CAE własne 301-325

 0    32 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
release
We caught three big fish, but we're going to release them back into the water rather than take them home.
inizia ad imparare
uwolnienie
Złapaliśmy trzy duże ryby, ale wypuścimy je z powrotem do wody, zamiast zabierać je do domu.
condition
You can go out under certain conditions.
inizia ad imparare
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
debt
inizia ad imparare
dług
xenophobic
inizia ad imparare
ksenofobiczne
failure
inizia ad imparare
brak, niepowodzenie
athlete
inizia ad imparare
lekkoatleta, sportowiec
energy
inizia ad imparare
energia
chemical
inizia ad imparare
chemiczny
response
inizia ad imparare
odpowiedź
organism, organisms
inizia ad imparare
organizm, organizmy
scary
That new horror is scary.
inizia ad imparare
straszny
Ten nowy horror jest straszny.
sweaty
inizia ad imparare
spocony
sweat
inizia ad imparare
pot, pocić się
tremble, trembling
inizia ad imparare
drżeć, drżenie
earrings
The silver earrings were given to me by my late grandmother.
inizia ad imparare
kolczyki
Srebrne kolczyki były prezentem dla mnie od nieżyjącej już babci.
explanation
inizia ad imparare
wyjaśnienie
explain
inizia ad imparare
wyjaśniać
trip
inizia ad imparare
wycieczka, podtknąć się
rosebush
inizia ad imparare
krzew róży
witch
inizia ad imparare
jędza, wiedźma
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
inizia ad imparare
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
damage
inizia ad imparare
szkoda / krzywda
environment
inizia ad imparare
środowisko
aristocratic
inizia ad imparare
arystokratyczny
banknote
inizia ad imparare
banknot
date
inizia ad imparare
data, randka
refract
inizia ad imparare
załamać światło
bestselling
inizia ad imparare
najlepiej sprzedający się
store
I'm looking for a grocery store.
inizia ad imparare
sklep
Szukam sklepu spożywczego.
buyer
The company has not found a buyer yet.
inizia ad imparare
kupujący
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
apple growers
inizia ad imparare
plantatorzy jabłek
survive
inizia ad imparare
przetrwać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.