Commercial law

 0    76 schede    mateuszmichal100
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
private law
inizia ad imparare
prawo prywatne
public law
inizia ad imparare
prawo publiczne
jurisprudence
inizia ad imparare
prawoznawstwo
agency law
inizia ad imparare
prawo dotyczące pełnomocnictwa
bankruptcy
inizia ad imparare
prawo upadłościowe
carriage of goods
inizia ad imparare
przewóz, transport towarów
competition law, antitrust law
inizia ad imparare
prawo dotyczące konkurencji
debtor and creditor law
inizia ad imparare
prawo zobowiązaniowe
intellectual property law
inizia ad imparare
prawo własności intelektualnej
landlord and tenant law
inizia ad imparare
prawo regulujące warunki dzierżawy i najmu
mercantile agency
inizia ad imparare
agencja handlowa
mortgages
inizia ad imparare
hipoteka
negotiable instruments
inizia ad imparare
zbywalne dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej
secured transactions
inizia ad imparare
transakcje zabezpieczone
real-law property
inizia ad imparare
grunt i wszystko z nim trwale związane
tax law
inizia ad imparare
prawo podatkowe
commercial transactions
inizia ad imparare
transakcje handlowe
substantive law
inizia ad imparare
prawo materialne
non-contentious work
inizia ad imparare
praca niezwiązana z przygotowaniem i prowadzeniem sporów: praca prawnika polegająca głównie na udzielaniu porad klientom np. sporządzanie umów
contentious work
inizia ad imparare
praca nad przygotowywaniem i prowadzeniem sporu.
civil code
inizia ad imparare
kodeks cywilny
legislature
inizia ad imparare
ciało ustawodawcze
trade agreement
inizia ad imparare
porozumienie handlowe
ratify
inizia ad imparare
ratyfikować, zatwierdzać
developed
inizia ad imparare
rozbudowany, rozwinięty
large-scale
inizia ad imparare
na dużą skalę
trade
inizia ad imparare
handel
derived
inizia ad imparare
pochodny
practices of traders
inizia ad imparare
praktyki handlarzy
commercial fields
inizia ad imparare
dziedziny handlowe
banking
inizia ad imparare
bankowość
resolution
inizia ad imparare
roztrzyganie
company law
inizia ad imparare
prawo spółek
contract
inizia ad imparare
umowa
sale of goods
inizia ad imparare
sprzedaż towarów
involve
inizia ad imparare
dotyczyć
aspect
inizia ad imparare
aspekt, postać, przejaw, wygląd, rodzaj
facilitate
inizia ad imparare
ułatwiać, pomagać
thorough
inizia ad imparare
gruntowny, dokładny
contemporary
inizia ad imparare
współczesny
advise
inizia ad imparare
doradzać
drafting of contracts
inizia ad imparare
sporządzanie umów
adopted
inizia ad imparare
przyjęty
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny, obszerny
Uniform Commercial Code (UCC)
inizia ad imparare
Jednolity Kodeks Handlowy
unify
inizia ad imparare
ujednolicić
amount
inizia ad imparare
kwota, ilość
treaty
inizia ad imparare
traktat, umowa
convention
inizia ad imparare
zjazd, zwołanie, konwencja
The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
inizia ad imparare
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego
World Trade Organisation (WTO)
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Handlu
adherence
inizia ad imparare
przynależność
patent
inizia ad imparare
patent
copyrights
inizia ad imparare
prawa autorskie
trademark
inizia ad imparare
marka, znak handlowy
restrict
inizia ad imparare
ograniczać, zwężać
enterprise
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
shipper
inizia ad imparare
nadawca
carrier
inizia ad imparare
przewoźnik, nośnik
receiver
inizia ad imparare
odbiornik, odbiorca
consignee
inizia ad imparare
konsygnatariusz
in addition to
inizia ad imparare
oprócz, w uzupełnieniu do
on behalf of
inizia ad imparare
w czyimś imieniu
on account of
inizia ad imparare
z powodu, na skutek
surrendered
inizia ad imparare
poddany
court-appointed
inizia ad imparare
wyznaczony sądownie
loan
inizia ad imparare
pożyczka
translation
inizia ad imparare
tłumaczenie, przekład
transaction
inizia ad imparare
transakcja, ugoda
termination
inizia ad imparare
wypowiedzenie, zakończenie, wygaśnięcie
acquire
inizia ad imparare
nabyć, zdobyć, otrzymać
borrower
inizia ad imparare
pożyczający, dłużnik
repossess
inizia ad imparare
odzyskanie, odebranie
demand
inizia ad imparare
popyt, żądanie, postulat
defined time
inizia ad imparare
określony czas, wyznaczony czas
lender
inizia ad imparare
pożyczkodawca

Devi essere accedere per pubblicare un commento.