BBC Learning English: News Review: Exercise and the brain 25 April 2017

 0    25 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stan
inizia ad imparare
a condition
choroba (przewlekła, np. choroba serca czy płuc)
On cierpi na chorobę serca.
inizia ad imparare
a condition
He's suffering from a heart condition.
zająć się czymś jako hobby
Zajmę się grą na gitarze.
inizia ad imparare
to take up
I will take up playing the guitar.
umiarkowany, średni
Rozpocznij trening od umiarkowanych ćwiczeń.
inizia ad imparare
moderate
Start your training with some moderate exercise.
(especially of machines) working well; w stanie gotowości do pracy, stan pozwalajacy na użytkowanie, dobry stan
Silnik jest teraz w idealnym stanie.
inizia ad imparare
in running/working order
The engine is now in perfect working order.
wart zachodu, wart trudu
inizia ad imparare
worthwhile
demencja (postępujący spadek sprawności intelektualnej)
(Choroba Alzheimera była i jest podstawową przyczyną demencji we wszystkich krajach.)
inizia ad imparare
dementia
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
ostry
inizia ad imparare
sharp
tępy, stępiony
Ciężko jest się ogolić stępioną żyletką.
inizia ad imparare
blunt
It's hard to shave with a blunt razor blade.
bystry, inteligentny
Mój syn ma tylko sześć lat, ale jest bardzo inteligentny!
inizia ad imparare
sharp
My son is only six years old but he's very sharp!
najwyraźniej, najwidoczniej
On najwidoczniej nie chce mnie więcej widzieć.
inizia ad imparare
clearly
He clearly doesn't want to see me again.
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych)
To ja wniosłem intelekt i dowcip do towarzystwa.
inizia ad imparare
wit
I brought the intellect and the wit to the party.
pobudzać, dynamizować, zwiększać, poprawiać
Kawa pobudziła mój poziom energii.
inizia ad imparare
to boost
Coffee boosted my energy level.
zatoka
Czy widziałeś kiedykolwiek Zatokę San Francisco?
inizia ad imparare
a bay
Have you ever seen the San Francisco Bay?
ujadanie, wycie
Ujadanie psa/ujadanie wilka było nie do wytrzymania.
inizia ad imparare
a bay
The dog's bay/the wolf's was impossible
wycie, ryk (o psie, wilku)
Wycie wilka zmroziło mi krew w żyłach.; to curdle - krzepnąć (o krwi); zsiadać się (o mleku)
inizia ad imparare
a howl/howling
The howl of a wolf curdled my blood.
prevent (something) from happening; trzymać coś na dystans, trzymać coś (zazwyczaj jakiś problem) z dala od siebie
Charlotte przygryzła wargę, aby powstrzymać łzy.
inizia ad imparare
keep something at bay; synonym: ward off
Charlotte bit her lip to hold the tears at bay.
katar sienny
Znów mnie atakuje katar sienny.
inizia ad imparare
hay fever
My hay fever is acting up again.
kichać
inizia ad imparare
to sneeze
pociągać nosem (np. w czasie kataru)
inizia ad imparare
to sniff
pyłek kwiatowy
inizia ad imparare
pollen
antyhistamina
inizia ad imparare
antihistamine
jeżówka, echinacea (roślina lecznicza)
inizia ad imparare
echinacea
ścigać kogoś, poszukiwać kogoś
Policja znowu go ściga - ciekawe, co zrobił tym razem.
inizia ad imparare
to be after somebody
The police are after him again - I wonder what he did this time.
posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod; limited periods of time spent doing an activity
Ona lubiła swoją posadę jako sekretarka.
inizia ad imparare
a stint (to do/have a stint working/at sth/as sth)
She enjoyed her stint as a secretary.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.