C 1 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    36 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
We bought a car on credit.
inizia ad imparare
Kupilismy samochud na kredyt.
The ship's crew were very kind.
inizia ad imparare
Zaloga statku byla bardzo mila.
Crime doesn't pay.
inizia ad imparare
Zbrodnia nie poplaca.
She doesn't want to marry him because of his criminal record.
inizia ad imparare
Ona nie chce wyjsc za niego zamonrz ze wzglendu na jego kriminalna przeszlosc.
The rain destroyed the crops.
inizia ad imparare
Deszcz zniszczyl plony.
There is a cross by the altar.
inizia ad imparare
Tam jest krzyrz przy oltarzu.
There is a big crowd in the shopping centre.
inizia ad imparare
Tam jest durzy tlok w centrum handlowym.
Life is cruel.
inizia ad imparare
Rzycie jest okrutne.
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
inizia ad imparare
Zgniataj puste puszki przed polorzeniem do kosza na smieci.
Why are you crying?
inizia ad imparare
Dlaczego placzesz?
I enjoy meeting people from different cultures
inizia ad imparare
Lubie spotykac ludzi z rurznych kultur.
Two cups of coffee, please.
inizia ad imparare
Dwie filirzanki kawy poprosze.
Put the plates in the cupboard.
inizia ad imparare
Wlurz talerze do szafki kuchennej.
Is the a cure for cancer?
inizia ad imparare
Czy jest lekarstwo na raka?
I'm curious to see who will win.
inizia ad imparare
Jestem ciekawy zobaczyc kto wygra.
What are the current fashion trends?
inizia ad imparare
Jakie so aktualne w modzie trendy?
I'm currently working on a big project.
inizia ad imparare
Aktualnie pracuje nad durzym projektem.
Draw the curtains.
inizia ad imparare
Zasun zaslony.
It's an old Polish custom.
inizia ad imparare
To stary polski zwyczaj.
The customer is always right.
inizia ad imparare
Klient ma zawsze racje.
He cut the bread into slices.
inizia ad imparare
Pokroil chleb na kawalki, kromki.
I've sent them my CV.
inizia ad imparare
Wyslalem im moje CV.
The letter contained important information.
inizia ad imparare
List zawieral warzne informacje.
David left but Andy continued the story.
inizia ad imparare
Dawid wyszedl ale Andy kontynuowal opowiesc.
He didn't control the situation.
inizia ad imparare
On nie kontrolowal sytuacji.
I waited until she finished a telephone conversation.
inizia ad imparare
Zaczekalem arz ona skonczyla rozmowe telefoniczna.
She's a brilliant cook.
inizia ad imparare
Ona jest doskonalo kucharka.
I felt a current of cool air.
inizia ad imparare
Poczulem prond swierzego powietrza.
Make a copy of the disk.
inizia ad imparare
Zrub kopie dysku.
The corn was swaying in the wind.
inizia ad imparare
Zborze kolysalo sie na wietrze.
The taxi rank is just round the corner.
inizia ad imparare
Postuj taksuwek jest wlasnie za rogiem.
The teacher corrected her mistakes.
inizia ad imparare
Nauczyciel poprawil jej blendy.
How much does it cost?
inizia ad imparare
Ile to kosztuje?
This shirt is made of cotton.
inizia ad imparare
Ta koszula jest zrobiona z bawelny.
I've got a terrible cough.
inizia ad imparare
Mam okropny kaszel.
English and French are the Council of Europe's two official languages.
inizia ad imparare
Angielski i francuski to dwa oficjalne jenzyki Rady Europy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.