basic phrases

 0    34 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
What are you talking about?
inizia ad imparare
O czym rozmawiacie?
What are you thinking about?
inizia ad imparare
O czym myślisz?
What can I do for you?
inizia ad imparare
Co mogę dla ciebie zrobić?
what colour is it?
inizia ad imparare
Jakiego to jest koloru?
What day is it today?
inizia ad imparare
Jaki jest dzisiaj dzień?
What does it mean?
inizia ad imparare
Co to znaczy?
What happened?
inizia ad imparare
Co się stało?
What is it?
inizia ad imparare
Co to jest?
What is your addres in this country?
inizia ad imparare
Jaki jest twój adres w tym kraju?
What is your name?
inizia ad imparare
Jak się nazywasz?
What kind of music do you like?
inizia ad imparare
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
What kind?
inizia ad imparare
Jaki rodzaj?
What should I do?
inizia ad imparare
Co mam zrobić?
What time is it?
inizia ad imparare
Która godzina?
What would you like to drink?
inizia ad imparare
Czego się napijesz?
What's your job?
inizia ad imparare
Jaką masz pracę?
When do you work?
inizia ad imparare
Kiedy pracujesz?
When will you come?
inizia ad imparare
Kiedy przyjdziesz?
Where are you going now?
inizia ad imparare
Gdzie teraz idziesz?
Where do you live?
inizia ad imparare
Gdzie mieszkasz?
Where do you work?
inizia ad imparare
Gdzie pracujesz?
Where is my wife?
inizia ad imparare
Gdzie jest moja żona?
Where is the nearest bus stop?
inizia ad imparare
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
Where is the nearest telephone?
inizia ad imparare
Gdzie jest najbliższy telefon?
Where is the train to...?
inizia ad imparare
Gdzie jest pociąg do...?
Where you are from?
inizia ad imparare
Skąd jesteś?
Which do you want?
inizia ad imparare
Który chcesz?
Who are you?
inizia ad imparare
Kim jesteś?
Who did it?
inizia ad imparare
Kto to zrobił?
Who is drinking my beer?
inizia ad imparare
Kto pije moje piwo?
Who wants to go the cinema with me?
inizia ad imparare
Kto chce iść ze mną do kina?
Who wrote the interesting book?
inizia ad imparare
Kto napisał tę ciekawą książę?
Would you please tell me where the bus stop is?
inizia ad imparare
Czy zechciałbyś powiedzieć mi gdzie jest przystanek autobusowy?
You are welcome
inizia ad imparare
Proszę bardzo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.