BBC learning English + seriale + artykuły naukowe

 0    52 schede    nika6056
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fire escape
stairs people use to exit a burning building
inizia ad imparare
schody przeciwpożarowe
a
crucial
very mportant. Your help was crucial for the success of the project.
inizia ad imparare
istotny, bardzo ważny (na c)
a
to censor (a censor, censorship)
to remove parts of books, films, letters etc. thought to be offensive or inappropriate
inizia ad imparare
cenzurować (cenzor, cenzura)
a
to ridicule
o make jokes about something in an unkind way
inizia ad imparare
prześmiewać się (na r)
a
mockery (make a mockery (of something))
comments intended to make something look stupid
inizia ad imparare
kpiny (zrób kpinę (czegoś))
a
extremists
people who have views others think are very unreasonable
inizia ad imparare
ekstremiści
a
pledge
pledged - made a formal promise (here to give away something)
inizia ad imparare
przyrzekać, ślubować (na p)
a
nonetheless (nevertheless)
inizia ad imparare
niemniej jednak
walk into
inizia ad imparare
wejść do
was held up in
inizia ad imparare
został (był) przetrzymany w
outcome (result)
inizia ad imparare
wynik (rezult)
broaden my mind
inizia ad imparare
"poszerz" mój umysł, horyzonty
you asked for privacy
inizia ad imparare
prosiłeś o prywatność
clueless
inizia ad imparare
ciemny (np. w jakimś temacie)
(Ceilia the manager is) desperate for success
desperate for something
inizia ad imparare
(Kierownik Ceili jest) zdesperowana, by odnieść sukces
rozpaczliwie czegoś potrzebujący, pragnący
chill out! (relax; don't panic)
inizia ad imparare
wyluzuj! (zrelaksuj się, nie panikuj)
I've sth for you
inizia ad imparare
Mam coś dla ciebie
being underpaid
inizia ad imparare
być źle wynagradzanym (płaconym)
put the kettle on
inizia ad imparare
umieścić czajnik na gazie
he passed on
inizia ad imparare
on umarł (przeszedł na drugą stronę)
let him do the killing
inizia ad imparare
pozwól mu zabić (zrobić zabijanie)
ordinary, working man
inizia ad imparare
zwykły, pracujący człowiek
Fibers are typically made of silica
inizia ad imparare
Włókna są zwykle wytwarzane z krzemionki
dopant (doping agent)
such as GeO2
inizia ad imparare
domieszka (substancja domieszkująca)
a
cladding with slightly lower refractive index
This difference in refractive indices allows the fiber to perform Total Internal Reflection inside the fiber and propagate light down its length
inizia ad imparare
powłoka (na c) z nieco niższym współczynnikiem załamania światła
a
cables encase the fiber
inizia ad imparare
kable pokrywają włókno
radiation modes
Radiation modes carry energy out of the core; the energy is quickly dissipated.
inizia ad imparare
tryby promieniujący
a
guided modes
Guided modes are confined to the core, and propagate energy along the fiber, transporting information and power.
inizia ad imparare
tryby prowadzący
a
the modes are excited to varying degrees
When light is launched into a fiber, the modes are excited to varying degrees depending on the conditions of the launch — input cone angle, spot size, axial centration and the like.
inizia ad imparare
tryby są wzbudzane w różnym stopniu
a
attenuation
inizia ad imparare
osłabienie (np. wiązki)
a few factors (that contribute to the type of mode propagation a fiber will demonstrate)
indices of refraction of core and cladding, core diameter, and wavelength.
inizia ad imparare
kilka czynników (które przyczyniają się do rodzaju propagacji modów, które zademonstruje światłowód)
a
constraints on the wavelength (and refractive index)
inizia ad imparare
ograniczenia co do (na) długości fali
single mode (and multi mode)
inizia ad imparare
tryb pojedynczy (i tryb multi)
benchmark
inizia ad imparare
kryterium (na b)
Numerical Aperture
the sine of the largest angle an incident ray can have for total internal reflectance in the core. A higher core index, with respect to the cladding, means larger NA
inizia ad imparare
Przysłona numeryczna
a
Qualitatively, (NA is a measure of the light gathering ability of a fiber. It also indicates how easy it is to couple light into a fiber)
inizia ad imparare
Jakościowo (NA jest miarą zdolności do gromadzenia światła przez światłowód, wskazuje również, jak łatwo jest sprzęgać łączyć z włóknem)
V number
Many fiber parameters can be expressed in terms of V, such as: the number of modes at a given wavelength, mode cut off conditions, and propagation constants.
inizia ad imparare
Numer V
a
bandwidth
Bandwidth of an optical fiber determines the data rate. The mechanism that limits a fiber’s bandwidth is known as dispersion. There are two main categories of dispersion, intermodal and intramodal.
inizia ad imparare
przepustowość łącza
a
The index of refraction varies depending upon wavelength.
Therefore, different wavelengths will travel down an optical fiber at different velocities. This is known as Chromatic Dispersion.
inizia ad imparare
Współczynnik załamania zmienia się w zależności od długości fali
a
repeaters
needed to maintain acceptable signal levels. attenuation
inizia ad imparare
repeatery
a
(In the near infrared and visible regions) the small absorption losses (of pure silica)
Impurities — notably water in the form of hydroxyl ions — are much more dominant causes of absorption in commercial fibers.
inizia ad imparare
(W bliskiej podczerwieni i Vis) małe straty absorpcji (czystej krzemionki)
a
Scattering (can couple energy from guided to radiation modes)
Any process that imposes dimensional irregularities — such as microbending — increases scattering and hence attenuation.
inizia ad imparare
Rozpraszanie (może łączyć energię z kierowania do trybów promieniowania)
a
(On our way home) we came by a pub
inizia ad imparare
(W drodze powrotnej do domu) wpadliśmy do pubu
get along with somebody
I get along with my siblings.
inizia ad imparare
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać
Lubię się z moim rodzeństwem
I was engaged to Greg
inizia ad imparare
Byłam zaręczona z Gregiem
(we can use another) set of hands
inizia ad imparare
(przyda nam się kolejna) para rąk
stand by
He stood by, waiting for a taxi.
inizia ad imparare
bądź w gotowości!
Stał bezczynnie podczas gdy czekał na taksówkę.
no, no you go
inizia ad imparare
nie, nie, mów ty (idziesz ty)
(your mum is) hard on you
inizia ad imparare
(twoja mama jest) surowa (phrasal) dla ciebie
she flew in
inizia ad imparare
on przyleciała
take your time
inizia ad imparare
nie spiesz się! (weź swój czas)
trespassing
inizia ad imparare
wtargnięcie (na czyjś teren), naruszenie (czyichś praw)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.