Company law, Unit 5

 0    69 schede    maycia1993
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
company law
inizia ad imparare
prawo o spółkach
nadzór
inizia ad imparare
regulation
jednostka
inizia ad imparare
entity
przedsiębiorstwo, jednostka biznesowa
inizia ad imparare
business entity
spółka akcyjna
inizia ad imparare
company/corporation
spółka partnerska
inizia ad imparare
partnership
osoba prawna
inizia ad imparare
legal person
akcjonariusze
inizia ad imparare
shareholders
długi
inizia ad imparare
debts
nieodłączna elastyczność
inizia ad imparare
inherent flexibility
początkowo
inizia ad imparare
initially
przedsiębiorstwo jednoosobowe
inizia ad imparare
sole proprietor
spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych
inizia ad imparare
publicly listed company
zarząd spółki/rana nadzorcza
inizia ad imparare
a board of directors
wierzyciele
inizia ad imparare
creditors
organy nadzorujące
inizia ad imparare
regulators
strony trzecie
inizia ad imparare
third parties
tworzenie spółek
inizia ad imparare
company formation
pełnomocnik
inizia ad imparare
attorney
księgowy
inizia ad imparare
accountant
świadectwo rejestracji spółki
inizia ad imparare
a certificate of incrporation
dokumenty założycielskie
inizia ad imparare
constitutional documents
dokumenty ustawowe
inizia ad imparare
statutory forms
umowa założenia spółki
inizia ad imparare
memorandum of association
pełnić funkcję członka komisji
inizia ad imparare
to serve on committee
statut spółki
inizia ad imparare
articles of association
zgodnie z
inizia ad imparare
in accordance with
na przestrzeni czasu
inizia ad imparare
over time
niewypłacalność
inizia ad imparare
insolvency
zakończyć
inizia ad imparare
to wind up
rozwiązać spółkę
inizia ad imparare
to wind up a company
zabezpieczać
inizia ad imparare
to ensure
udziałowiec
inizia ad imparare
stockholder
projekt
inizia ad imparare
draft
między innymi
inizia ad imparare
inter alia
finansowanie
inizia ad imparare
funding
aktywa, majątek
inizia ad imparare
assets
podatek od pensji na walkę z bezrobociem
inizia ad imparare
unemployment tax
uczeń w zawodzie
inizia ad imparare
apprentice
wpływ
inizia ad imparare
impact
świadomy
inizia ad imparare
aware
dostawcy
inizia ad imparare
suppliers
środowisko
inizia ad imparare
habitat
przewidywać, określać
inizia ad imparare
to stipulate
odpowiednio
inizia ad imparare
respectively
nieszkodliwy dla środowiska
inizia ad imparare
sustainable
rada spółki
inizia ad imparare
corporate counsel
uchwała, postanowienie
inizia ad imparare
enactment
aktywny, z inicjatywą
inizia ad imparare
proactive
oświadczenie prasowe
inizia ad imparare
press release
oficjalne oświadczenie polityki przedświębiorstwa
inizia ad imparare
policy statement
sedno sprawy
inizia ad imparare
bottom line
wyznaczać temat do dyskusji
inizia ad imparare
to set the agenda
na dobrej drodze
inizia ad imparare
on track
mieć wzgląd na
inizia ad imparare
to have regard to
rozwijać, wspierać
inizia ad imparare
to foster
potrzeba
inizia ad imparare
desirability
utrzymywać
inizia ad imparare
to maintain
do tego stopnia, że
inizia ad imparare
to the extent that
nakładać
inizia ad imparare
to impose
być w mocy, wywoływać skutek
inizia ad imparare
to have effect
w zaleznści od
inizia ad imparare
subject to
przewidywalny
inizia ad imparare
foreseeable
spółki charytatywne
inizia ad imparare
charitable companies
konsekwentny, spójny
inizia ad imparare
consistent
odnośnik
inizia ad imparare
cross-reference
ograniczona odpowiedzialność
inizia ad imparare
limited liability
niewypłacalność spółki
inizia ad imparare
corporate insolvency
działalność gospodarcza
inizia ad imparare
business vehicle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.