C 2 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    38 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Brazil is a huge country.
inizia ad imparare
Brazylia jest ogromnym krajem.
The newly married couple went to France for their honeymoon.
inizia ad imparare
Noworzency wyjechali w podrurz poslubna do Francji.
Alex got up the courage to go in.
inizia ad imparare
Alex zebral sie na odwage aby wejsc do srodka.
The course is for advanced students.
inizia ad imparare
Kurs jest dla zaawansowanych studentuw.
The witness didn't appear in court.
inizia ad imparare
Swiadek nie pojawil sie w sondzie.
My cousin's name is Linda.
inizia ad imparare
Moja kuzynka nazywa sie Linda.
There's a dragon on the cover of the book.
inizia ad imparare
Tam jest smok na okladce ksionrzki.
The cows are grazing in the meadow.
inizia ad imparare
Krowy paso sie na lonce.
Don't be a coward.
inizia ad imparare
Nie bondz tchurzem.
There are cracks in the wall.
inizia ad imparare
Na scianie so penkniencia.
He was injured in a car crash.
inizia ad imparare
On byl ranny w wypadku samochodowym.
You must be crazy!
inizia ad imparare
Musisz byc szalony!
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
inizia ad imparare
Zamuwilem filirzanke kawy z bita smietana.
He created a work of art.
inizia ad imparare
On stworzyl dzielo sztuki.
It was the captain's command.
inizia ad imparare
To byl rozkaz kapitana.
Commerce is prospering on the Internet.
inizia ad imparare
Handel rozwija sie prosperuje w internecie.
He doesn't like TV commercials.
inizia ad imparare
On nie lubi telewizyjnych reklam.
The committee consists of 5 people.
inizia ad imparare
Komitet sklada sie z pienciu ludzi.
We have a lot of common.
inizia ad imparare
My mamy wiele wspulnego (ze sobom)
We communicate by e-mail.
inizia ad imparare
My komunikujemy sie przez e-mail.
You don't have to isolate them from the community.
inizia ad imparare
Nie musisz izolowac ich od spoleczenstwa.
She works for a German company.
inizia ad imparare
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
Compare the two illustrations.
inizia ad imparare
Poruwnaj te dwie ilustracje.
To have a better comparison we need to have more information.
inizia ad imparare
By miec lepsze poruwnanie potrzebujemy wiencej informacji.
Peter has won a photo competition.
inizia ad imparare
Piotr wygral konkurs fotograficzny.
He complained about the cold.
inizia ad imparare
On narzekal na zimno.
I've completed my work ahead of time.
inizia ad imparare
Ukonczylem swoja prace przed czasem.
The problem is very complex.
inizia ad imparare
Problem jest bardzo zlorzony.
My school bought 20 computers.
inizia ad imparare
Moja szkola kupila 20 komputeruw.
This problem concerns us all.
inizia ad imparare
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
I'm concerned about him.
inizia ad imparare
Martwie sie o niego.
He's going to give his last concert on Saturday night.
inizia ad imparare
On zamierza dac swuj ostatni koncert w sobote wieczorem.
What are their conditions?
inizia ad imparare
Jakie so ich warunki.
I have confidence in you.
inizia ad imparare
Mam do ciebie zaufanie.
The bridge connects the two parts of the town.
inizia ad imparare
Most wonczy dwa czesci miasta.
There's no connection between the two events.
inizia ad imparare
Tam nie ma rzadnego zwionsku pomiedzy tymi dwoma zdarzeniami.
You must consider all possibilities.
inizia ad imparare
Ty musisz rozwarzyc wszystkie morzliwosci.
The book consists of four chapters.
inizia ad imparare
Ksiorzka sklada sie z czterech rozdzialuw.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.