angielski ekonomii 201-300

 0    95 schede    vesshyskel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
system walutowy
inizia ad imparare
monetary system
przekaz pieniężny
inizia ad imparare
money transfer
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage
netto
inizia ad imparare
net
dochód netto
inizia ad imparare
net revenue
pobory netto
inizia ad imparare
net salaries
organizacje niedochodowe
inizia ad imparare
non-profit organizations
banknot
inizia ad imparare
a note
sondaż opinii
inizia ad imparare
opinion poll
oferta
inizia ad imparare
offer
rozpisanie emisji papierów wartościowych
inizia ad imparare
offer by sale for tender
koszty operacyjne
inizia ad imparare
operating costs
zamówienie
inizia ad imparare
order
wyczerpany
inizia ad imparare
out of stock
usługi zewnętrzne
inizia ad imparare
outsourcing
kwota zaległa
inizia ad imparare
outstanding amount
saldo niepokryte
inizia ad imparare
outstanding balance
koszty stałe
inizia ad imparare
overheads
kapitał własny
inizia ad imparare
Owned capital
spółka partnerska
inizia ad imparare
Partnership Company
strona
inizia ad imparare
party
strona w negocjacjach
inizia ad imparare
party to a deal
płacić
inizia ad imparare
pay
wpłacić zaliczkę
inizia ad imparare
pay a deposit
spłacić pożyczkę
inizia ad imparare
pay of a loan
płatność
inizia ad imparare
payment
kierownik
inizia ad imparare
person in charge
miejsce dostawy towaru
inizia ad imparare
point of delivery
wycena filmy po emisji akcji
inizia ad imparare
post money valuation
spółka prywatna
inizia ad imparare
private company
własność prywatna
inizia ad imparare
private ownership
zakład produkcyjny
inizia ad imparare
production plant
wydajność
inizia ad imparare
productivity
wskaźnik wydajności
inizia ad imparare
productivity index
zysk
inizia ad imparare
profit
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit-and-loss account
nieruchomości
inizia ad imparare
property
zakup
inizia ad imparare
purchase
siła nabywcza
inizia ad imparare
purchasing power
spółka akcyjna
inizia ad imparare
public limited company
prawo sprzedaży
inizia ad imparare
put option
interpretować bilans
inizia ad imparare
read the balance sheet
majątek trwały
inizia ad imparare
real estate
biuro obrotu nieruchomościami
inizia ad imparare
Real estate agency
pośrednik przy sprzedaży nieruchomości
inizia ad imparare
real estate broker
księgi wieczyste
inizia ad imparare
real estate register
podatek od nieruchomości
inizia ad imparare
real estate tax
sugerowana cena detaliczna
inizia ad imparare
recommended retail price
wynagrodzenie
inizia ad imparare
remuniration
dział badawczo rozwojowy
inizia ad imparare
research and development
detalista
inizia ad imparare
retailer
zwrot inwestycji
inizia ad imparare
return on investment
reprywatyzacja
inizia ad imparare
return to private
przychody
inizia ad imparare
revenues
pensja
inizia ad imparare
salary
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
sprzedaż
inizia ad imparare
sales
papiery wartościowe
inizia ad imparare
securities
kapitał zalążkowy
inizia ad imparare
seed capital
koszty sprzedaży
inizia ad imparare
selling costs
opłata za usługę
inizia ad imparare
service charge
akcja
inizia ad imparare
a share
akcjonariusz
inizia ad imparare
stockholder
wysyłka
inizia ad imparare
shipment
wysyłkowy
inizia ad imparare
shipping
specjalistyczne szkolenie kadry kierowniczej
inizia ad imparare
specialised management training course
ubezpieczenia społeczne
inizia ad imparare
social insurance
system ubezpieczeń społecznych
inizia ad imparare
social insurance system
minimum socjalne
inizia ad imparare
social level
świadczenia socjalne
inizia ad imparare
Social Security benefits
składki na ubezpieczenie społeczne
inizia ad imparare
social security contributions
waluta niewymienialna
inizia ad imparare
soft currency
usamodzielnienie danego produktu
inizia ad imparare
spin off
zestawienie należności
inizia ad imparare
statement
analiza statystyczna
inizia ad imparare
statistical analysis
akcja
inizia ad imparare
stock
opcje giełdowe
inizia ad imparare
stock options
spółka zależna
inizia ad imparare
subsidiary
dostawca
inizia ad imparare
supplier
nadwyżka
inizia ad imparare
surplus
podatek
inizia ad imparare
tax
urząd skarbowy
inizia ad imparare
tax office
handel
inizia ad imparare
trade
związek handlowy
inizia ad imparare
trade union
spółka handlowa
inizia ad imparare
Trading Company
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
podatek vat
inizia ad imparare
value added tax
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
venture
płaca
inizia ad imparare
wages
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
gwarancja
inizia ad imparare
a warranty
hurtownik
inizia ad imparare
wholesaler
cena hurtowa
inizia ad imparare
a wholesale price

Devi essere accedere per pubblicare un commento.