an ordinary day

 0    110 schede    katarzynachwala
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kręcone włosy
inizia ad imparare
frizzy hair
ścielić łóżko
inizia ad imparare
to make the bed
czesać włosy
inizia ad imparare
to comb hair
spieszyć się
inizia ad imparare
to be in a hurry
pędzić
inizia ad imparare
to rush
zmywać
inizia ad imparare
to wash up
odkurzać
inizia ad imparare
to hoover
wyrzucić śmieci/ opróżnić kosz na śmieci
inizia ad imparare
to empty the bin
nie nadążać z wykonaniem prac domowych
inizia ad imparare
to get behind with housework
podwieczorek
inizia ad imparare
afternoon snack
iść na zakupy
inizia ad imparare
go shopping
szykować się do spania
inizia ad imparare
to get ready for bed
zasypiać
inizia ad imparare
to fall asleep
ustalona (skostniała) rutyna
inizia ad imparare
established routine
przyjmować przyjaciół
inizia ad imparare
to have friends in
wpadać w rutynę
inizia ad imparare
to fall into a routine
wyprowadzać psa
inizia ad imparare
to walk the dog
iść na spacer
inizia ad imparare
to go for a walk
podlewać kwiaty
inizia ad imparare
to water flowers
ścierać kurz
inizia ad imparare
to dust
dotrzeć do szkoły / pracy
inizia ad imparare
get to school / work
spieszyć się
inizia ad imparare
to be in a hurry
ubierać się
inizia ad imparare
to get dressed
podwieczorek
inizia ad imparare
afternoon snack
gawędzić
inizia ad imparare
to chat
kolacja
inizia ad imparare
supper
iść pobiegać
inizia ad imparare
to go jogging
gimnastykować się
inizia ad imparare
to do exercises
golić się
inizia ad imparare
to shave
malować się
inizia ad imparare
to put on make up
przemyć twarz
inizia ad imparare
to rinse one’s face
wstać z łóżka
inizia ad imparare
to get out of bed
pod jednym dachem
inizia ad imparare
under the same roof
pojawiać się, występować
inizia ad imparare
to occur
brak
inizia ad imparare
shortage
dbać, troszczyć się
inizia ad imparare
to care for
liczyć na
inizia ad imparare
to count on
kłócić się
inizia ad imparare
to quarrel
przestrzegać reguł
inizia ad imparare
to obey the rules
ustalić
inizia ad imparare
to lay down
wychowywanie dzieci
inizia ad imparare
raising children
prowadzenie domu
inizia ad imparare
housekeeping
zdecydowany
inizia ad imparare
strong-minded
narzucający swoją wolę
inizia ad imparare
bossy
sprzeciwiać się czemuś
inizia ad imparare
to object to something
kłócić się
inizia ad imparare
to argue
dzielić z kimś kuchnię
inizia ad imparare
share the kitchen
pomagać w domu
inizia ad imparare
help around the house
wydawać pieniądze
inizia ad imparare
to spend money
polegać na kimś
inizia ad imparare
rely on somebody
rada
inizia ad imparare
advice
czwarta klasa
inizia ad imparare
the fourth form
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass the examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
inizia ad imparare
the secondary-school certificate
dobre stopnie
inizia ad imparare
good marks
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
inizia ad imparare
to take the entrance examination
dobre opanowanie (języka)
inizia ad imparare
good command
chodzić na zajęcia
inizia ad imparare
to attend classes
wykłady
inizia ad imparare
lectures
mieć przyznane stypendium
inizia ad imparare
be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
inizia ad imparare
write a thesis
stopień naukowy magistra
inizia ad imparare
master’s degree
robić studia podyplomowe
inizia ad imparare
do postgraduate studies
doktorat
inizia ad imparare
doctorate
satysfakcjonująca praca
inizia ad imparare
satisfying job
sensowny
inizia ad imparare
sensible
przyjemny, sprawiający radość
inizia ad imparare
enjoyable
wyjść za mąż, ożenić się
inizia ad imparare
to get married
plany na przyszłość
inizia ad imparare
future plans
kariera zawodowa (zawód)
inizia ad imparare
professional career
liceum
inizia ad imparare
high school
księgowa
inizia ad imparare
accountant
inżynier mechanik
inizia ad imparare
Mechanical Engineer
mieć różnorodne zaintetesowania
inizia ad imparare
have varied interests
uczęszczać na kurs języka francuskiego
inizia ad imparare
attend a French language course
średniozaawansowany
inizia ad imparare
Intermediate
surfować po internecie
inizia ad imparare
to surf the Internet
mieć pozytywne podejście do życia
inizia ad imparare
have a positive attitude to life
przedstawić się
inizia ad imparare
to introduce oneself
adres stały
inizia ad imparare
permanent address
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
place of residence
stan cywilny
inizia ad imparare
marital status
nieżonaty, niezamężna
inizia ad imparare
single
żonaty, zamężna
inizia ad imparare
married
rozwiedziony
inizia ad imparare
divorced
owdowiały
inizia ad imparare
widowed
moja rodzina składa się z czterech osób
inizia ad imparare
My family consists of four people
domek jednorodzinny
inizia ad imparare
detached house
na przedmieściach
inizia ad imparare
in the suburbs
nudna (utarta) rutyna
inizia ad imparare
the dull routine
życie codzienne
inizia ad imparare
everyday life
odpowiadać (w sensie lubić)
inizia ad imparare
to suit
prowadzić intensywny tryb życia
inizia ad imparare
lead a hectic life
być stale czymś zajętym
inizia ad imparare
to be always on the go
jest oddana rodzinie
inizia ad imparare
she is a family woman
dbać o rodzinę
inizia ad imparare
take good care of the family
lubić życie rodzinne
inizia ad imparare
to be fond of home-life
być łagodnym
inizia ad imparare
to be good-tempered
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
opiekować się
inizia ad imparare
to look after
dobrze żyć z kimś
inizia ad imparare
get on well with smb
częstować
inizia ad imparare
to treat somebody to
dopatrywać się dobra w ludziach
inizia ad imparare
to see the good in people
siostrzenica
inizia ad imparare
niece
siostrzeniec
inizia ad imparare
nephew
babcia
inizia ad imparare
gran
rozpieszczać, psuć
inizia ad imparare
to spoil
skończyć studia
inizia ad imparare
to complete the studies
założyć własną rodzinę
inizia ad imparare
to raise one’s own family

Devi essere accedere per pubblicare un commento.