Company law, Unit 5

 0    71 schede    maycia1993
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
company law
inizia ad imparare
prawo o spółkach
regulation
inizia ad imparare
nadzór
entity
inizia ad imparare
jednostka
business entity
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
company
inizia ad imparare
spółka akcyjna
partnership
inizia ad imparare
spółka partnerska
legal person
inizia ad imparare
osoba prawna
shareholders
inizia ad imparare
akcjonariusze
debts
inizia ad imparare
długi
inherent flexibility
inizia ad imparare
nieodłączna elastyczność
initially
inizia ad imparare
początkowo
sole proprietor
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo jednoosobowe
publicly listed company
inizia ad imparare
spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych
a board of directors
inizia ad imparare
zarząd spółki
creditors
inizia ad imparare
wierzyciele
regulators
inizia ad imparare
organy nadzorujące
third parties
inizia ad imparare
strony trzecie
company formation
inizia ad imparare
tworzenie spółek
attorney
inizia ad imparare
pełnomocnik
accountant
inizia ad imparare
księgowy
a certificate of incorporation
inizia ad imparare
świadectwo rejestracji spółki
constitutional documents
inizia ad imparare
dokumenty założycielskie
statutory forms
inizia ad imparare
dokumenty ustawowe
memorandum od association
inizia ad imparare
umowa założenia spółki
articles of association
inizia ad imparare
statut spółki
to serce on committee
inizia ad imparare
pełnić funkcję członka komisji
in accordance with
inizia ad imparare
zgodnie z
over time
inizia ad imparare
na przestrzeni czasu
an insolvency
inizia ad imparare
niewypłacalność
to wind up
inizia ad imparare
zakończyć
to wind up a company
inizia ad imparare
rozwiązać spółkę
to dissolve a company
inizia ad imparare
rozwiązać spółkę
to ensure
inizia ad imparare
zabiezpieczać
stockholder
inizia ad imparare
udziałowiec
draft
inizia ad imparare
projekt
inter alia
inizia ad imparare
między innymi
funding
inizia ad imparare
finansowanie
assets
inizia ad imparare
aktywa, majątek
unemployment tax
inizia ad imparare
podatek od pensji na walkę z bezrobociem
apprentice
inizia ad imparare
uczeń w zawodzie
impact
inizia ad imparare
wpływ
aware
inizia ad imparare
świadomy
suppliers
inizia ad imparare
dostawcy
habitat
inizia ad imparare
środowisko
to stipulate
inizia ad imparare
przewidywać
respectively
inizia ad imparare
odpowiednio
sustainable
inizia ad imparare
nieszkodliwy dla środowiska
corporate counsel
inizia ad imparare
rada spółki
enactment
inizia ad imparare
uchwała, postanowienie
proactive
inizia ad imparare
aktywny, z inicjatywą
press release
inizia ad imparare
oświadczenie prasowe
policy statement
inizia ad imparare
oficjalne oświadczenie polityki przedsiębiorstwa
bottom line
inizia ad imparare
sedno sprawy
to set the agenda
inizia ad imparare
wyznaczyć temat do dyskusji
on track
inizia ad imparare
na dobrej drodze
to have regard to
inizia ad imparare
mieć wzgląd na
to foster
inizia ad imparare
rozwijać, wspierać
desirability
inizia ad imparare
potrzeba
to maintain
inizia ad imparare
utrzymać
to impose
inizia ad imparare
nakładać
to have effect
inizia ad imparare
być w mocy, wywoływać skutek
subject to
inizia ad imparare
w zależności od
foreseeable
inizia ad imparare
przewidywalny
charitable companies
inizia ad imparare
spółki charytatywne
cinsistent
inizia ad imparare
konsekwentny, spójny
cross-reference
inizia ad imparare
odsyłacz
limited liability
inizia ad imparare
ograniczona odpowiedzialność
owes
inizia ad imparare
być winnym
with the law
inizia ad imparare
przestrzegać prawa
corporate insolvency
inizia ad imparare
niewypłacalność spółki
business vehicle
inizia ad imparare
działalność gospodarcza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.