b2 wordlist - państwo i społeczeństwo

 0    144 schede    agffa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zatwierdzic budzet
inizia ad imparare
approve a budget
projekt ustawy
inizia ad imparare
bill
rozwiązanie parlamentu
inizia ad imparare
dissolution of the parliament
prawicowy/lewicowy
inizia ad imparare
left/right wing
ustawodawczy
inizia ad imparare
legislative
Zgromadzenie Narodowe
inizia ad imparare
National Assembly
uchwalic ustawę
inizia ad imparare
pass a law
przyjąc ustawę
inizia ad imparare
adopt a law
radny miasta
inizia ad imparare
town councillor
rządzic krajem
inizia ad imparare
administer the country
wykonawczy
inizia ad imparare
executive
wdrażac ustawy
inizia ad imparare
implement legislation
burmistrz
inizia ad imparare
mayor
premier
inizia ad imparare
Prime Minister
rząd
inizia ad imparare
The Cabinet
rada miejska
inizia ad imparare
town council
sąd apelacyjny
inizia ad imparare
court of apeal
stosowac prawo
inizia ad imparare
apply the law
sądowniczy
inizia ad imparare
judiciary
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
rozstrzygac spory
inizia ad imparare
resolve disputes
Sąd Najwyższy
inizia ad imparare
Supreme Court
zeznawac przeciwko sobie
inizia ad imparare
be a witness against yourself
byc sadzonym przez rownych sobie
inizia ad imparare
be judged by your peers
ciężar dowodu
inizia ad imparare
burden of proof
cenzura
inizia ad imparare
censorship
swobody oywatelskie
inizia ad imparare
civil liberties
adwokat
inizia ad imparare
counsel
wydac wyrok
inizia ad imparare
deliver a verdict
właściwa procedura prawna
inizia ad imparare
due process of law
wolność zgromadzeń
inizia ad imparare
freedom of assembly
wolnośc zrzeszania się
inizia ad imparare
freedom of association
woln sumienia
inizia ad imparare
f. of conscience
w. słowa
inizia ad imparare
f. of speech
uznac kogos za niewinnego
inizia ad imparare
presume sb innocent
dązenie do szczęścia
inizia ad imparare
pursuit of happiness
uzasadnione wątpliwości
inizia ad imparare
reasonable doubt
praworządnośc
inizia ad imparare
the rule of law
niezbywalne prawa
inizia ad imparare
unalienable rights
zacięta walka
inizia ad imparare
closely fought contest
dojśc do władzy
inizia ad imparare
come to power
skandal korupcyjny
inizia ad imparare
corruption scandal
wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
polityka wewn
inizia ad imparare
internal politics
przytłaczające zwycięstwo
inizia ad imparare
landslide election victory
lider partii rządzącej
inizia ad imparare
leader of governing party
utrata zaufania opinii publicznej
inizia ad imparare
loss of public confidence in Parliament
rządzące partie
inizia ad imparare
major parties
badanie opinii publ
inizia ad imparare
opinion poll
lider opozycji
inizia ad imparare
opposition leader
złożyc rezygnacje
inizia ad imparare
resign
nadchodzące wybory
inizia ad imparare
the forthcoming elections
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
venture
popyt
inizia ad imparare
demand
handel wewn
inizia ad imparare
domestic trade
ekonomiczny
inizia ad imparare
economic
recesja
inizia ad imparare
economic recession
oszczędny
inizia ad imparare
economical
ekonomia
inizia ad imparare
economics
ekonomista
inizia ad imparare
economist
oszczędzac
inizia ad imparare
economise
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
wydatki
inizia ad imparare
ekspenditure
handel zagr
inizia ad imparare
foregin trade
założyc bank
inizia ad imparare
found a bank
finansowanie
inizia ad imparare
funding
PKB
inizia ad imparare
gross domestic product
dochód
inizia ad imparare
income
strata
inizia ad imparare
loss
kupiec, handlowiec
inizia ad imparare
merchant
zysk
inizia ad imparare
profit
właściciel
inizia ad imparare
proprietor
zdobyc śr. finansowe
inizia ad imparare
raise funds
osadnik
inizia ad imparare
settler
podaż
inizia ad imparare
supply
handlowiec
inizia ad imparare
trader
kryzys ogólnoświatowy
inizia ad imparare
worldwide crisis
Światowa Org handlu
inizia ad imparare
World Trade Organisation
prawosławny
inizia ad imparare
Orthodox
reinkarnacja
inizia ad imparare
a cycle of rebirth
buddysta
inizia ad imparare
Buddhist
Ewangelia
inizia ad imparare
Gospel
hebrajski
inizia ad imparare
hebrew
meczet
inizia ad imparare
mosque
muzulmański
inizia ad imparare
muslim
pielgrzymka
inizia ad imparare
pilgrimage
świątynia
inizia ad imparare
temple
synagoga
inizia ad imparare
synagogue
tora
inizia ad imparare
torah
obalic
inizia ad imparare
abolish
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
proces karny
inizia ad imparare
criminal trial
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
inizia ad imparare
eligible for parole
wygnac
inizia ad imparare
exile
uwięzic
inizia ad imparare
imprison
prawo obowiązujące w kraju
inizia ad imparare
the law of the land
zgodny z prawem
inizia ad imparare
lawful
łagodny wyrok
inizia ad imparare
lenient sentence
dożywocie
inizia ad imparare
life imprisonment
zakazywac
inizia ad imparare
outlaw
oskarżenie
inizia ad imparare
prosecution
poczucie niesprawiedliwości
inizia ad imparare
sense of injustice
napad z bronią w ręku
inizia ad imparare
armed robbery
podpalenie
inizia ad imparare
arson
usiłowac
inizia ad imparare
attempt
szantaz
inizia ad imparare
blackmail
włamac się
inizia ad imparare
break into
łapówka
inizia ad imparare
bribe
łapownictwo
inizia ad imparare
bribery
włamanie
inizia ad imparare
burglary
popełnic przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
zażądac okupu
inizia ad imparare
demand ransom
wymusic
inizia ad imparare
extort
porwanie
inizia ad imparare
hijacking
zakładnik
inizia ad imparare
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
inizia ad imparare
manslaughter
napaśc uliczna
inizia ad imparare
mugging
ujawniac poufne info
inizia ad imparare
reveal confidential information
zamieszki
inizia ad imparare
riots
obrabowac, grożąc pistoletem
inizia ad imparare
rob at gunpoint
podpalic cos
inizia ad imparare
set fire to sth
nieletni przestępca
inizia ad imparare
teenage delinquent
zlodziej
inizia ad imparare
thief
zdrada
inizia ad imparare
treason
posiadanie broni bez zezwolenia
inizia ad imparare
unauthorised possession of firearms
oskarżyc kogos
inizia ad imparare
charge sb of with sth
odebrac prawko
inizia ad imparare
disqualify from driving
skazac na... za...
inizia ad imparare
sentence to... for...
pomoc humanitarna
inizia ad imparare
aid
położyc kres przemocy
inizia ad imparare
bring an end to violence
zawieszenie broni
inizia ad imparare
ceasefire
kraje rozwijające się
inizia ad imparare
developing countries
niepodległośc
inizia ad imparare
independence
usprawied uzycie sily
inizia ad imparare
justified use of force
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
inizia ad imparare
Middle East peace talks
nakreślic plan
inizia ad imparare
outline a plan
traktat pokojowy
inizia ad imparare
treaty
osiągnąc trwałe porozumienie
inizia ad imparare
reach a long-lasting agreement
broń masowego rażenia
inizia ad imparare
weapons of mass destruction
dyskryminowac kogoś
inizia ad imparare
discriminate against sb
bieda
inizia ad imparare
poverty
dyskrymiancja
inizia ad imparare
discrimination
bezdomnośc
inizia ad imparare
homelessness
nierówności społeczne
inizia ad imparare
social inequality

Devi essere accedere per pubblicare un commento.