basic phrases

 0    35 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
How many children do you have?
inizia ad imparare
Ile masz dzieci?
How much is a round trip to ...?
inizia ad imparare
Ile kosztuje bilet powrotny do ...?
How much is the rent?
inizia ad imparare
Ile wynosi czynsz?
How old are you?
inizia ad imparare
Ile masz lat
I didn't understand you
inizia ad imparare
Nie zrozumiałem ciebie
I hope we will meet again soon
inizia ad imparare
Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy
I like learning new words
inizia ad imparare
Lubię uczyć się nowych słówek
I like you
inizia ad imparare
Lubię cię
I speak very little English
inizia ad imparare
Mówię bardzo słabo po angielsku
I was stupid
inizia ad imparare
Byłem głupi
I will always love you
inizia ad imparare
Zawsze będę cię kochał
I'm going to the police
inizia ad imparare
Ide na policje
I'm not going home now
inizia ad imparare
Nie idę teraz do domu
I'm sorry. I don't understand
inizia ad imparare
Przepraszam. Nie rozumiem
Is he having breakfast now?
inizia ad imparare
Czy on je teraz śniadanie?
It wasn't difficult
inizia ad imparare
To nie było trudne
It's a good idea
inizia ad imparare
To dobry pomysł
It's Monday
inizia ad imparare
Jest poniedziałek
Let me introduce myself
inizia ad imparare
Proszę pozwolić, że się przedstawie
May I help you?
inizia ad imparare
Mogę w czymś pomóc?
May I use the phone?
inizia ad imparare
Czy mogę skorzystać z telefonu?
Me too
inizia ad imparare
Ja też
My name is...
inizia ad imparare
Nazywam się...
My wife likes cooking very much
inizia ad imparare
Moja żona bardzo lubi gotować
Please have a seat
inizia ad imparare
Proszę usiądź
Please help me
inizia ad imparare
Proszę mi pomóc
Please repeat that
inizia ad imparare
Proszę powtórzyć
See you soon
inizia ad imparare
Do zobaczenia wkrótce
See you tomorrow
inizia ad imparare
Do zobaczenia jutro
Thank you very much
inizia ad imparare
Dziękuję bardzo
Thank you
inizia ad imparare
Dziękuję
This is Nowak speaking
inizia ad imparare
Tu mówi Nowak
What are you by profession?
inizia ad imparare
Jaki jest twój zawód?
What are you looking at?
inizia ad imparare
Na co patrzysz?
What are you looking for?
inizia ad imparare
Czego szukasz?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.