AGA-dużo różnych słów

 0    225 schede    englishmasters
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zakochać się
inizia ad imparare
fell in love
wymieniać
inizia ad imparare
trade
dusza
inizia ad imparare
soul
szukać
inizia ad imparare
looking for
gapić się
inizia ad imparare
stare
pokazywać
inizia ad imparare
show
dmuchać
inizia ad imparare
blow
gonić
inizia ad imparare
chase
zabierać czas
inizia ad imparare
take time
ciągle
inizia ad imparare
still
żebrać, prosić
inizia ad imparare
beg
pożyczać komuś
inizia ad imparare
borrow
pożyczać od kogoś
inizia ad imparare
lend
kraść
inizia ad imparare
steal
wzrok
inizia ad imparare
sight
czuć
inizia ad imparare
feel
leniuch
inizia ad imparare
slacker
spędzać czas z przyjaciółmi
inizia ad imparare
hang out
zostać
inizia ad imparare
become
dezorientować, pomieszać
inizia ad imparare
confuse
nosić
inizia ad imparare
carry
rzucać
inizia ad imparare
throw
mieć znaczenie
inizia ad imparare
matter
Co się stało?
inizia ad imparare
What's the matter?
szybko
inizia ad imparare
quickly
być podobnym do kogoś
inizia ad imparare
to be like sb
uderzyć, pokonać
inizia ad imparare
beat
dorosły
inizia ad imparare
adult
kelner
inizia ad imparare
waiter
pukać
inizia ad imparare
knock
w porządku
inizia ad imparare
all right
wypełniać
inizia ad imparare
fill
dach
inizia ad imparare
roof
być w dobrych stosunkach
inizia ad imparare
be on the good terms
posunąć się
inizia ad imparare
scoot over
pranie
inizia ad imparare
laundry
złodziej
inizia ad imparare
thief
złodziej kieszonkowy
inizia ad imparare
robber
okradać
inizia ad imparare
rob
ruszać
inizia ad imparare
move
wprowadzać się
inizia ad imparare
move into
tramwaj
inizia ad imparare
tram
wolę ... zamiast...
inizia ad imparare
rather than
zastanawiać się
inizia ad imparare
wonder
cud
inizia ad imparare
miracle
mieć coś do zrobienia
inizia ad imparare
have sth to do
wchodzić
inizia ad imparare
enter
szczekać
inizia ad imparare
bark
podczas
inizia ad imparare
during
światło się wyłączyło
inizia ad imparare
light go out
śmiechy
inizia ad imparare
giggles
reklama
inizia ad imparare
advertisement
centrum handlowe
inizia ad imparare
mall
wygłupiać się
inizia ad imparare
to goof off
ciepło
inizia ad imparare
heat
udawać
inizia ad imparare
pretend
środowisko
inizia ad imparare
enviroment
zauważyć
inizia ad imparare
notice
oddychać
inizia ad imparare
breath
wypuszczać
inizia ad imparare
bring out, let out
wkrótce
inizia ad imparare
soon
miejsce
inizia ad imparare
spot
zagadka
inizia ad imparare
mystery
dostać się, zamierzać coś zrobić
inizia ad imparare
get in
mój, moje
inizia ad imparare
of mine
mieszkać
inizia ad imparare
live
opuszczać
inizia ad imparare
leave
badać
inizia ad imparare
egzaminate
golić się
inizia ad imparare
shave
broda
inizia ad imparare
chin
okazać się
inizia ad imparare
turn out
przytulać
inizia ad imparare
hug
dawno, dawno temu...
inizia ad imparare
once upon a time
piec
inizia ad imparare
bake
ciasto
inizia ad imparare
cake
chować się
inizia ad imparare
hide
szukać
inizia ad imparare
seek
słaby
inizia ad imparare
weak
zgadywać, przypuszczać
inizia ad imparare
guess
wypadek
inizia ad imparare
accident, misadventure
tłum
inizia ad imparare
crowd
ciągnąć
inizia ad imparare
drag
zawieść kogoś
inizia ad imparare
put/let down
mózg
inizia ad imparare
brain
głupiec
inizia ad imparare
fool
odwrócić się, odrzucić
inizia ad imparare
turn away
za
inizia ad imparare
behind
kłamstwo
inizia ad imparare
lie
zachód słońca
inizia ad imparare
sunset
samotny
inizia ad imparare
lonely
samotność
inizia ad imparare
loneliness
ratować
inizia ad imparare
save
pojechać na przejażdżkę
inizia ad imparare
cruse around
trwać
inizia ad imparare
last
pozory
inizia ad imparare
veneer
krew
inizia ad imparare
blood
rozbić (auto)
inizia ad imparare
wreck
odciąć
inizia ad imparare
cut out
lina
inizia ad imparare
rope
pozwolić
inizia ad imparare
let
polecenie, porządek
inizia ad imparare
order
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
zrównoważony
inizia ad imparare
balance
posiadać
inizia ad imparare
own
ładunek
inizia ad imparare
load
ponury
inizia ad imparare
gloomy
marnować
inizia ad imparare
waste
śmieci
inizia ad imparare
trash, garbage, rubbish
wtedy
inizia ad imparare
then
walczyć
inizia ad imparare
fight
daleko
inizia ad imparare
far
tak jakby
inizia ad imparare
kind of
także
inizia ad imparare
as well
wywoływać
inizia ad imparare
bring about
dziwny
inizia ad imparare
weird
krzyk, krzyczeć
inizia ad imparare
scream
prawie
inizia ad imparare
almost
skruszony
inizia ad imparare
ashamed
bez
inizia ad imparare
without
kiedykolwiek
inizia ad imparare
ever
beznadziejnie
inizia ad imparare
hopeless
zniknąć
inizia ad imparare
gone
obok
inizia ad imparare
side by side
cień
inizia ad imparare
shadow
zaprzeczać
inizia ad imparare
deny
pozwolić komuś odejść
inizia ad imparare
let somebody go
świecić
inizia ad imparare
shine
przez
inizia ad imparare
through
dzielić
inizia ad imparare
divide
umysł
inizia ad imparare
mind
szafka
inizia ad imparare
shelf
liczyć
inizia ad imparare
count
pęknąć
inizia ad imparare
burst
topić się
inizia ad imparare
drown
zalegać
inizia ad imparare
overdue
zamiatać
inizia ad imparare
sweep
stawiać czemuś czoło
inizia ad imparare
face sth
cierpienie
inizia ad imparare
harm
niszczyć
inizia ad imparare
destroy
zaangażowany
inizia ad imparare
involved
jasno
inizia ad imparare
bright
wybierać
inizia ad imparare
choose
strzelać
inizia ad imparare
shoot
spadająca gwiazda
inizia ad imparare
shooting star
żywy
inizia ad imparare
alive
stawać się
inizia ad imparare
become
zaraz
inizia ad imparare
right away
pierwsze wejrzenie
inizia ad imparare
first sight
promienie słoneczne
inizia ad imparare
sun rays
dłoń
inizia ad imparare
palm
wznosić
inizia ad imparare
rise
wszechświat
inizia ad imparare
universe
najlepszy, niepokonany
inizia ad imparare
ace
śledzić, podążać za kimś
inizia ad imparare
follow
rada
inizia ad imparare
advice
osiągnąć sukces
inizia ad imparare
succeed
ćwiczyć
inizia ad imparare
exercise
bałagan
inizia ad imparare
mess
prawdopodobnie
inizia ad imparare
perhaps
zajęty
inizia ad imparare
busy
wyposażenie
inizia ad imparare
equipment
wybór
inizia ad imparare
choice
pilnować kogoś
inizia ad imparare
look after sb
wydawać się
inizia ad imparare
seem
być w kontakcie
inizia ad imparare
keep in touch
zabawny, rozrywkowy
inizia ad imparare
entertaining
zależeć
inizia ad imparare
depend
zaiste
inizia ad imparare
indeed
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
zmartwiony
inizia ad imparare
worried
pocieszać
inizia ad imparare
comfort
obracać
inizia ad imparare
spin
samolubny
inizia ad imparare
selfish
przyłączyć się
inizia ad imparare
join
podejrzany
inizia ad imparare
suspicious
para, kilka
inizia ad imparare
couple
występować
inizia ad imparare
occur
koszmar
inizia ad imparare
nightmare
odpoczywać
inizia ad imparare
rest
łapać
inizia ad imparare
grab
kilka
inizia ad imparare
several
polepszać
inizia ad imparare
improve
zestarzeć się
inizia ad imparare
get old
polecać
inizia ad imparare
recommend
niezależny
inizia ad imparare
independent
forma
inizia ad imparare
shape
oprócz
inizia ad imparare
besides
przeciętny
inizia ad imparare
average
mniej
inizia ad imparare
less
warty
inizia ad imparare
worth
narzędzie
inizia ad imparare
tool
spieszyć się
inizia ad imparare
to rush out, to be in a rush
szept
inizia ad imparare
whisper
pusty
inizia ad imparare
empty
pustka
inizia ad imparare
hollow
wiara
inizia ad imparare
faith
rachunek, paragon
inizia ad imparare
receipt
wystarczająco
inizia ad imparare
enough
Bądź zdrów!
inizia ad imparare
take care
oboje
inizia ad imparare
both
powietrze
inizia ad imparare
air
skończyć (jako)
inizia ad imparare
end up
kolejny
inizia ad imparare
another
wydarzenie
inizia ad imparare
event
wymagania
inizia ad imparare
requirement
różne
inizia ad imparare
various
głupi, śmieszny
inizia ad imparare
silly
zagraniczny
inizia ad imparare
foreign
zapewniać
inizia ad imparare
provide
twierdzić
inizia ad imparare
claim
bezsensowne
inizia ad imparare
pointless
ktokolwiek
inizia ad imparare
anyone
benzyna
inizia ad imparare
petrol, gas, oil
zamiast
inizia ad imparare
instead
niezbędny
inizia ad imparare
essential
opisywać
inizia ad imparare
describe
wymagać
inizia ad imparare
demand
ulga
inizia ad imparare
relief
zawstydzać
inizia ad imparare
embarass
dawać
inizia ad imparare
give
odbierać, zabierać
inizia ad imparare
take
otrzymywać
inizia ad imparare
receive
dostać
inizia ad imparare
get
rzadki
inizia ad imparare
rare
powtarzać (np. słówka)
inizia ad imparare
revise

Devi essere accedere per pubblicare un commento.