Challenge, motivation, failure, information, ambition, problem

 0    190 schede    Vertius
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
combat a problem
inizia ad imparare
zwalczać problem
come up against a problem
inizia ad imparare
napotkać problem
confront a problem
inizia ad imparare
stawać naprzeciw problemowi
face a problem
inizia ad imparare
napotkać problem
face up to a problem
inizia ad imparare
stawić czoła problemowi
resolve a problem
inizia ad imparare
rozwiązać problem
rise to a problem
inizia ad imparare
być w stanie podjąć wyzwanie/dorosnąć do wyzwania
run into a problem
inizia ad imparare
napotkać problem;
sort out a problem
inizia ad imparare
rozwiązać problem
tackle a problem
inizia ad imparare
uporać się z problemem
a common problem
inizia ad imparare
powszechny problem
a major problem
inizia ad imparare
główny problem
a minor problem
inizia ad imparare
pomniejszy problem
a potential problem
inizia ad imparare
potencjalny problem
a recurrent problem
inizia ad imparare
powtarzający się problem
a serious problem
inizia ad imparare
poważny problem
a tough problem
inizia ad imparare
wymagający problem
a trivial problem
inizia ad imparare
trywialny problem
an unexpected problem
inizia ad imparare
nieoczekiwany problem
an urgent problem
inizia ad imparare
pilny problem
accept a challange
inizia ad imparare
akcpetować wyzwanie
face a challange
inizia ad imparare
napotkać wyzwanie
pose a challange
inizia ad imparare
stanowić wyzwanie
present a challange
inizia ad imparare
powodować wyzwanie
rise to a challange
inizia ad imparare
odpowiedzieć na wyzwanie
take up a challange
inizia ad imparare
podjąć wyzwanie
a daunting challange
inizia ad imparare
trudne wyzwanie
an exciting challange
inizia ad imparare
ekscytujące wyzwanie
a formidable challange
inizia ad imparare
ogromne wyzwanie
a fresh challange
inizia ad imparare
nowe wyzwanie
a major challange
inizia ad imparare
główne wyzwanie
a new challange
inizia ad imparare
nowe wyzwanie
a serious challange
inizia ad imparare
poważne wyzwanie
high/strong motivation
inizia ad imparare
silna motywacja
low/poor motivation
inizia ad imparare
słaba motywacja
personal motivation
inizia ad imparare
osobista motywacja
political motivation
inizia ad imparare
polityczna motywacja
staff motivation
inizia ad imparare
motywacja personelu
student motivation
inizia ad imparare
uczniowska motywacja
improve motivation
inizia ad imparare
zwiększenie motywacji
increase motivation
inizia ad imparare
zwiększenie motywacji
lack motivation
inizia ad imparare
brak motywacji
lose motivation
inizia ad imparare
stracić motywację
strenghten motivation
inizia ad imparare
zwiększenie motywacji
admit failure
inizia ad imparare
przyznać się do porażki
be doomed to failure
inizia ad imparare
skazany na niepowodzenie
be resigned to failure
inizia ad imparare
być pogodzonym z niepowodzeniem
end in failure
inizia ad imparare
skończyć się niepowodzeniem
meet with failure
inizia ad imparare
spotkać się z niepowodzeniem
result in failure
inizia ad imparare
skutkować niepowodzeniem
complete failure
inizia ad imparare
kompletne niepowodzenie
continued failure
inizia ad imparare
ciągłe niepowodzenie
dismal failure
inizia ad imparare
fatalne niepowodzenie
inevitable failure
inizia ad imparare
nieuniknione niepowodzenie
total failure
inizia ad imparare
totalne niepowodzenie
a burning ambition
inizia ad imparare
palące pragnienie
my greatest ambition
inizia ad imparare
największe pragnienie
a lifelong ambition
inizia ad imparare
życiowe pragnienie
my main ambition
inizia ad imparare
główne pragnienie
a personal ambition
inizia ad imparare
osobiste pragnienie
a secret ambition
inizia ad imparare
sekretne pragnienie
achieve an ambition
inizia ad imparare
spełnić pragnienie
fulfil an ambition
inizia ad imparare
wypełnić pragnienie
have an ambition
inizia ad imparare
mieć pragnienie
pursue an ambition
inizia ad imparare
realizować pragnienie
realize an ambition
inizia ad imparare
zrealizować pragnienie
be a/an great success
inizia ad imparare
być wielkim sukcesem
be a/an huge success
inizia ad imparare
być wielkim sukcesem
be a/an overnight success
inizia ad imparare
być sukcesem z dnia na dzień
be a/an resounding success
inizia ad imparare
być głosnym sukcesem
be a/an roaring success
inizia ad imparare
być głośnym sukcesem
achieve success
inizia ad imparare
osiągnąć sukces
be assured of success
inizia ad imparare
być pewnym sukcesu
deserve success
inizia ad imparare
zasługiwać na sukces
enjoy success
inizia ad imparare
radować się sukcesem
guarantee success
inizia ad imparare
gwarantować sukces
meet with success
inizia ad imparare
spotkać się z sukcesem
a great achievement
inizia ad imparare
wspaniałe osiągnięcie
a major achievement
inizia ad imparare
główne osiągnięcie
an outstanding achievement
inizia ad imparare
wybitne osiągnięcie
a remarkable achievement
inizia ad imparare
niezapomniane osiągnięcie
a scientific achievement
inizia ad imparare
naukowe osiągnięcie
a sporting achievement
inizia ad imparare
sportowe osiągnięcie
a technological achievement
inizia ad imparare
technologiczne osiągnięcie
bring about a change
inizia ad imparare
doprowadzić do zmiany
call for a change
inizia ad imparare
prosić o zmianę
cope with change
inizia ad imparare
radzić sobie z zmianą
introduce a change
inizia ad imparare
wprowadzić zmianę
lead to a change
inizia ad imparare
prowadzić do zmiany
resist change
inizia ad imparare
opierać się zmianie
welcome a change
inizia ad imparare
powitać zmiany
witness a change
inizia ad imparare
być świadkiem zmiany
a change in attitude
inizia ad imparare
zmiana w nastawieniu
a change in goverment
inizia ad imparare
zmiana w rządzie
a change in policy
inizia ad imparare
zmiana w polityce
a change in the law
inizia ad imparare
zmiana w prawie
a change in a patient's condition
inizia ad imparare
zmiana w stanie pacjenta
a change in someone's fortunes
inizia ad imparare
zmiana w kogoś losie
a change in the weather
inizia ad imparare
zmiana w pogodzie
a change of adress
inizia ad imparare
zmiana adresu
a change of direction
inizia ad imparare
zmiana kierunku
a change of goverment
inizia ad imparare
zmiana rządu
a change of heart
inizia ad imparare
zmiana serca
a change of luck
inizia ad imparare
zmiana fortuny
a change of mind
inizia ad imparare
zmiana zdania
a change of mood
inizia ad imparare
zmiana nastroju
a change of pace
inizia ad imparare
zmiana tempa
a change of plan
inizia ad imparare
zmiana planu
a change of scene
inizia ad imparare
zmiana sceny
a dramatic change
inizia ad imparare
radykalna zmiana
economic change
inizia ad imparare
ekonomiczna zmiana
a far-reaching change
inizia ad imparare
daleko idąca zmiana
a pleasant change
inizia ad imparare
miła zmiana
political change
inizia ad imparare
polityczna zmiana
refreshing change
inizia ad imparare
ożywacza zmiana
a significant change
inizia ad imparare
znacząca zmiana
social change
inizia ad imparare
społeczna zmiana
a sudden change
inizia ad imparare
nagła zmiana
a sweeping change
inizia ad imparare
daleko idąca zmiana
an unexpected change
inizia ad imparare
nieoczekiwana zmiana
a welcome change
inizia ad imparare
upragniona zmiana
access information
inizia ad imparare
uzyskać dostęp do informacji
broadcast information
inizia ad imparare
rozgłaszać informacje
compile information
inizia ad imparare
opracowywać informacje
find information
inizia ad imparare
szukać informacje
gather information
inizia ad imparare
zbierać informacje
get information
inizia ad imparare
dostać informacje
give information
inizia ad imparare
dać informacje
obtain information
inizia ad imparare
uzyskać informacje
provide information
inizia ad imparare
dostarczać informacje
publish information
inizia ad imparare
publikować informacje
accurate information
inizia ad imparare
dokładne informacje
inaccurate information
inizia ad imparare
niedokładne informacje
biased information
inizia ad imparare
stronnicze informacje
unbiased information
inizia ad imparare
bezstronne informacje
comprehensive information
inizia ad imparare
wyczerpujące informacje
confidential information
inizia ad imparare
poufne informacje
limited information
inizia ad imparare
ograniczone informacje
misleading information
inizia ad imparare
mylące informacje
relevant information
inizia ad imparare
istotne informacje
reliable information
inizia ad imparare
pewne informacje
unreliable information
inizia ad imparare
niepewne informacje
up-to-date information
inizia ad imparare
aktualne informacje
useless information
inizia ad imparare
bezużyteczne informacje
detect a/the smell(of something)
inizia ad imparare
odczuwać zapach
get rid of a/the smell(of something)
inizia ad imparare
pozbyć się zapachu
give off a/the smell(of something)
inizia ad imparare
wydzielać zapach
leave a/the smell(of something)
inizia ad imparare
pozostawiać zapach
notice a/the smell(of something)
inizia ad imparare
odczuwać zapach
remember a/the smell(of something)
inizia ad imparare
przypominać zapach
acrid
inizia ad imparare
gryzący
distinct
inizia ad imparare
wyraźny
faint
inizia ad imparare
słaby
foul
inizia ad imparare
odrażający
fresh
inizia ad imparare
swieży
mouth-watering
inizia ad imparare
apetyczny
musty
inizia ad imparare
stęchły
overpowering
inizia ad imparare
nieznośny
pleasant
inizia ad imparare
przyjemny
unpleasant
inizia ad imparare
nieprzyjemny
pungent
inizia ad imparare
ostry
rancid
inizia ad imparare
zjełczały
sickly
inizia ad imparare
odrażający
stale
inizia ad imparare
czerstwy
strong
inizia ad imparare
silny
sweet
inizia ad imparare
słodki
unmistakable
inizia ad imparare
oczywisty
controversial
inizia ad imparare
kontrowersyjny
convenient
inizia ad imparare
wygodne
conventional
inizia ad imparare
konwencjonalny
unconventional
inizia ad imparare
niekonwencjonalny
costly
inizia ad imparare
kosztowny
cost-effective
inizia ad imparare
opłacający się
effective
inizia ad imparare
efektywny
efficient
inizia ad imparare
efektywny
familiar
inizia ad imparare
znany
ingenious
inizia ad imparare
pomysłowy
innovative
inizia ad imparare
innowacyjny
novel
inizia ad imparare
nowatorski
obsolete
inizia ad imparare
przestarzały
old-fashioned
inizia ad imparare
przestarzały
persuasive
inizia ad imparare
przekonywujący
reliable
inizia ad imparare
solidny
unreliable
inizia ad imparare
niesolidny
subtle
inizia ad imparare
subtelny
traditional
inizia ad imparare
tradycyjny
tried and tasted
inizia ad imparare
niezawodny
unique
inizia ad imparare
unikalny
usual
inizia ad imparare
zwyczajny
unusual
inizia ad imparare
niezwyczajny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.