aga czasy teraźniejsze ćwiczenia

 0    68 schede    englishmasters
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ona pierze swoje jeasny w każdy weekend
inizia ad imparare
she washes her jeans in every week
ten samochód kosztuje 20 dolarów
inizia ad imparare
this car costs 20 $
my czasami oglądamy tv
inizia ad imparare
we sometimes watch TV
mój wujek łowi ryby w morzu
inizia ad imparare
my unckle fishes fish in sea
marta nie pomaga rodzicom
inizia ad imparare
marta does not help her parents
on nie myje podłogi
inizia ad imparare
he does not wash the floor
czy ty grasz na pianinie?
inizia ad imparare
do you play the piano?
ona nie gra na gitarze
inizia ad imparare
she does not play the guitar
ja nie jem mięsa
inizia ad imparare
I don't eat meat
ja idę do szkoly w każdy ranek
inizia ad imparare
I go to school in every morning
ja zazwyczaj wstaje o 8 rano
inizia ad imparare
I usually wake up at 8 a.m.
ja zawsze pomagam moim przyjaciolom
inizia ad imparare
I always help my friends
pies nigdy nie je bananów
inizia ad imparare
The dog never eats a bananas
ania lubi czytanie ksiażek
inizia ad imparare
ania likes reading a books
marta często pije herbatę
inizia ad imparare
marta often drinks a tea
on chce z tobą rozmawiać
inizia ad imparare
he want to talk to you
moja siostra lubi granie w tenisa bardzo
inizia ad imparare
my sisters likes playing tennis very much
ja nie mówię po angielsku bardzo dobrze
inizia ad imparare
I don't speak english very well
marysia nie lubi swojego brata
inizia ad imparare
marysia does not like your brother
czy często pijesz mleko?
inizia ad imparare
do you often drink milk?
czy rozumiesz trochę po angielsku?
inizia ad imparare
do you understand english a little?
o której zazwyczaj wstajesz?
inizia ad imparare
what time do you usually get up?
jak często jezdzisz do warszawy?
inizia ad imparare
how often do you go to warsaw?
ja rzadko chodzę do kina
inizia ad imparare
I seldom go to the cinema
nie myje często moich rak
inizia ad imparare
I don't wash my hands very often
ja nigdy nie rozmawiam z moimi sąsiadami
inizia ad imparare
I never talk to my neighbours
zawsze piję kawę rano
inizia ad imparare
I always drink a coffee in the morning
często spaceruję z moim psem
inizia ad imparare
I often walk my dog
zawsze oglądam tv wieczorem
inizia ad imparare
I always watch tv in the evening
ja znam odpowiedź
inizia ad imparare
I know the answer
ja nigdy nie chodzę do kosciola
inizia ad imparare
I never go to church
moja mama piecze ciasta w każdy weekend
inizia ad imparare
my mother bakes a cakes every week
marta wygląda dobrze
inizia ad imparare
marta looks very well
zawsze im ufam
inizia ad imparare
I always trust them
gdzie idziesz teraz?
inizia ad imparare
where are you going now?
czy mówisz po polsku?
inizia ad imparare
do you speak polish?
czy jesteś zmęczony?
inizia ad imparare
are you tired?
ile masz pieniadzy?
inizia ad imparare
how much money do you have?
czy lubisz mnie?
inizia ad imparare
do you like me?
gdzie jest twój dom?
inizia ad imparare
where is your home?
kiedy wyjeżdzasz?
inizia ad imparare
when are you leaving?
dlaczego jesteś smutny?
inizia ad imparare
why are you sad?
czy ona jest głodna?
inizia ad imparare
is she hungry?
ile to kosztuje?
inizia ad imparare
how much is it?
jesteś spozniony?
inizia ad imparare
are you late?
co robisz teraz?
inizia ad imparare
what are you doing now?
ciotka siedzi na sofie
inizia ad imparare
the aunt is sitting on the sofa
pies biegnie za kotem
inizia ad imparare
the dog is running after the cat
gdzie idziesz teraz?
inizia ad imparare
where are you going?
tom goli się w łazience
inizia ad imparare
tom is shaving in the bathroom
na co czekasz?
inizia ad imparare
what are you waiting for?
kto stoi przy oknie?
inizia ad imparare
who is standing at the window?
ja nie śpie w tym momencie
inizia ad imparare
i am not sleeping at the moment
słuchasz mnie?
inizia ad imparare
are you listening to me?
oszukujesz cały czas
inizia ad imparare
you are cheating all the time
gdzie on stoi?
inizia ad imparare
where is he standing?
nie pracuje teraz
inizia ad imparare
i am not working now
kto śpiewa?
inizia ad imparare
who is singing?
ja pale od 20 lat
inizia ad imparare
I have smoked since 20 years
złamałem noge
inizia ad imparare
I have broken a leg
nigdy nie byłam w paryzu
inizia ad imparare
I never have been in paris
pracuje w intermarche przez 5 lat
inizia ad imparare
I have worked in intermarche for 5 year
on nie pali papierosów przez 2 tygodnie
inizia ad imparare
he has not smoked for two weeks
przeczytałem tą ksiażkę
inizia ad imparare
I have read this book
jestem tutaj od 2 miesięcy
inizia ad imparare
I have been here since 2 months
gdzie jesteś?
inizia ad imparare
where are you?
co ty lubisz?
inizia ad imparare
what do you like?
co lubi ania?
inizia ad imparare
what does ania like?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.