atos angielski

 0    83 schede    tilpol
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
możliwości
inizia ad imparare
chance
szkola policealna
inizia ad imparare
college
architektura wnętrz
inizia ad imparare
interior design
prawo administracyjne
inizia ad imparare
administrative law
studiować
inizia ad imparare
study at university
kierunek studiów
inizia ad imparare
major
planowanie przestrzenne
inizia ad imparare
spatial planning
mieć tytuł magistra
inizia ad imparare
receive master's degree
otrzymać tytuł magistra
inizia ad imparare
receive master's degree
praktyka
inizia ad imparare
training
urząd gminy
inizia ad imparare
Community Office
punkt obsługi klienta
inizia ad imparare
customer service
sprzet elektroniczny
inizia ad imparare
home electronics
sprzęt gospodarstwa domowego
inizia ad imparare
household goods
klienci
inizia ad imparare
customers
niezadowolony klient
inizia ad imparare
discontented customers
reklamować
inizia ad imparare
complain
na pierszej lini
inizia ad imparare
on the first line
zwracać
inizia ad imparare
give back
towar
inizia ad imparare
goods
wymieniać
inizia ad imparare
exchange
umiejętność
inizia ad imparare
ability
zdobyć
inizia ad imparare
make
pomocny
inizia ad imparare
helpful
doświadczenie
inizia ad imparare
to have experience at in
uczyć się
inizia ad imparare
learn
telefonować
inizia ad imparare
phone call
cierpliwa
inizia ad imparare
patient
opanowana
inizia ad imparare
calm
odpowiedzialna
inizia ad imparare
responsible
punktualna
inizia ad imparare
punctual
sumienna
inizia ad imparare
conscientious
spełnić obowiązek
inizia ad imparare
fulfil obligation
prowadzić rozmowę
inizia ad imparare
have a conversation
rozmowa telefoniczna
inizia ad imparare
telephone call
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
interview
pracodawca
inizia ad imparare
employer
spotkanie
inizia ad imparare
meeting
wysoka kultura osobista
inizia ad imparare
good manners
komunikatywna
inizia ad imparare
communicative
zespół
inizia ad imparare
team
w czym mogę pomóc
inizia ad imparare
can I help you
nazwisko
inizia ad imparare
surname
kierunek
inizia ad imparare
specialization
samodzielna
inizia ad imparare
independent
firma
inizia ad imparare
company
specjalizować się
inizia ad imparare
to specialize in
miedzynarodowy
inizia ad imparare
international
branża
inizia ad imparare
line of business
usługi informatyczne
inizia ad imparare
IT services
świadczyć usługi
inizia ad imparare
perform services
konsulting
inizia ad imparare
consulting
oferuje innowacyjne rozwiązania
inizia ad imparare
innovative solutions
dostarcza wysoką technologie integracje systemu
inizia ad imparare
delivers hi-tech transactional services, consulting, systems integration and managed services.
międzynarodowa firma
inizia ad imparare
international information technology services company
zepsuć się
inizia ad imparare
broken-down
naprawiać
inizia ad imparare
fix repair
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
pracowity
inizia ad imparare
diligent
zarozumiały
inizia ad imparare
conceited
leniwy
inizia ad imparare
lazy
wada
inizia ad imparare
shortcoming, fault
zaleta
inizia ad imparare
advantage
dobra atmosfera w pracy
inizia ad imparare
good atmosphere at work
awansować
inizia ad imparare
to be promoted
rozwój zawodowy
inizia ad imparare
professional development
osiągać zamiezony cel
inizia ad imparare
to achieve one's goal, aim
możliwość
inizia ad imparare
chance
rzetelny
inizia ad imparare
thorough
stała praca
inizia ad imparare
steady job
skrupulatny
inizia ad imparare
scrupulous
fałszywy
inizia ad imparare
deceitful
za mało
inizia ad imparare
enough
w niedalekiej przyszłości
inizia ad imparare
in the near future
podejmować wyzwanie
inizia ad imparare
take the challenge
radzić sobie w trudnej sytuacji
inizia ad imparare
cope with difficult situations
umieć obsługiwać komputer
inizia ad imparare
be comuputer literate
uczciwy
inizia ad imparare
honesty
uparty
inizia ad imparare
stubborn
zarabiam
inizia ad imparare
earn
zepsuty
inizia ad imparare
defekt
zorganizowana
inizia ad imparare
organized
podstawowe programy komputerowe
inizia ad imparare
basic computer programs

Devi essere accedere per pubblicare un commento.