At the Grocery store

 0    71 schede    ekomenda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wózek sklepowy
inizia ad imparare
a shopping card
część sklepu gdzie sprzedają warzywa i owoce
inizia ad imparare
the produce section
a person whose job is to receive and pay out money in a shop, bank, restaurant, etc
inizia ad imparare
a cashier
a machine in a shop or other business that records sales and into which money received is put
inizia ad imparare
a cash register
/rɪˈsiːt/ a piece of paper that proves that money, goods, or information have been received
inizia ad imparare
a receipt
a long, flat board fixed horizontally
inizia ad imparare
a shelf
a long, narrow space between the rows of shelves in a large shop /aɪl/
inizia ad imparare
an aisle
męższyzna wykładający towar na półki sklepowe
inizia ad imparare
a stockboy
a substance made from a plant, used to give a special flavour to food: przyprawy / spajsis/
inizia ad imparare
spices
część sklepu, gdzie sprzedają sery, sałatki, gotowe dania
inizia ad imparare
the deli
Michael kupił pięć zielonych jabłek
inizia ad imparare
Michael bought five green apples
Mary używa nowego wózka sklepowego
inizia ad imparare
Mary is using the new shopping cart
Sklep zamknie część z przyprawami dzisiaj
inizia ad imparare
The grocery store will close the spice aisle today
Mój ojciec mysli że sklepy sa nudne
inizia ad imparare
My father thinks the grocery storys are boring
Sklep będzie samknięty w sobotę
inizia ad imparare
The grocery store will close on Saturday
Molly zawsze wkłada swoje niegrzeczne dziecko do dzieciecego miejsca
inizia ad imparare
Molly always has to put her naughty child in the children's seat
Claire nie lubi kupować w śmierdzącym rybnym dziale
inizia ad imparare
Claire hates to shop in the smelly fish section
Dział ze sprzętem video nie jest mowy
inizia ad imparare
The video section isn't new
Kupowanie w lokalnym markecie może być ekonomiczne
inizia ad imparare
Shopping at the local market can be ekonomical
Popatrz na Bobiego brudne dziecko
inizia ad imparare
Look at Bob's dirty child
Atrakcyjna kobieta jest w sklepie
inizia ad imparare
The atracttive woman is in that grocery store
Rita spędziła swietnie poranek w sklepie
inizia ad imparare
Rita spend an enjoyable morning at the grocery store
Bezdomny mężczyzna wyszedł ze sklepu ponieważ on nie miał pieniędzy
inizia ad imparare
The homeless man had to leave the grocery store because he had no money
Ron jest bardzo pomocnym pracownikiem sklepowym
inizia ad imparare
Ron is a very helpful stockboy
Myślę że ludzie używają karty kredytowej bezmyślnie
inizia ad imparare
I think people use a credit card to buy one item thoughtless
Ted nie czuje się konfortowa kupując bez swojej żony w sklepie
inizia ad imparare
Ted doesn't feel comfortable shopping without his wife at the grocery story
Jest 6 rzędów w tym sklepie
inizia ad imparare
There are six aisles in that grocery store
Jak dużo pomarańczy Frank kupił?
inizia ad imparare
How many oranges did Frank buy?
Carrie kupiła trochę cukru w sklepie
inizia ad imparare
Carrie bought some suger at the store
Mój przyjaciel kupił trochę ryży w tym samym sklepie
inizia ad imparare
My friend bought some rice at the same store
Hałas w sklepie jest straszny
inizia ad imparare
The noise at that grocery store is terrible
Lubię ten sklep poniewać oni grają muzykę
inizia ad imparare
I like the store because they play music
Jest 70 wózków w tym sklepie
inizia ad imparare
There are 70 shopping carts in this grocery store
jest dziecięce miejsce w każdym wózku
inizia ad imparare
There is a children's seat in each cart
Myślę że pomarańczowy sok jest w rządzie 6
inizia ad imparare
I think the orange juice is in aisle 6
Chleb w tym markecie nie jest dobry
inizia ad imparare
The bread at that market is not very good
Jack kupił tort w tym sklepie
inizia ad imparare
Jack bought a cake at that story
On także kupił trochę mleka
inizia ad imparare
He also bought some milk
Iwona uzywa koszyka sklepowego
inizia ad imparare
Yvonne used a shopping basket
Ona włożyła trochę ryżu i trochę oregano do niego
inizia ad imparare
She puts some rice and some oregano in it
Mary kupiła paczkę cukru w sklepie
inizia ad imparare
Mary bought a bag of suger at the grosery store
On także kupił kostę mydła
inizia ad imparare
He also bought a bar of soap
Oni nie miają żadnych butelek ketchupu w sklepie
inizia ad imparare
They don't have any botlles of ketchup at the market
henry nie potrzebuje kiści bananów
inizia ad imparare
Henry didn't need a bunch of bananas
Ty nie możesz kupić kartonu papierosów w tym sklepie
inizia ad imparare
You can't buy cartons of cigarettes in that story
proszę o karton lodów na przyjęcie
inizia ad imparare
Please a carton of ice- cream for the party
Potrzebujemy rolek papieru ze sklepu
inizia ad imparare
We needs some rolles of paper towels from the store
Helen kupiła pół tuzina jajek w sklepie
inizia ad imparare
Helen purchased a half dozen eggs at the market
Mama potrzebuje pół litra śmietany ze sklepu
inizia ad imparare
Mom needs a pint of cream from the story
Mary zwykle kupuje tubkę pasty dla swoich dzieci
inizia ad imparare
Mary usually buy a tube of toothpaste for his kids
Proszę kup 4 kawałki sernika kiedy będziecie w sklepie
inizia ad imparare
Please buy four pieces of cheesecake while you are at the market
Mike myśli, że zkupy są nudne
inizia ad imparare
Mike thinks shopping is boring
Zakupy nudzą Maika
inizia ad imparare
Shopping bores Mike
Supermarket myli ludzi
inizia ad imparare
The supermarket confuses people
On odczuwa znudzenie kupując
inizia ad imparare
He feels bored by shopping
On dał oba jabłka swoim braciom
inizia ad imparare
He gave both of the apples to his brothers
Nie kupił dużo ryżu
inizia ad imparare
He didn't buy much rise
Cal kupił zielone jabłka, dojrzałe banany i świeże marchewki
inizia ad imparare
Cal bougth green apples, ripe babanas and fresh carotts
Zły kupujący krzyczał na nieuprzejmego kasjera
inizia ad imparare
The angry shopper was shouting at the rude cashier
W dziale deli mieli w sprzedaży wędzone ryby, francuski ser i włoskie sałatki
inizia ad imparare
The deli had a sale on smoked fish, French cheese and Italian salads
John tylko kupił kilka jabłek
inizia ad imparare
John only bought a couple of apples
Mie potrzebujemy dużo wody
inizia ad imparare
We don't need much water
Jahn potrzebuje dużo jajek
inizia ad imparare
Joan needs lots of eggs
Sklep był stary i brudny
inizia ad imparare
The grocery store was old and dirty
Ta kasierka nie była bardzo pomocna
inizia ad imparare
That cashier wosn't very helpful
ekonomiczni kupujący zawsze szukają tanich sklepów
inizia ad imparare
Economical shoppers are always looking for cheap stores
Andrea kupiła 10 bochenków chleba
inizia ad imparare
Andrea bought 10 loaves of bread
My potrzebujemy nowe słoiczki przypraw
inizia ad imparare
We need some new jars of spice
Jak wielu sklepów Mike jest właścicielem?
inizia ad imparare
How many grocery stores does Mike own?
Co oni sprzedają w sklepie?
inizia ad imparare
What do they sell at the grocery stores?
Oni sprzedają wiele rzeczy
inizia ad imparare
They sell many things

Devi essere accedere per pubblicare un commento.