B - Word List 5/3

 0    23 schede    esterapankowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assure
inizia ad imparare
gwarantować
available
All the materials are available at the reception desk.
inizia ad imparare
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
bookkeeper
inizia ad imparare
buchalter
career
He had a wonderful career in front of him.
inizia ad imparare
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
connections
inizia ad imparare
Połączenia
department
inizia ad imparare
dział
deserve
inizia ad imparare
zasłużyć
encouragement
inizia ad imparare
zachęta
familiar
inizia ad imparare
znajomy
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
indeed
inizia ad imparare
w rzeczy samej / istotnie
job description
inizia ad imparare
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
junior manager
inizia ad imparare
młodszy kierownik
networking
inizia ad imparare
sieci
replace
We need to replace the equipment.
inizia ad imparare
zastąpić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
restructure
inizia ad imparare
restrukturyzacji
return
inizia ad imparare
powrót
risk
inizia ad imparare
ryzyko
seek
inizia ad imparare
szukać, starać się, żądać
senior manager
inizia ad imparare
starszy menedżer
shuffle
inizia ad imparare
tasowanie, zrobić przesunięcia personalne
socialise
inizia ad imparare
uspołecznić
supervise
inizia ad imparare
kontrolować, kierować

Devi essere accedere per pubblicare un commento.