at the beach

 0    54 schede    ekomenda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Greta would windsurf if she didn't have a bad back
inizia ad imparare
Greta będzie windsurf jeżeli nie będzie miała złego tyłu
If there more wind, there might be more windsurfers
inizia ad imparare
Jeżeli będzie więcej wiatru, będzie można windsurfers
If there weren't a storm, Rita might go surfing
inizia ad imparare
Jeżeli nie bedzie sztormu. Rita może iść serfować
If it were sunny, we might get a suntan
inizia ad imparare
Jeżeli było słonecznie, my mogliśmy opalać się
If Glenn came to the beach, his girlfriend might come too
inizia ad imparare
Jeżeli Glenn przyjdzie na plażę, to jego dziewczyna przyjdzie też
Gdyby Jan miał dżypa, jestem pewny, on mógłby znaleźć także dziewczynę
inizia ad imparare
If Jan had a dune buggy I'm sure he might also find a girl friend
Gdyby tam były większe fale, moglibyśmy iść serfować
inizia ad imparare
If there were higher waves, we might go surfing
Gdyby tam było więcej ludzi, my moglibyśmy zagrać w siatkówkę
inizia ad imparare
If there were more people, we could play beach volleyball
Gdyby tam nie było takiego tłumu, ona mogłaby pozwolić swojemu psu pobiec wolno po piasku
inizia ad imparare
If there weren't such a crowd, she could let her dog run loose on the sand
Gdyby Agata miała dużo pieniedzy, ona mogłaby kupić źaglówkę
inizia ad imparare
If Agatha had a lot of money, she could buy a new sailboat.
Gdyby plaża miała więcej piasku, więcej dzici mogłoby budować zamki z piasku
inizia ad imparare
If the beach had more sand more children could biuld sand castles
gdybym był właścicielem plaży mógłbym otworzyć kasino
inizia ad imparare
If I owned a beach, I could open a casino
Nina mogłaby uprawiać narty wodne, gdyby miała lepszą równowagę
inizia ad imparare
Nina could slalom ski if she had better balance
Betty mogłaby iść pływać, gdyby nie była przeziębiona
inizia ad imparare
Betty could go swimming if she didn't have a cold
Jeżeli Sandy poszła na plażę ona mogłaby uczyć się pływać
inizia ad imparare
If Sandy went to beach she could learn to swim
Claire mogłaby pływać lepiej jeżeli pracowałaby ciężej
inizia ad imparare
Claire could swim better if she tried harder
Czy możemy użyć twojego skutera?
inizia ad imparare
Could we use your jet-ski?
Terry może iść serfować wieczorem
inizia ad imparare
Terry might go surfing tonight
Jeżeli Polly miała serfing ona będzie wypatrywała dobre fale
inizia ad imparare
If Polly had a surfboard, she would look for some good waves.
Przypływ może zrujnować grila jeżeli oni nie przeniosą się w inne miejsce
inizia ad imparare
The tide could ruin the barbecue if they don't move to a different place
Alicja może wypożyczyc dżipa jeżeli ona może zabrać swojego chłopaka ze sobą
inizia ad imparare
Alice might rent a beach buggy if she can get her boyfriend to go with her
Ja mógłbym ocalić wszystkie piękne dziweczyny gdybym był ratownikiem
inizia ad imparare
I would save all beautiful girls if I were a lifeguard
Czy możemy przynieść leżali na plażę
inizia ad imparare
Could we bring the chaise longues to the beach?
Loretta nie może iść opalać się dzisiaj
inizia ad imparare
Loretta might not go subbathing today.
Cy możemy użyć nowego plażowego recznika?
inizia ad imparare
Could we use the new beach towels?
Jeżeli mieliśmy więcej olejku, my możemy mieć dobrą opaleniznę
inizia ad imparare
If we had more suntan lotion, we might get a good tan
Teodor może iść serfować jeżeli on będzie miał deskę
inizia ad imparare
Theodore would go windsurfing if he had a board
Czy chciałbyś pójść poserfować ze mną?
inizia ad imparare
Would you like to go surfing with me?
Czty Albert może pożyczyć twóją deskę do pływnia?
inizia ad imparare
Could Albert borrow your surfboard?
Jeżeli plaża maiała więcej ratowników, to mogło być więcej pływających
inizia ad imparare
If the beach had more lifeguards, there might be more swimmers.
wydma
inizia ad imparare
a dune
dżip
inizia ad imparare
a beach buggy
zamek z piasku
inizia ad imparare
a sand castle
zestaw plażowy(wiadereczko, łopatka, itp)
inizia ad imparare
a sand bucket
piasek
inizia ad imparare
a sand bar
slalom ski
inizia ad imparare
a slalom ski
skuter wodny
inizia ad imparare
a jet- ski
fala
inizia ad imparare
a wave
serfer
inizia ad imparare
a surfer
osoba opalająca się
inizia ad imparare
a sunbather
leżak
inizia ad imparare
a chaise longue
przypływ
inizia ad imparare
the tide
przystań
inizia ad imparare
a marina
muszla
inizia ad imparare
a seashell
Czy chciałbyś iść na plażę?
inizia ad imparare
Would like to go to the beach?
Kiedy byłam dzieckiem Ja mogłam chodzić na plażę każdego dnia
inizia ad imparare
When I was a child, I would go to the beach every day
Gerard powinien kupić nową deskę do pływania
inizia ad imparare
Gerard would like a new surfboard
Czy mógłbyś zapytać ratownika o imię?
inizia ad imparare
Would you mind asking the lifeguard his name?
Carl preferuje serfowanie niż żeglowanie
inizia ad imparare
Carl would prefer to surf than to sail
Kiedy Mike miał dziewczynę, on chodził na plażę czły czas z nią
inizia ad imparare
When the Mike had a girlfriend, he would go to the beach all the time with her
Czy mógłbyś pożyczyć mi swoja deskę, proszę
inizia ad imparare
Would you lend me your surfboard, please?
Frank potrzebuje kupić nowy kostium do chodzenia na plażę
inizia ad imparare
Frank would need to buy a new swimsuit to go to the beach
Musimy zostać na plaży, aby zobaczyć zachód słońca
inizia ad imparare
We might stay at the beach to watch the sunset
Czy mogę użyć twojego ręcznika plażowego
inizia ad imparare
Might I use your beach towel?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.