C 4 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    42 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
inizia ad imparare
Szef policji dal rozkaz zabic zbiega.
She acts like a child.
inizia ad imparare
Ona zachowuje sie jak dziecko
Children under 12 must be accompanied by an adult.
inizia ad imparare
Dzieci ponirzej 12 lat musza byc w towarzystwie osoby doroslej.
Fish and chips a classic British dish.
inizia ad imparare
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
All children like chocolate.
inizia ad imparare
Wszystkie dzieci lubiom czekolade.
It was a good choice.
inizia ad imparare
To byl dobry wybur.
You don't choose your destiny.
inizia ad imparare
Ty nie wybierasz swojego przeznaczenia.
How do you spend Christmas?
inizia ad imparare
Jak spendzasz swieta Borzego Narodzenia?
We go to church on Sunday.
inizia ad imparare
My idziemy do kosciola w niedziele.
My dad smokes a lot of cigarettes.
inizia ad imparare
Muj tata pali durzo papierosuw.
What's on at the cinema?
inizia ad imparare
Co grajom, leci w kinie?
We stood in a circle holding hands
inizia ad imparare
Stalismy w kole trzymajonc sie za rence.
He's US citizen.
inizia ad imparare
On jest obywatelem USA.
What's the most beautiful city of the word?
inizia ad imparare
Jakie jest najpiekniejsze miasto swiata?
What's the capital of Canada?
inizia ad imparare
Co jest stolicom Kanady?
The captain gave the order to abandon ship
inizia ad imparare
Kapitan dal rozkaz by opuscic statek.
Rolls Royce is an expensive car.
inizia ad imparare
Rolls Royce jest drogim samochodem.
They play cards every Saturday.
inizia ad imparare
Oni grajom w karty w karzdom sobote.
Everybody should care about the environment.
inizia ad imparare
Wszyscy powinni dbac o srodowisko.
I'm always careful in the city during at night.
inizia ad imparare
Zawsze jestem ostrorzny w miescie podczas nocy.
Carrot-and-stick policy doesn't always work.
inizia ad imparare
Metoda kija i marchewki nie zawsze dziala skutkuje.
Some teenagers carry guns to school.
inizia ad imparare
Niekturzy nastolatkowie noszom bron do szkoly.
In a case like this we need to be careful.
inizia ad imparare
W sprawie takiej jak ta my potrzebujemy byc ostrorzniejszi.
I have no cash on me.
inizia ad imparare
Nie mam przy sobie gotuwki.
We visited the ruins of a 13th centry castle.
inizia ad imparare
My zwiedzilismy ruiny trzynastowiecznego zamku.
She is allergic to cats.
inizia ad imparare
Ona jest alergikem na koty.
The police haven't caught the thief yet.
inizia ad imparare
Policja nie ma zlapanego zlodzieja jeszcze.
I don't know which category it belongs to.
inizia ad imparare
Nie wiem do kturej to gategori nalerzy.
We don't know the cause of the accident.
inizia ad imparare
My nie znamy przyczyny wypadku.
The prisoner is in the cell.
inizia ad imparare
Wiezien jest w celi.
That's five dollars and twenty cents.
inizia ad imparare
To jest 5 dolaruw i 20 centuw.
How many centimetres are in an inch?
inizia ad imparare
Ile centymetruw jest w calu?
We have central heating installed.
inizia ad imparare
My mamy centralne ogrzewanie zainstalowane.
There are a lot of of restaurants in the centre of the town.
inizia ad imparare
Jest durzo restauracji w centrum miasta.
This temple dates back to the second century BC.
inizia ad imparare
HISTORIA TEJ SWIONTYNI SIEGA II WIEKU PRZED NASZOM EROM.
The ceremony started on time.
inizia ad imparare
Ceremonia zaczela sie na czas, punktualnie.
I am certain that it was her.
inizia ad imparare
Jestem pewien ze to bylo jej.
I will certainly come.
inizia ad imparare
Z pewnosciom przyjde.
The prisoner was kept in chains.
inizia ad imparare
wienzien byl trzymany w lancuchach.
She bought a table and four chairs.
inizia ad imparare
Ona kupila stul i cztery krzesla.
The chairman didn't appear at the meeting.
inizia ad imparare
Prezes nie pojawil sie na spotkaniu.
Did she rise to the challenge?
inizia ad imparare
CZY ONA SPROSTALA WYZWANIU?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.