Campaign 2 2

 0    73 schede    blazysk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pomocnik
inizia ad imparare
adjutant
punkt amunicyjny
inizia ad imparare
ammunition point
wniosek o przepustkę
inizia ad imparare
application for leave
wojska pancerne
inizia ad imparare
armour
magazyn broni
inizia ad imparare
armoury
artyleria
inizia ad imparare
artillery
mienie
inizia ad imparare
assets
jednostka lotnictwa
inizia ad imparare
aviation unit
kulochwyt
inizia ad imparare
backstop
siedziba batalionu (batalion dowodzenia)
inizia ad imparare
battalion headquarters (HQ)
grupa bojowa
inizia ad imparare
battlegroup
być przydzielonym do
inizia ad imparare
be assigned to
być wyposażonym w
inizia ad imparare
be equipped with
odpowiadać za coś
inizia ad imparare
be responsible for
raportowanie o ofiarach
inizia ad imparare
casualty reporting
zestaw do czyszczenia
inizia ad imparare
cleaning kit
dowodzony przez
inizia ad imparare
commanded by
dowódca batalionu
inizia ad imparare
commanding officer (CO)
zawierać, składać się z
inizia ad imparare
comprise, consist of, be made of
równoległe zajęcia
inizia ad imparare
concurrent activity
kontrolować, nadzorować
inizia ad imparare
conrol, supervise
obejmować
inizia ad imparare
cover
schodzić
inizia ad imparare
descend
zejść w dół zbocza
inizia ad imparare
descend the slope
pole tarczowe
inizia ad imparare
down range
pobrać
inizia ad imparare
draw
pobrać broń
inizia ad imparare
draw weapon
nauszniki, ochronniki uszu
inizia ad imparare
ear defenders
puste łuski
inizia ad imparare
empty cases
poborowi
inizia ad imparare
enlisted personnel
szacowany czas przybycia
inizia ad imparare
ETA (Estimated Time of Arrival)
trwałe wsparcie ogniowe
inizia ad imparare
fire support assets
zespoły ogniowe
inizia ad imparare
fire teams
linia ognia
inizia ad imparare
firing line
strzelnica
inizia ad imparare
firing range
mgła (f...)
inizia ad imparare
fog
kontrolowane
inizia ad imparare
inspected for
wydawanie sprzętu
inizia ad imparare
issue of equipment
odcinek/ etap podróży
inizia ad imparare
a leg of a trip
menażka
inizia ad imparare
mess tin
mgła (m...)
inizia ad imparare
mist
moździerz
inizia ad imparare
mortar
słuchać się, przestrzegać
inizia ad imparare
obey
wypełniać rozkaz
inizia ad imparare
obey order
maska gazowa/ tlenowa
inizia ad imparare
personal respirator
celować bronią w
inizia ad imparare
point a weapon at
rejestracja jeńców wojennych
inizia ad imparare
prisoner of war registration
rozpatrywać podanie o przeniesienie
inizia ad imparare
process a transfer application
zakres zaznaczony flagą
inizia ad imparare
range flag
regulamin strzelnicy
inizia ad imparare
Range Standing Orders
wyzdrowieć, wydobrzeć po kontuzji
inizia ad imparare
recover from the injury
zakres, obszar odpowiedzialności
inizia ad imparare
remit, area of responsibility
zameldować się u kogoś, odpowiadać przed kimś
inizia ad imparare
report to somebody
pobudka
inizia ad imparare
reveille
kompania strzelców
inizia ad imparare
rifle company
trasa
inizia ad imparare
route
prowadzić, zarządzać
inizia ad imparare
run, manage
posterunek straży
inizia ad imparare
sentry guard
wyruszyć w drogę
inizia ad imparare
set off
założyć (posterunek)
inizia ad imparare
set up, establish
dodatkowe części do pojazdów
inizia ad imparare
spare parts for vehicles
kompania wsparcia
inizia ad imparare
support company
cel/ tarcza
inizia ad imparare
target
podzielony według zadań
inizia ad imparare
task-organized
teren
inizia ad imparare
terrain
być przydzielonym do/ dostać przydział do
inizia ad imparare
to be assigned to
zajmować się, radzić sobie z
inizia ad imparare
to deal with
zapewnić środki wsparcia ogniowego
inizia ad imparare
to provide fire support assets
dokumentacja dotycząca przeniesienia i zwolnienia do rezerwy
inizia ad imparare
transfer and discharge documentation
wniosek o zwrot kosztów podróży
inizia ad imparare
travel claim
wojsko, oddziały
inizia ad imparare
troops
dobrobyt
inizia ad imparare
welfare
w sile... (np. 100 żołnierzy)
inizia ad imparare
with a total strength

Devi essere accedere per pubblicare un commento.