Capital market and stock exchange - Business English; rynek kapitałowy i giełda – angielskie słownictwo biznesowe

 0    48 schede    Martyna15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
giełda papierów wartościowych
inizia ad imparare
The Securities Exchange
należności i uprawnienia
inizia ad imparare
debt and equity
kapitał długoterminowy
inizia ad imparare
long-term funds
płynność
inizia ad imparare
liquidity
termin wymagalności
inizia ad imparare
maturity
rynek pozagiełdowy
inizia ad imparare
over-the-counter exchange
lokata
inizia ad imparare
use
rynek efektywny
inizia ad imparare
efficient market
ceny ustalone przez kupujących i sprzedających
inizia ad imparare
prices agreed upon after both buyers and sellers
dotychczasowe wyniki firmy
inizia ad imparare
past performance
obecny stan firmy
inizia ad imparare
firm's present condition
perspektywy na przyszłość
inizia ad imparare
future prospects
podaż i popyt
inizia ad imparare
supply of and demand for
pozyskiwać fundusze
inizia ad imparare
obtain funds
akcje zwykłe
inizia ad imparare
common stock
kapitał
inizia ad imparare
equity
własność prywatna
inizia ad imparare
privately owned
własność grupowa
inizia ad imparare
closely owned
własność publiczna
inizia ad imparare
publicly owned
akcje bez wartości nominalnej
inizia ad imparare
issued with no par values
prawo do wydania akcji
inizia ad imparare
authorization to issue shares
akcje subskrybowane
inizia ad imparare
outstanding shares
akcje w posiadaniu własnym
inizia ad imparare
treasury stock
akcjonariusz firmy
inizia ad imparare
firm's shareholder
odkupić akcje
inizia ad imparare
repurchase shares
doroczne zgromadzenie
inizia ad imparare
annual meeting
prawo głosu
inizia ad imparare
vote
scedować prawo głosu
inizia ad imparare
assign vote
akcjonariusz głosujący osobiście
inizia ad imparare
shareholder that votes in person
akcjonariusz głosujący przez udzielenie pełnomocnictwa
inizia ad imparare
shareholder voting through a proxy
akcje pozbawione prawa głosu
inizia ad imparare
nonvoting common stocks
akcje klasy A
inizia ad imparare
class A shares
akcje klasy B
inizia ad imparare
class B shares
wypłacić dywidendę
inizia ad imparare
pay dividend
wstrzymać dywidendę
inizia ad imparare
retain dividend
zwiększyć kapitał
inizia ad imparare
raise capital
zysk netto
inizia ad imparare
net earnings
akcjonariusz zwykły
inizia ad imparare
common shareholder
wzrost wartości posiadanych udziałów
inizia ad imparare
appreciation in the value of shareholdings
potencjalne dochody
inizia ad imparare
possible rewards
dostarczony kapitał
inizia ad imparare
supplying capital
zbankrutować
inizia ad imparare
to go bankrupt
akcje uprzywilejowane
inizia ad imparare
preferred stocks
pierwszeństwo
inizia ad imparare
preference
roszczenia
inizia ad imparare
claims
pominąć dywidendę uprzywilejowaną
inizia ad imparare
pass preferred stock dividend
akcja kumulacyjna
inizia ad imparare
cumulative stock
akcja niekumulacyjna
inizia ad imparare
non-cumulative stock

Devi essere accedere per pubblicare un commento.