bend - bent - bent
obstawiać, zakładać się
inizia ad imparare
bet - bet - bet
wiązać
inizia ad imparare
bind - bound - bound
ugryźć
inizia ad imparare
bite - bit - bitten
krwawić
inizia ad imparare
bleed - bled - bled
dmuchać
inizia ad imparare
blow - blew - blown
łamać
inizia ad imparare
break - broke - broken
hodować
inizia ad imparare
breed - bred - bred
przynosić
inizia ad imparare
bring - brought - brought
budować
inizia ad imparare
build - built - built
palić
inizia ad imparare
burn - burnt - burnt
kupować
inizia ad imparare
buy - bought - bought
rzucić
inizia ad imparare
cast - cast - cast
łapać
inizia ad imparare
catch - caught - caught
wybierać
inizia ad imparare
choose - chose - chosen
przywrzeć
inizia ad imparare
cling - clung - clung
przyjść, przyjechać
inizia ad imparare
come - came - come
kosztować
inizia ad imparare
cost - cost - cost
skradać się, zakradać
inizia ad imparare
creep - crept - crept
ciąć, kroić
inizia ad imparare
cut - cut - cut
mieć do czynienia, rozdawać
inizia ad imparare
deal - dealt - dealt
kopać
inizia ad imparare
dig - dug - dug
robić
inizia ad imparare
do - did - done
rysować
inizia ad imparare
draw - drew - drawn
marzyć, śnić
inizia ad imparare
dream - dreamt - dreamt
pić
inizia ad imparare
drink - drank - drunk
prowadzić,
inizia ad imparare
drive - drove - driven
jeść
inizia ad imparare
eat - ate - eaten
spadać
inizia ad imparare
fall - fell - fallen
karmić, żywić
inizia ad imparare
feed - fed - fed
czuć
inizia ad imparare
feel - felt - felt
bić się
inizia ad imparare
fight - fought - fought
znaleźć
inizia ad imparare
find - found - found
pasować
inizia ad imparare
fit - fit - fit
uciekać
inizia ad imparare
flee - fled - fled
rzucić, cisnąć
inizia ad imparare
fling - flung - flung
latać
inizia ad imparare
fly - flew - flown
zabraniać
inizia ad imparare
forbid - forbade - forbidden
zapominać
inizia ad imparare
forget - forgot - forgotten
wybaczać
inizia ad imparare
forgive - forgave - forgiven
porzucać
inizia ad imparare
forsake - forsook - forsaken
przewidywać
inizia ad imparare
foresee - foresaw - foreseen
przepowiadać
inizia ad imparare
forecast - forecast - forecast
wróżyć
inizia ad imparare
foretell - foretold - foretold
zamarzać
inizia ad imparare
freeze - froze - frozen
dostawać
inizia ad imparare
get - got - got
dawać
inizia ad imparare
give - gave - given
iść
inizia ad imparare
go - went - gone
zemleć
inizia ad imparare
grind - ground - ground
rosnąć
inizia ad imparare
grow - grew - grown
zawieszać (coś, np. obraz)
inizia ad imparare
hang - hung - hung
mieć
inizia ad imparare
have - had - had
słyszeć
inizia ad imparare
hear - heard - heard
ukrywać
inizia ad imparare
hide - hid - hidden
uderzać
inizia ad imparare
hit - hit - hit
trzymać, utrzymywać
inizia ad imparare
hold - held - held
ranić, boleć
inizia ad imparare
hurt - hurt -hurt
trzymać
inizia ad imparare
keep - kept - kept
klękać
inizia ad imparare
kneel - knelt/kneeled - knelt/kneeled
robić na drutach
inizia ad imparare
knit - knit - knit
wiedzieć, znać
inizia ad imparare
know - knew - known
kłaść, położyć
inizia ad imparare
lay - laid - laid
prowadzić
inizia ad imparare
lead - led - led
skakać
inizia ad imparare
leap - leapt, leaped - leapt, leaped
uczyć się
inizia ad imparare
learn - learnt, learned - learnt, learned
zostawiać, opuszczać
inizia ad imparare
leave - left - left
pożyczyć
inizia ad imparare
lend - lent - lent
pozwalać
inizia ad imparare
let - let - let
leżeć, kłaść się
inizia ad imparare
lie - lay - lain
zapalać
inizia ad imparare
light - lit - lit
zgubić, tracić
inizia ad imparare
lose - lost - lost
robić
inizia ad imparare
make - made - made
znaczyć
inizia ad imparare
mean - meant - meant
spotykać
inizia ad imparare
meet - met - met
płacić
inizia ad imparare
pay - paid - paid
udowadniać
inizia ad imparare
prove - proved - proved/proven
kłaść
inizia ad imparare
put - put - put
rzucać, opuszczać
inizia ad imparare
quit - quit - quit
czytać
inizia ad imparare
read - read - read
jeździć
inizia ad imparare
ride - rode - ridden
dzwonić
inizia ad imparare
ring - rang - rung
podnosić się, wzrastać
inizia ad imparare
rise - rose - risen
biec
inizia ad imparare
run - ran - run
piłować
inizia ad imparare
saw - sawed - sawn/sawed
mówić
inizia ad imparare
speak - spoke - spoken
widzieć
inizia ad imparare
see - saw - seen
poszukiwać
inizia ad imparare
seek - sought - sought
sprzedawać
inizia ad imparare
sell - sold - sold
wysyłać
inizia ad imparare
send - sent - sent
umieszczać, ustawiać
inizia ad imparare
set - set -set
trząść
inizia ad imparare
shake - shook - shaken
zrzucać
inizia ad imparare
shed - shed - shed
świecić, błyszczeć
inizia ad imparare
shine - shone - shone
strzelać
inizia ad imparare
shoot - shot - shot
pokazywać
inizia ad imparare
show - showed - shown
kurczyć się
inizia ad imparare
shrink - shrank - shrunk
zamykać
inizia ad imparare
shut - shut - shut
śpiewać
inizia ad imparare
sing - sang - sung
tonąć
inizia ad imparare
sink - sank - sunk
siedzieć
inizia ad imparare
sit - sat - sat
zabijać
inizia ad imparare
slay - slew - slain
spać
inizia ad imparare
sleep - slept - slept
ślizgać się
inizia ad imparare
slide - slid - slid
cisnąć, miotać
inizia ad imparare
sling - slung - slung
mówić
inizia ad imparare
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
inizia ad imparare
spend - spent - spent
kręcić
inizia ad imparare
spin - spun - spun
dzielić, rozdzielać
inizia ad imparare
split - split - split
rozchodzić się, rozprzestrzeniać,
inizia ad imparare
spread - spread -spread
przeskakiwać, wyskakiwać
inizia ad imparare
spring - sprang - sprung
stać
inizia ad imparare
stand - stood - stood
kraść
inizia ad imparare
steal - stole - stolen
wbijać, wtykać, przyklejać
inizia ad imparare
stick - stuck - stuck
żądlić
inizia ad imparare
sting - stung - stung
cuchnąć
inizia ad imparare
stink - stank - stunk
uderzyć
inizia ad imparare
strike - struck - struck
zmagać się z czymś, dążyć, starać się
inizia ad imparare
strive - strove - striven
przysięgać, przeklinać
inizia ad imparare
swear - swore - sworn
zmiatać, zamiatać
inizia ad imparare
sweep - swept - swept
pływać
inizia ad imparare
swim - swam - swum
machnąć, zakołysać
inizia ad imparare
swing - swung - swung
brać
inizia ad imparare
take - took - taken
uczyć
inizia ad imparare
teach - taught - taught
drzeć, rozdzierać
inizia ad imparare
tear - tore - torn
mówić, opowiadać
inizia ad imparare
tell - told - told
myśleć
inizia ad imparare
think - thought - thought
rzucać
inizia ad imparare
throw - threw - thrown
kroczyć, stąpać
inizia ad imparare
tread - trod - trodden
rozumieć
inizia ad imparare
understand - understood - understood
budzić
inizia ad imparare
wake - woke - woken
nosić, ubierać coś
inizia ad imparare
wear - wore - worn
płakać, szlochać
inizia ad imparare
weep - wept - wept
wygrywać
inizia ad imparare
win - won - won
nawijać, nakręcać, wić się
inizia ad imparare
wind - wound - wound
wykręcić, wycisnąć
inizia ad imparare
wring - wrung - wrung
pisać
inizia ad imparare
write - wrote - written

Devi essere accedere per pubblicare un commento.