Angielski zawodowy

 0    35 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Za zakupy spożywcze płace czekiem.
inizia ad imparare
I pay for my groceries by cheque.
On używa gotówką za rzeczy poniżej 50 $.
inizia ad imparare
He uses cash for things under $ 50.
Oni kupują jedzenie w supermarkecie przez ich kartę debetową.
inizia ad imparare
They buy food at the supermarket with their debit card.
My płacimy za nasze rachunki domowe przez przelew albo kartę kredytową.
inizia ad imparare
We pay for our household bills by direct debit or credit card.
Ona oszczędza 50 € każdego miesiąca przez kupowanie online.
inizia ad imparare
She saves 50 € each month by shopping online.
On czyta sekcje finansową w gazecie na początku.
inizia ad imparare
He reads the financial section of the newspaper first.
Ona ogląda wiadomości biznesowe w telefizji.
inizia ad imparare
She watches business news on TV.
Oni sprawdzają swój stan konta każdego tygodnia.
inizia ad imparare
They check their account statement every week.
emerytura
inizia ad imparare
a pension
Pieniądze, które dostajesz kiedy jesteś stary i nie pracujesz.
inizia ad imparare
Money you get when you're old and don't work.
budżet
inizia ad imparare
a budget
Plan który robisz o tym co masz kupić i jak dużo wydać
inizia ad imparare
A plan you make about what to buy and how much to spend.
dochód
inizia ad imparare
income
Wszystkie pieniądze, które dostajesz z twojej pracy albo innych źródeł.
inizia ad imparare
All the money that you get from your work or other sources.
wypłata
inizia ad imparare
salary
Pieniądze, które dostajesz od swojego pracodawcy.
inizia ad imparare
The money that you get from your employer.
wydatki
inizia ad imparare
expenses
Pieniądze, którymi płacisz za rzeczy takie jak jedzenie, benzynę, rachunki domowe itp.
inizia ad imparare
Money you pay for things like food, petrol, household bills, etc.
realistyczny
inizia ad imparare
realistic
Coś co jest możliwe do osiągnięcia.
inizia ad imparare
Something that is possible to achieve
Zarządaj twoimi pieniędzmi lepiej.
inizia ad imparare
Manage your money better.
Nie ważne czy masz już prace albo nadal jesteś studentem, ważne jest abyś umiał zarządzać swoimi pieniędzmi dobrze.
inizia ad imparare
Whether you already have a job or you are still a student, it is important to manage your money well.
Tutaj jest kilka pytań, aby sobie je zadać:
inizia ad imparare
Here are some questions to ask yourself:
Jak duży jest mój dochód?
inizia ad imparare
How big is my income?
Czy mogę zaoszczędzić na emeryture?
inizia ad imparare
Can I save for a pension?
Jak mogę zarobić więcej pieniędzy?
inizia ad imparare
How can I earn more money?
Czy moja wypłata pokrywa wszystkie moje wydatki?
inizia ad imparare
Is my salary pay all my expenses?
Czy mój budżet jest realistyczny?
inizia ad imparare
Is my budget realistic?
Sześć rad, które pomogą ci zarządzać twoimi pieniędzmi lepiej:
inizia ad imparare
Six tips to help you manage your money better:
Zrób budżet i trzymaj się go.
inizia ad imparare
Make a budget and keep to it.
Nauczyć się gotować, i jedź w domu częściej.
inizia ad imparare
Learn to cook and eat at home more.
Kupuj rzeczy, które potrzebujesz przed tymi, które chcesz.
inizia ad imparare
Buy the things you need before you buy things you want.
Sprawdzaj ceny w dwóch lub trzech supermarketach.
inizia ad imparare
Check the prices in two or three supermarkets.
Nie chodź do kina, oglądaj DVD w domu.
inizia ad imparare
Don't go to the cinema, watch DVDs at home.
Chodź, nie jedź.
inizia ad imparare
Walk, don't drive.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.