BBC Learning English: News Review: France elects a new president

 0    32 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spektakularny = very great = emphatic
spektakularny sukces/osiągnięcie/wygrana/zwyciestwo/porażka
inizia ad imparare
resounding
a resounding success/achievement/win/victory/defeat
wielka/ogromna wygrana; spektaktularne zwycięstwo
inizia ad imparare
a massive win
ostateczny, bezapelacyjny (np. o decyzji, zwycięstwie, walce)
bezapelacyjne zwycięstwo
inizia ad imparare
decisive
a decisive win
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, za czymś
Oni nie byli za moim pomysłem.
inizia ad imparare
in favour of something
They were not in favour of my idea.
osuwisko, obryw
Droga była zablokowana osuwiskiem.
inizia ad imparare
a landslide
The road was blocked by a landslide.
walne zwycięstwo, zwycięstwo przytłaczającą wielkością głosów (w polityce)
Zawsze wygrywasz w tym hrabstwie przytłaczającą wielkością głosów.
inizia ad imparare
a landslide
You always win this county by a landslide.
walny, przytłaczający (w polityce)
Wyrażono przytłaczające poparcie dla jego kandydatury.
inizia ad imparare
landslide
A landslide approval was voiced for his candidacy.
Odniósł spektakularne zwycięstwo.
inizia ad imparare
He won in a landslide victory.
Wygrał zwycięstwo przytłaczającą większością głosów.
inizia ad imparare
He won by a landslide.
mieć skłonność (do czegoś), mieć tendencję
Małe dzieci mają tendencje do nieposłuszeństwa.
inizia ad imparare
to tend to do something
Small children tend to misbehave.
lawina
Co jeżeli zejdzie lawina?)
inizia ad imparare
an avalanche
What if there's an avalanche?
zamiatać
Weź miotłę i pozamiataj podłogę.
inizia ad imparare
to sweep
Take the broom and sweep the floor.
pędzić, mknąć
Czemu tak pędzisz? Pali się?
inizia ad imparare
to sweep
Why are you sweeping like that? Is there fire?
zmieść, porywać
Mój kapelusz został porwany przez wiatr.
inizia ad imparare
to sweep
My hat was swept by the wind.
opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się
Nie sprzeciwiaj się swojej matce!
inizia ad imparare
to resist
Don't resist your mother!
odrzucać, sprzeciwiać się (np. reformie)
Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.
inizia ad imparare
to resist
His offer wasn't attractive so I resisted.
przygniatający, miażdżący, druzgocący, przytłaczający (np. większość, ciężar)
inizia ad imparare
crushing
ponosić miażdżącą porażkę
inizia ad imparare
to suffer a crushing defeat
stawiać czoła (czemuś), zmierzyć się z czymś (np. z problemem)
Musisz zmierzyć się ze swoimi problemami.
inizia ad imparare
to face
You have to face your problems.
(przym) stromy, prowadzący w górę; (przysłówek) w górę, pod górę
inizia ad imparare
uphill
(przysłówek) w dół, z góry w dół
inizia ad imparare
downhill
trudne zadanie
inizia ad imparare
an uphill battle
trudne zmagania/zadanie, ciężka walka
inizia ad imparare
an uphill struggle/fight/task/job
To jest trdne zmaganie, żeby zmusić go do zjedzenia warzyw.
inizia ad imparare
It's an uphill battle to make him eat vegetables.
dyszeć, sapać, wzdychać
Po bieganiu na bieżni dyszałem dziesięć minut.
inizia ad imparare
to gasp
After running on a treadmill I gasped for ten minutes.
powiew świeżości, ożywczy powiew, oddech świeżego powietrza (coś nowego)
Twoje obrazy to powiew świeżości.
inizia ad imparare
a breath of fresh air
Your paintings are a breath of fresh air.
odnowiony
inizia ad imparare
renewed
wzmacniać, ożywiać (np. gospodarkę); dynamizować (np. proces, działanie)
inizia ad imparare
to reinvigorate
duszny (pomieszczenie)
Sala wykładowa była bardzo duszna po dwugodzinnym wykładzie
inizia ad imparare
stuffy
The auditorium was very stuffy after a two-hour lecture.
spocony (o osobie); przepocony (o ubraniu)
inizia ad imparare
sweaty
duszny (o pomieszczeniu), parny (np. dzień)
inizia ad imparare
sweaty
śmierdzący (np. o stopach), cuchnący (np. o śmietniku)
inizia ad imparare
smelly

Devi essere accedere per pubblicare un commento.