CLIL: Speaking of Literature (5): Interpretations

 0    19 schede    piotrszymczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
atak na coś
Atak na obłudną niemoralność mediów organizujących moralizujące krucjaty.
inizia ad imparare
an attack on something
an attack on the hypocritical prurience of moralising media crusades
demaskacja czegoś
Demaskacja elementu seksualności, który skrywa się w niesłabnącym do dzisiaj wiktoriańskim ideale.
inizia ad imparare
an exposé of something
An exposé of the sexual component latent in the lingering Victorian ideal.
ilustracja czegoś
Ilustracja brutalizujących skutków wojny.
inizia ad imparare
an illustration of something
An illustration of the brutalising effects of war.
centralny argument książki
inizia ad imparare
the central (or overarching) argument of the book
naczelny motyw
inizia ad imparare
the chief theme (of a book)
odczytywać książkę jako coś innego
Powieść Manna można odczytywać jako medytację nad upadkiem świata społecznych form i przywilejów.
inizia ad imparare
to read a book as something else
Mann's novel can be read as a meditation on the decay of a world of social form and privilege.
nadawać książce wydźwięk
Saramago nadaje znanej opowieści moralizujący wydźwięk.
inizia ad imparare
to give a book a certain twist (or flavour)
Saramago gives the familiar story a certain moralizing twist.
dwie narracje prowadzone równolegle
inizia ad imparare
two narratives running concurrently
wątki mogą się nakładać na siebie (częściowo albo w dużym stopniu) lub luźno stykać
inizia ad imparare
stories may overlap (partly or significantly) or they may be tangential to each other
zmieniać punkt widzenia narracji pomiędzy bohaterami
inizia ad imparare
to move between the points of view of a book's characters
na zmianę przechodzić od czegoś do czegoś i z powrotem
Narracja w poszczególnych rozdziałach prowadzona jest na zmianę w pierwszej i trzeciej osobie.
inizia ad imparare
to alternate between things
The narrative alternates between chapters from first to third person.
spajać narrację, stanowić spoiwo narracji
Głównym zabiegiem literackim - jeśli można to tak w ogóle nazwać - spajającym narrację jest częste użycie słowa "następnie".
inizia ad imparare
to tie or bind the narrative together
The main literary device, if it can be called that, which binds the narrative together, is the frequent repetition of the word ‘next’
o czytelniku: zostać zaskoczonym zwrotem akcji (w powieści)
inizia ad imparare
to be thrown about in a novel
tani chwyt, tani zwrot akcji
inizia ad imparare
a cheap (narrative) twist
przybrać nieoczekiwany obrót
inizia ad imparare
to take an unexpected turn
zrywać z oczekiwaniami czytelnika
Rasę Otella można traktować jako śmiałe zerwanie z oczekiwaniami.
inizia ad imparare
to break with the expected
Othello’s race can be seen as a bold break with the expected.
niezmiernie bolesne zakończenie
inizia ad imparare
a wrenching ending
podkręcać (podnosić) napięcie
inizia ad imparare
to ratchet up the tension
utrzymywać narrację w ciągłym ruchu
inizia ad imparare
to maintain the momentum of the narrative

Devi essere accedere per pubblicare un commento.