Bednarski - Agnieszka - Lista 6 E-P

 0    111 schede    skycygan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to assemble
inizia ad imparare
zebrać się
a fortnight
inizia ad imparare
dwa tygodnie
tedious
inizia ad imparare
nudny
a caretaker
inizia ad imparare
Dozorca
to bring up
inizia ad imparare
wychować / wychowywać
upbringing
inizia ad imparare
wychowanie
an employer
inizia ad imparare
pracodawca
generous
inizia ad imparare
hojny
unemployment benefit
inizia ad imparare
zasiłek dla bezrobotnych
to be on a dole
inizia ad imparare
być na zasiłku
improper
inizia ad imparare
niewłaściwy
a commodity
inizia ad imparare
towar
a failure
inizia ad imparare
porażka, usterka
undoubtedly
inizia ad imparare
niewątpliwie
to be addicted to
inizia ad imparare
być uzależnionym od
an addict
inizia ad imparare
osoba uzależniona
sewage
inizia ad imparare
ściek
crops
inizia ad imparare
zboża
to submit
inizia ad imparare
przedłożyć
ruthless
inizia ad imparare
bezwzględny
grain
inizia ad imparare
ziarno
edible
inizia ad imparare
jadalny
to melt
inizia ad imparare
roztopić
genocide
inizia ad imparare
ludobójstwo
mankind
inizia ad imparare
ludzkość
supplies [We have to provide adequate supplies of clean water.]
inizia ad imparare
dostawy [Musimy zapewnić odpowiednie dostawy czystej wody.]
disturbing
inizia ad imparare
niepokojący
to testify
inizia ad imparare
zeznawać
plight
inizia ad imparare
sytuacja, niedola
scarce [Oil deposits will have become scarce by 2050.]
inizia ad imparare
rzadki [Złoża ropy staną się ograniczone do 2050 roku.]
efficient
inizia ad imparare
wydajny, skuteczny
to assume
inizia ad imparare
zakładać, przypuszczać
steep This hill is steep.
inizia ad imparare
stromy To wzgórze jest strome.
lenient
inizia ad imparare
pobłażliwy
harsh
inizia ad imparare
surowy
to do time [He is doing time for a bank robbery.]
inizia ad imparare
siedzieć w więzieniu [On odsiaduje wyrok za napad na bank.]
lethal injection
inizia ad imparare
śmiertelny zastrzyk
to stone
inizia ad imparare
ukamieniować
man-made
inizia ad imparare
zrobiony przez człowieka
to extend [The list has been extended to include new members.]
inizia ad imparare
poszerzać [Lista została poszerzona o nowych członków.]
seabed
inizia ad imparare
dno morskie
a breakwater
inizia ad imparare
Falochron
an oil rig
inizia ad imparare
platforma wiertnicza
pale
inizia ad imparare
blady
a will
inizia ad imparare
Wola, testament
to languish
inizia ad imparare
marnieć
to faint
inizia ad imparare
mdleć
self-esteem
inizia ad imparare
poczucie własnej wartości
a family breakdown
inizia ad imparare
rozbicie rodziny
equal opportunities
inizia ad imparare
równość szans
an accommodation allowance
inizia ad imparare
dodatek mieszkaniowy
to guarantee
inizia ad imparare
gwarantować
to translate into
inizia ad imparare
przekładać się na
gender
inizia ad imparare
płeć
a trait/feature
inizia ad imparare
cecha / funkcja
to adjust to
inizia ad imparare
dostosować do
to allocate funds
inizia ad imparare
przeznaczyć środki
a superior
inizia ad imparare
przełożony
a subordinate
inizia ad imparare
podwładny
an envoy
inizia ad imparare
Wysłannik
counter-terrorism
inizia ad imparare
walka z terroryzmem, kontrterroryzm
to back
inizia ad imparare
popierać
be committed to
inizia ad imparare
zaangażować się
commitment [Last year we made a commitment to reduce emissions.]
inizia ad imparare
zobowiązanie/obowiązek [W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.]
posthumous
inizia ad imparare
pośmiertny
to pardon
inizia ad imparare
ułaskawić
a miscarriage of justice
inizia ad imparare
pomyłka sądowa
a doubt
inizia ad imparare
wątpliwość
death penalty
inizia ad imparare
kara śmierci
capital punishment
inizia ad imparare
kara śmierci
a testimony
inizia ad imparare
zeznania
to anger
inizia ad imparare
rozgniewać
avian flu
inizia ad imparare
ptasia grypa
mitigating circumstance
inizia ad imparare
okoliczność łagodzącą
to gather [People gathered on the streets to fight for their rights.]
inizia ad imparare
zbierać [Ludzie zgromadzili się na ulicach, by walczyć o swoje prawa.]
an arsonist
inizia ad imparare
podpalacz
a mugger
inizia ad imparare
rabuś uliczny
a traitor
inizia ad imparare
zdrajca
a forger [He was a famous money forger.]
inizia ad imparare
fałszerz [Był znanym fałszerzem pieniędzy.]
an accomplice
inizia ad imparare
wspólnik
a stowaway
inizia ad imparare
pasażer na gapę
to hijack [The plane was hijacked, but everything is under control now.]
inizia ad imparare
porwać np. samolot [Samolot został porwany, ale teraz już wszystko jest pod kontrolą.]
to kidnap [The richest man in the world was kidnapped in Iraq.]
inizia ad imparare
porwać np. dziecko [W Iraku porwano najbogatszego człowieka świata.]
community service
inizia ad imparare
prace społeczne
restraining order
inizia ad imparare
zakaz zbliżania się
electronic tagging
inizia ad imparare
dozór elektroniczny
a compensation
inizia ad imparare
odszkodowanie
deliberately
inizia ad imparare
celowo
a suspended sentence
inizia ad imparare
wyrok w zawieszeniu
life sentence
inizia ad imparare
kara dożywotniego więzienia
to delay
inizia ad imparare
odwlekać, opóźniać
a deterrent
inizia ad imparare
środek odstraszający
to abide by
inizia ad imparare
przestrzegać
to undermine
inizia ad imparare
podważać, osłabiać
a smuggler
inizia ad imparare
przemytnik
hostility
inizia ad imparare
wrogość
hostile
inizia ad imparare
wrogi
a smuggler
inizia ad imparare
przemytnik
a blackmail
inizia ad imparare
szantaż
a bribe
inizia ad imparare
łapówka
drug trafficking
inizia ad imparare
handel narkotykami
a theft
inizia ad imparare
kradzież
a burglary
inizia ad imparare
włamanie
an arson
inizia ad imparare
podpalenie
a firing squad
inizia ad imparare
pluton egzekucyjny
decapitation
inizia ad imparare
ścięcie głowy
to behead
inizia ad imparare
ściąć głowę
corporal punishment
inizia ad imparare
kara cielesna
a verdict
inizia ad imparare
Werdykt
imprisonment
inizia ad imparare
kara więzienia
to deserve
inizia ad imparare
zasłużyć

Devi essere accedere per pubblicare un commento.