CLIL: Speaking of Literature (1)

 0    22 schede    piotrszymczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wstęp do wydania
DBC Pierre przygotował pouczający wstęp do tego wydania mrocznego klasyku Dostojewskiego.
inizia ad imparare
an introduction to an edition
DBC Pierre provides an enlightening introduction to this edition of Dostoyevsky's dark classic.
zagłębiać się w tematykę
W Notatkach z podziemia Dostojewski mocno zagłębia się w zdradliwe tereny ludzkiego umysłu.
inizia ad imparare
to delve deep into a subject
In Notes from Underground Dostoyevsky delves deep into the trecherous terrain of the human mind.
wydanie z serii X
znakomite wydanie z serii "Cannongate Canons"
inizia ad imparare
an X edition
an excellent Cannongate Canons edition
oceniać, dokonywać oceny
inizia ad imparare
to assess
wyjaśniać, jasno ukazywać
inizia ad imparare
to elucidate
uchwycić, pochwycić
Dostojewskiemu udaje się uchwycić to, co DBC Pierre nazywa ʺdziwnymi machinacjami umysłuʺ
inizia ad imparare
to capture
Dostoyevsky succeeds in capturing what DCB Pierre calls the ʺcurious machinations of the mindʺ
znajdować rezonans, być aktualnym (o dziele literackim)
Dzieło zachowuje aktualność w dzisiejszym świecie.
inizia ad imparare
to resonate
The novel still resonates strongly in today's world.
odnosić się do pewnych motywów
Powieść porusza takie motywy jak uprzemysłowienie czy ideologie utopijne.
inizia ad imparare
to address certain themes
The novel addresses themes such as industrialism and utopianism.
narrator wiarygodny/niewiarygodny
inizia ad imparare
a reliable/unreliable narrator
zgorzkniały monolog
inizia ad imparare
an embittered monologue
opowiedziany, opowiadany
Historia opowiadana jest w petersburskiej suterynie.
inizia ad imparare
narrated
The story is narrated from a St. Petersburg basement.
samotny/wyalienowany antybohater
inizia ad imparare
a lone/alienated anti-hero
pierwsza część (powieści)
inizia ad imparare
the first part/section of the novel
opowiadać historię kogoś lub czegoś
inizia ad imparare
to tell the story of
zajmująca, wciągająca historia
inizia ad imparare
an engrossing story
prowadzić do rozwiązania
inizia ad imparare
to lead to the denouement
zabiegi/narzędzia stylistyczne
inizia ad imparare
stylistic devices/tools
ponadczasowe prawdy
Poprzez odtworzenie szczegółów swojej epoki i analizę zachowań Dostojewski odkrywa ponadczasowe prawdy.
inizia ad imparare
timeless truths
By recreating the particularities of his era Dostoyevsky strikes upon timeless truths.
wnikliwa analiza zachowania
inizia ad imparare
a perspicacious analysis of behaviour
lekki
lekka komedia romantyczna
inizia ad imparare
light-hearted
a light-hearted romantic comedy
skupienie się na określonych motywach
Powieść wyraźnie skupia się na motywach przebaczenia i odkupienia.
inizia ad imparare
thematic preoccupation
The novel is visibly preoccupied with the theme of forgiveness and redemption.
budzić, wywoływać
W filmie akcja zostaje przeniesiona do roku 1910, co może budzić sprzeciw purystów.
inizia ad imparare
to occasion
In the film, the story is updated to 1910, which may occasion purist objection

Devi essere accedere per pubblicare un commento.