CLIL: Speaking of Literature (9) Presentation

 0    17 schede    piotrszymczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przy tym wszystkim uważam jednak, że X
inizia ad imparare
Having said all that, I think that X
Zanim powiem, o co mi chodzi, chcę krótko nakreślić tło.
inizia ad imparare
Before I make my argument I’d like to briefly lay out the background.
Zanim zacznę, chciałabym opowiedzieć o pewnym zdarzeniu...
inizia ad imparare
Before I begin, I'd like to share a story with you.
W prezentacji chciałabym się przede wszystkim skupić na...
inizia ad imparare
In my presentation I'd like to focus primarily on...
Może krótko powiem, o czym będę mówić w prezentacji, żeby było łatwiej słuchać.
inizia ad imparare
Let me briefly outline the structure of my presentation to make it easier for you to follow.
Teraz przejdźmy do kolejnego punktu/aspektu, którym jest...
inizia ad imparare
Now let me move on to the next item/aspect, which is...
Na koniec, może podsumuję w kilku słowach...
inizia ad imparare
To wrap up, let me summarize / let me give you my verdict in a nutshell...
Dziękuję, to tyle, mam nadzieję, że się wam podobało.
inizia ad imparare
That's all from me, thanks for listening, I hope you enjoyed it.
Dzisiaj chcę mówić o trzech aspektach książki, tj. stylu prozatorskim, postaciach i autorze.
inizia ad imparare
Today, I want to discuss three aspects of the book, i.e. the writing, the characters and the author.
książka została dobrze odebrana przez krytyków i odniosła duży sukces komercyjny
inizia ad imparare
the book has met with critical acclaim and was a great commercial success
ta książka to niesamowite osiągnięcie
inizia ad imparare
this book is a fanastic achievement
Książka nie poruszyła mnie za bardzo / nie polubiłam tej książki
inizia ad imparare
I didn't respond to the book / I didn't warm to the book
w sumie wszystko to składa się na bardzo przyjemną lekturę
inizia ad imparare
all those things add up to a very satisfying read
Chciałam przedstawić krótkie omówienie fabuły i postaci.
inizia ad imparare
I'd like to give you an overview of the story and characters.
Ograniczę się do omówienia...
inizia ad imparare
I will limit myself here to discussing just...
... zasługuje na uważne przyjrzenie.
inizia ad imparare
... deserves special examination / a close look
jest to bardzo znana pisarka / autorka jest mało znaną pisarką z...
inizia ad imparare
the author is a household name / the author is a little-known writer from

Devi essere accedere per pubblicare un commento.