Bernadetta-stage 5

 0    305 schede    mf789
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
leżeć
inizia ad imparare
lie
wygodny
inizia ad imparare
comfortable
niewygodny
inizia ad imparare
uncomfortable
obudzić się
inizia ad imparare
wake up
natychmiast
inizia ad imparare
immediately
przez
inizia ad imparare
through
guzik
inizia ad imparare
button
krzyż
inizia ad imparare
cross
skrzyżowanie
inizia ad imparare
crossroads
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
danger
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous
niebezpiecznie
inizia ad imparare
dangerously
detektyw
inizia ad imparare
detective
powinien
inizia ad imparare
ought
wybór, alternatywa
inizia ad imparare
alternative
pod moralnym przymusem
inizia ad imparare
under a moral obligation
powodowac
inizia ad imparare
cause
wolność
inizia ad imparare
freedom
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
chętny
inizia ad imparare
willing
to jest
inizia ad imparare
that is
tysiąc
inizia ad imparare
thousand
sufit
inizia ad imparare
ceiling
kość
inizia ad imparare
bone
chociaż
inizia ad imparare
although
gotować
inizia ad imparare
cook
taki jak
inizia ad imparare
such as
niezalezny
inizia ad imparare
independent
początek, źródło
inizia ad imparare
orgin
specjalny
inizia ad imparare
special
należeć
inizia ad imparare
belong
rzucać
inizia ad imparare
throw
nieżywy
inizia ad imparare
deat
żywy
inizia ad imparare
alive
upuścic
inizia ad imparare
drop
obejść się bez
inizia ad imparare
go without
wydarzyć się
inizia ad imparare
happen
zamordowac
inizia ad imparare
assassinate
niezwykły
inizia ad imparare
unusual
jeszcze, wciąż (in progress at the moment)
inizia ad imparare
still
wciąż, jeszcze (not begun or happened
inizia ad imparare
yet
czysty
inizia ad imparare
clean
brudny
inizia ad imparare
dirty
brud
inizia ad imparare
dirt
wiedzieć o
inizia ad imparare
know of
chronić, strzec, straż
inizia ad imparare
guard
mieć się na baczności
inizia ad imparare
on your guard
nie mieć się na baczności
inizia ad imparare
off your guard
uspokoić
inizia ad imparare
calm
król
inizia ad imparare
king
zwyciężyć
inizia ad imparare
win
totalizator sportowy
inizia ad imparare
football pools
pożyteczny
inizia ad imparare
useful
bezużyteczny
inizia ad imparare
useless
posiadać
inizia ad imparare
possess
zarówno... jak
inizia ad imparare
as with... so with
kontrakt
inizia ad imparare
contract
wada, usterka
inizia ad imparare
fault
bez wad
inizia ad imparare
faultless
natura
inizia ad imparare
nature
dobrze (in conversation)
inizia ad imparare
ok
dobrze (in writting)
inizia ad imparare
all right
porównać
inizia ad imparare
compare
porównanie
inizia ad imparare
comparison
lód
inizia ad imparare
ice
lać, nalać
inizia ad imparare
pour
jednoczyć się
inizia ad imparare
unite
nawet
inizia ad imparare
even
mieszać
inizia ad imparare
mix
mieszanka
inizia ad imparare
mixture
zaskoczyć
inizia ad imparare
take by surprise
opiekować się
inizia ad imparare
care
spieszyć się
inizia ad imparare
hurry
nie spieszyć się
inizia ad imparare
take one's time
spotkanie
inizia ad imparare
appointment
mnóstwo
inizia ad imparare
plenty of
prze
inizia ad imparare
for
od
inizia ad imparare
since
okres
inizia ad imparare
period
studia
inizia ad imparare
studies
pożyczać w 3 formach
inizia ad imparare
lend-lent-lent
oddać
inizia ad imparare
return
imię
inizia ad imparare
christian name
nazwisko
inizia ad imparare
surname
słynny
inizia ad imparare
famous
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
rolniczy
inizia ad imparare
agricultural
przepraszać
inizia ad imparare
apologise
przeprosiny
inizia ad imparare
apology
kazać komuś czekać
inizia ad imparare
keep somebody waiting
unikać
inizia ad imparare
avoid
zgiąć, schylić się
inizia ad imparare
bend
stulecie
inizia ad imparare
century
stopa
inizia ad imparare
feet
moda
inizia ad imparare
fashion
brama
inizia ad imparare
gate
martwic się
inizia ad imparare
worry
zniechęcony
inizia ad imparare
disheartened
biec
inizia ad imparare
run
ciągły
inizia ad imparare
continuous
aktywny
inizia ad imparare
active
bierny
inizia ad imparare
passive
podmiot
inizia ad imparare
subject
przedmiot
inizia ad imparare
object
morderstwo
inizia ad imparare
murder
więzienie
inizia ad imparare
prison
sprawić by ktos poczół
inizia ad imparare
to make one feel
korzeń
inizia ad imparare
root
problem
inizia ad imparare
problem
pamięc
inizia ad imparare
memory
barwny, pstry
inizia ad imparare
colourful
myśleć o
inizia ad imparare
think of
czas przeszły od wake up
inizia ad imparare
woke up
bezpieczny
inizia ad imparare
safe
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
safety
krasnal, karzeł
inizia ad imparare
dwarf
czysta przyszłość
inizia ad imparare
pure future
obietnica
inizia ad imparare
promise
determinacja
inizia ad imparare
determination
uprzejma prośba
inizia ad imparare
polite request
chęć, gotowość
inizia ad imparare
willingness
sugestia
inizia ad imparare
suggestion
pan
inizia ad imparare
sir
pani
inizia ad imparare
madam
klient
inizia ad imparare
customer
urzędnik
inizia ad imparare
officer
tytuł
inizia ad imparare
title
pani
inizia ad imparare
lady
pan
inizia ad imparare
gentleman
standart
inizia ad imparare
standard
wysokość
inizia ad imparare
hight
pomimo -d
inizia ad imparare
despite
pomimo -i
inizia ad imparare
in spite of
wejść do
inizia ad imparare
get into
wyglądać, patrzeć
inizia ad imparare
look
królewski
inizia ad imparare
royal
błoto
inizia ad imparare
mud
kapitan
inizia ad imparare
captain
poeta
inizia ad imparare
poet
szeroki
inizia ad imparare
wide
waski
inizia ad imparare
narrow
flaga
inizia ad imparare
flag
trawa
inizia ad imparare
grass
wierza
inizia ad imparare
tower
mokry
inizia ad imparare
wet
suchy
inizia ad imparare
dry
czas przeszły od throw - rzucać
inizia ad imparare
throw
zaimki zwrotne
inizia ad imparare
reflexive pronouns
sprawca
inizia ad imparare
doer
odbiorca, adresat
inizia ad imparare
receiver
odzwierciedlać
inizia ad imparare
reflect back
chronić, bronic
inizia ad imparare
protect
zwrotny
inizia ad imparare
reflexive
ja sam osobiście
inizia ad imparare
myself
ty sam osobiście
inizia ad imparare
yourself
on sam osobiście
inizia ad imparare
himself
ona sama osobiście
inizia ad imparare
herself
ono samo
inizia ad imparare
itself
sam jeden
inizia ad imparare
oneself
my sami osobiście
inizia ad imparare
ourselves
wy sami osobiście
inizia ad imparare
yourselves
oni sami osobiście
inizia ad imparare
themselves
gruntowny, całkowity
inizia ad imparare
thorough
zupełnie, gruntownie
inizia ad imparare
thoroughly
wypadek
inizia ad imparare
accident
ostrożny
inizia ad imparare
careful
nieostrożny
inizia ad imparare
careless
ostrożnie
inizia ad imparare
carefully
nieostrożnie
inizia ad imparare
carelessly
posiadać
inizia ad imparare
own
nagroda
inizia ad imparare
prize
także, też
inizia ad imparare
too
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
i na odwrót
inizia ad imparare
vice versa
miły
inizia ad imparare
nice
szeroko
inizia ad imparare
widely
obyczaj, maniera
inizia ad imparare
manner
świnia
inizia ad imparare
pig
śpiący
inizia ad imparare
asleep
obudzony
inizia ad imparare
awake
po to żeby
inizia ad imparare
in order to
gimnastykować się
inizia ad imparare
take exercise
zauważyć, ogłoszenie
inizia ad imparare
notice
II i III forma od to lie
inizia ad imparare
lay-lain
wskazać na
inizia ad imparare
point at
wskazać z pośród wilu
inizia ad imparare
point out
wskazać
inizia ad imparare
indicate
grób
inizia ad imparare
grave
szyja
inizia ad imparare
neck
kciuk
inizia ad imparare
thumbs
płomień
inizia ad imparare
flame
może - Present
inizia ad imparare
may
może -Past, Conditional
inizia ad imparare
might
możliwość
inizia ad imparare
possibility
pałac
inizia ad imparare
palace
parlament
inizia ad imparare
parliament
być dłużnym
inizia ad imparare
owe
podpis
inizia ad imparare
signature
wtedy
inizia ad imparare
then
ich
inizia ad imparare
them
szalony (lunatyk, zły, lubiący coś bardzo)
inizia ad imparare
mad
lunatyk
inizia ad imparare
lunatic
odwiedzać, wizyta
inizia ad imparare
visit
złożyć wizytę
inizia ad imparare
pay a visit
dom wariatów
inizia ad imparare
madhouse
muzyka
inizia ad imparare
music
sport
inizia ad imparare
sport
dumny
inizia ad imparare
pride
służący
inizia ad imparare
servant
koło
inizia ad imparare
wheel
strzała
inizia ad imparare
arrow
broda
inizia ad imparare
beard
prawda
inizia ad imparare
true
fałsz
inizia ad imparare
false
powód
inizia ad imparare
reason
gazeta
inizia ad imparare
newspaper
wykrzyknik
inizia ad imparare
exclamation mark
zupa
inizia ad imparare
soup
utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
to trwa, to wymaga
inizia ad imparare
it takes
Irlandia
inizia ad imparare
Ireland
suma, kwota
inizia ad imparare
amount
wynosić, równać się
inizia ad imparare
amount to
dalszy, dodatkowy
inizia ad imparare
further
Szwecja
inizia ad imparare
Sweden
informacja
inizia ad imparare
information
w dodatku
inizia ad imparare
in addition
dodatek, dodatkowy
inizia ad imparare
extra
II i III forma wake up
inizia ad imparare
woke up-woken up
przyjęcie (gr. polityczna, gr. ludzi)
inizia ad imparare
party
dzień urodzin
inizia ad imparare
birthday
polityczny
inizia ad imparare
political
kopia
inizia ad imparare
copy
wpływ
inizia ad imparare
influence
mysz
inizia ad imparare
mouse
gardło
inizia ad imparare
throat
okazja
inizia ad imparare
opportunity
rozwijać
inizia ad imparare
develop
przemysł
inizia ad imparare
industry
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
kolonia
inizia ad imparare
colony
drukować
inizia ad imparare
print
piasek
inizia ad imparare
sand
dzwonek
inizia ad imparare
bell
krzyk
inizia ad imparare
shout
niewolonik
inizia ad imparare
slave
kij
inizia ad imparare
stick
laska
inizia ad imparare
walking-stick
jezioro
inizia ad imparare
lake
już
inizia ad imparare
already
II i III forma od życic - throw
inizia ad imparare
threw-thrown
przez dodanie
inizia ad imparare
by adding
choroba
inizia ad imparare
illness
zmeczenie
inizia ad imparare
tiredness
ciemność
inizia ad imparare
darkness
sam
inizia ad imparare
alone
wyrażenie
inizia ad imparare
expression
raczej
inizia ad imparare
rather
opinia
inizia ad imparare
opinion
ktoś? nikt?
inizia ad imparare
anyone
ktoś
inizia ad imparare
someone
nikt
inizia ad imparare
not anyone
nikt - odp. na tytanie kto?
inizia ad imparare
no one
pożyczyć
inizia ad imparare
borrow
słuchać i słyszeć
inizia ad imparare
listen and hear
więc
inizia ad imparare
then
własny
inizia ad imparare
own
skóra
inizia ad imparare
skin
drut
inizia ad imparare
wire
elektryczność
inizia ad imparare
electricity
gotować
inizia ad imparare
boil
cegła
inizia ad imparare
brick
także
inizia ad imparare
also
tak mówię
inizia ad imparare
so they say
będę pracować
inizia ad imparare
I shall be working
cal
inizia ad imparare
inch
stopa
inizia ad imparare
food
jard
inizia ad imparare
yard
centymetr
inizia ad imparare
centimetre
metr
inizia ad imparare
meter
podnieść, wzrastać
inizia ad imparare
rise
ciągle
inizia ad imparare
constantly
co godzina
inizia ad imparare
hourly
dziennie
inizia ad imparare
daily
tygodniowo
inizia ad imparare
weekly
miesięcznie
inizia ad imparare
monthly
rocznie
inizia ad imparare
yearly
pozwolić
inizia ad imparare
let
nigdzie? gdziekolwiek?
inizia ad imparare
anywhere
gdzieś
inizia ad imparare
somewhere
nigdzie -odp?
inizia ad imparare
not anywhere
na ścianie
inizia ad imparare
one the wall
nigdzie
inizia ad imparare
nowhere
luźny
inizia ad imparare
loose
rozluźniać
inizia ad imparare
loosen
sztorm
inizia ad imparare
storm
pasek
inizia ad imparare
belt
niewidomy
inizia ad imparare
blind
łańcuch
inizia ad imparare
chain
diabeł
inizia ad imparare
devil
jeździć
inizia ad imparare
ride
pozwolenie
inizia ad imparare
permission
łapać
inizia ad imparare
catch
przeziębienie
inizia ad imparare
a cold
płaszcz przeciwdeszczowy
inizia ad imparare
raincoat

Devi essere accedere per pubblicare un commento.