Angielski conflict

 0    89 schede    flow12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zainteresowany
inizia ad imparare
involved
nieodpowiedni
inizia ad imparare
inappropriate
odpowiedni
inizia ad imparare
appropriate
nie do przyjęcia
inizia ad imparare
unacceptable
dotyczyć
inizia ad imparare
concern
zapobiegać
inizia ad imparare
prevent
zapewniać
inizia ad imparare
ensure
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
frekwencja
inizia ad imparare
attendance
kłotnia
inizia ad imparare
disputes
prowadzić do kłotni
inizia ad imparare
lead to disputes
przerywać
inizia ad imparare
interrupt
pozwolenie
inizia ad imparare
permission
niezbędny
inizia ad imparare
vital
przygotowany
inizia ad imparare
prepared
rozwiązywać problem
inizia ad imparare
resolve
rozwiązywać problem a
inizia ad imparare
address
zagadnienia konfliktowe
inizia ad imparare
conflict issues
obciążenie robocze
inizia ad imparare
workloads
prztłaczający
inizia ad imparare
appresive
stanowczy
inizia ad imparare
stanowczy
drugorzędny, pomocniczy
inizia ad imparare
subsidiary
wydana natychmiast
inizia ad imparare
delivered immediately
brać pod uwagę
inizia ad imparare
consider
potwierdzić
inizia ad imparare
confirm
zapytać
inizia ad imparare
enquire
prośba
inizia ad imparare
request
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
spokój
inizia ad imparare
calmness
słaby
inizia ad imparare
weak
elastyczność
inizia ad imparare
flexibility
uczuciowy
inizia ad imparare
emotional
nieelastyczny
inizia ad imparare
inflexible
niecierpliwy
inizia ad imparare
impatient
nieuczuciowy
inizia ad imparare
unemotional
trwały
inizia ad imparare
consistent
trwałość
inizia ad imparare
consistency
współczujący
inizia ad imparare
sympathetic
niefomalny
inizia ad imparare
informal
formalność
inizia ad imparare
formality
zaangażowany
inizia ad imparare
enthusiastic
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
niezaangażowany
inizia ad imparare
unenthusiastic
współczujący
inizia ad imparare
unsympathetic
nietrwały
inizia ad imparare
inconsistent
przejżeć
inizia ad imparare
review
przejżeć
inizia ad imparare
to look again
ogadaliśmy wszystko
inizia ad imparare
covered everything
stanowsiko
inizia ad imparare
post
obsada stanowisk za granicą
inizia ad imparare
overseas posting
wynik sprzedaży
inizia ad imparare
sales record
możliwość
inizia ad imparare
posibility
złożyć propozycje
inizia ad imparare
make a suggestion
popierać kogoś
inizia ad imparare
to support, take sides with
zaproponować
inizia ad imparare
suggest
umiejętność radzenia sobie z konfliktem
inizia ad imparare
conflict-menage skills
udawać
inizia ad imparare
pretend
osoba z którą pracuję
inizia ad imparare
colleque
zniżka
inizia ad imparare
discount
podwyżka
inizia ad imparare
raise
zwiększać
inizia ad imparare
increase
zmniejszać
inizia ad imparare
reduce
prowizja
inizia ad imparare
commision
dostarczyć
inizia ad imparare
deliver, despatch, provide
zysk
inizia ad imparare
profit
odebrać
inizia ad imparare
collect
zastraszyć kogoś
inizia ad imparare
bullies
cena za sztukę
inizia ad imparare
unit price
z wyprzedzeniem
inizia ad imparare
in advance
pewne zamówienie
inizia ad imparare
firm order
osiągnąć cel sprzedaży
inizia ad imparare
meet sales target
działalność
inizia ad imparare
performance
dotrzymywać terminów końcowych
inizia ad imparare
meet deadline
realizować zamówienia
inizia ad imparare
fill all the order
składać regularne zamówienia
inizia ad imparare
place regular order
niedoceniać
inizia ad imparare
undervalued
zle opłacany
inizia ad imparare
underpaid
groźba
inizia ad imparare
thret
złożyć zamówienie
inizia ad imparare
place an order = to make an order
warunki płatności
inizia ad imparare
payment conditions
premia motywacyjna
inizia ad imparare
signing-on bonus
przywłaszyć sobie przysługi
inizia ad imparare
took credit
unikać
inizia ad imparare
avoid
utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
dowiadywac sie
inizia ad imparare
find out
zwracać się
inizia ad imparare
refer
rozwiązanie
inizia ad imparare
solution
przekroczyć
inizia ad imparare
exceed
przemyśleć coś
inizia ad imparare
go over

Devi essere accedere per pubblicare un commento.