Company Law

 0    68 schede    loren94
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
constituents of a company
inizia ad imparare
organy osoby prawnej
issue shares
inizia ad imparare
emisji akcji
raise capital
inizia ad imparare
podwyższanie kapitału
legal entity
inizia ad imparare
podmiot prawny
sole trader
inizia ad imparare
przedsiębiorca indywidualny
Commercial Companies Code
inizia ad imparare
Kodeks spółek handlowych
private partnership
inizia ad imparare
spółka cywilna
aim to achieve a common objective
inizia ad imparare
Dążyć do osiągnięcia wspólnego celu
formation
inizia ad imparare
process of creating and incorporating an entity
merger
inizia ad imparare
process of two entities becoming one
stock exchange
inizia ad imparare
giełda
shareholder
inizia ad imparare
udziałowiec, akcjonariusz
winding-up
inizia ad imparare
likwidacja spółki
legal personality
inizia ad imparare
osobowość prawna
acquire rights
inizia ad imparare
Nabywać prawa
incur obligations
inizia ad imparare
zaciągać zobowiązania
share capital
inizia ad imparare
kapitał akcyjny
Board of Managers
inizia ad imparare
Zarząd
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowy
management of daily activities
inizia ad imparare
prowadzenie spraw spółki
Articles of Association
inizia ad imparare
Statut
general meeting of shareholders
inizia ad imparare
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
resolution
inizia ad imparare
uchwała np Zarządu
handle matters
inizia ad imparare
Zajmuj się sprawami
financial statement
inizia ad imparare
sprawozdanie finansowe
managment board comprised of
inizia ad imparare
Zarząd składa się z
the manner of representation
inizia ad imparare
Sposób reprezentacji
acting jointly
inizia ad imparare
Działając wspólnie
proxy
inizia ad imparare
prokurent
authorized
inizia ad imparare
upoważniony
in the presence of notary
inizia ad imparare
W obecności notariusza
duly executed
inizia ad imparare
należycie wykonane
shareholder's excerpt
inizia ad imparare
Wyciąg z udziałów akcjonariuszy
commercial register
inizia ad imparare
rejestr handlowy
sworn translation
inizia ad imparare
Tłumaczenie przysięgłe
National Court Register
inizia ad imparare
Krajowy Rejestr Sądowy
capital contribution
inizia ad imparare
Wkład kapitałowy
registry of enterprenuers
inizia ad imparare
Rejestr przedsiębiorców
Statistic Office
inizia ad imparare
Główny Urząd Statystyczny
gains legal entity status upon registration
inizia ad imparare
Zyskuje osobowość prawną z momentem rejestracji
apply accordingly
inizia ad imparare
Stosuj się odpowiednio
undertake to pursue a common objective
inizia ad imparare
Zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu
to be attained
inizia ad imparare
Do osiągnięcia
where the company deed so provide
inizia ad imparare
jeżeli umowa spółki tak stanowi
dominant company
inizia ad imparare
Spółka dominująca
power to appoint or recall
inizia ad imparare
Uprawnienia do powoływania lub odwołania
pledgee
inizia ad imparare
zastawnik
usufructuary
inizia ad imparare
użytkownik
supervisory Board
inizia ad imparare
Rada nadzorcza
absolute majority of votes
inizia ad imparare
bezwzględna większość głosów
founding act
inizia ad imparare
akt założycielski
amendments
inizia ad imparare
Poprawki
all the right and duties
inizia ad imparare
ogół praw i obowiązków
withdrawning partner
inizia ad imparare
wspólnik wychodzący ze spółki
obtaining written consent
inizia ad imparare
Uzyskanie pisemnej zgody
immovable property
inizia ad imparare
nieruchomości
non-transferable right
inizia ad imparare
Niezbywalne prawo
non-cash contribution
inizia ad imparare
wkład niepieniężny
null and void
inizia ad imparare
nieważne
natural person
inizia ad imparare
osoba fizyczna
full capacity of rights
inizia ad imparare
Pełną zdolność do czynności prawnych
valid judgement
inizia ad imparare
Ważny wyrok
dissolution
inizia ad imparare
likwidacja spółki
responsible jointly and severely
inizia ad imparare
Odpowiedzialne solidarnie
the object of contribution
inizia ad imparare
Przedmiot wkładu
disposition of a share
inizia ad imparare
Zbycie udziałów
audit commision
inizia ad imparare
Komisja rewizyjna
preclude the liability
inizia ad imparare
Wyłącza odpowiedzialność

Devi essere accedere per pubblicare un commento.