Basic phrases

 0    36 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Anything else?
inizia ad imparare
Coś jeszcze?
Are you drinking milk now?
inizia ad imparare
Czy pijesz teraz mleko?
Are you all right?
inizia ad imparare
Czy wszystko w porządku?
Can I make a phone call please?
inizia ad imparare
Czy mogę zadzwonić?
Are you sure?
inizia ad imparare
Czy jesteś pewny?
Are you single or married?
inizia ad imparare
Czy jesteś wolny czy żonaty?
Can you recommend a good and not expensive hotel?
inizia ad imparare
Czy możesz mi polecić dobry i niedrogi hotel?
Can you meet me tomorrow?
inizia ad imparare
Czy możesz się ze mną spotkac jutro?
Can you drive a car?
inizia ad imparare
Czy umiesz prowadzić samochód?
Did you have a good trip?
inizia ad imparare
Czy miałeś dobrą podróż?
Dance with me!
inizia ad imparare
Zatańcz ze mną!
Could you help me?
inizia ad imparare
Czy mógłbyś mi pomóc?
Do you have a reservation?
inizia ad imparare
Czy masz rezerwację?
Do you have a phone number?
inizia ad imparare
Czy masz numer telefonu?
Do you have a dog?
inizia ad imparare
Czy masz psa?
Do you like it here?
inizia ad imparare
Czy podoba ci się tutaj?
Do you have family here?
inizia ad imparare
Czy masz tutaj rodzinę?
Do you have children?
inizia ad imparare
Czy masz dzieci?
Do you smoke?
inizia ad imparare
Czy palisz?
Do you mind if I smoke?
inizia ad imparare
Czy nie będzie ci przeszkadzało jeśli zapalę?
Do you love her?
inizia ad imparare
Czy ją kochasz?
Don't mention it
inizia ad imparare
Nie ma o czym mówić
Do you speak Polish?
inizia ad imparare
Czy mówisz po polsku?
Do you speak English?
inizia ad imparare
Czy mówisz po angielsku?
Good evening
inizia ad imparare
Dobry wieczór
Good afternoon
inizia ad imparare
Dzień dobry (używane po południu)
Glad to meet you
inizia ad imparare
Miło cię poznać
Good-bye
inizia ad imparare
Do widzenia
Good night
inizia ad imparare
Dobranoc
Good morning
inizia ad imparare
Dzień dobry
How do I get to the airport?
inizia ad imparare
Jak mogę dostać się na lotnisko?
How are you?
inizia ad imparare
Jak się masz?
How are you doing?
inizia ad imparare
Jak twoje sprawy?
How long?
inizia ad imparare
Jak długo?
How long do you plan to stay here?
inizia ad imparare
Ile planujesz tutaj zostać?
How long are you going to stay here?
inizia ad imparare
Jak długo zamierzasz tu zostać?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.